De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 9 december

Regiodonderdag, 8 december 2016

Gedichten voordragen onder de douche voor het FeRstival

Heerenveen Gean mar even yn de Mountain Pose stean", zegt Froukje Bekius tegen Mare van der Heide, Famke Deelstra, Sylke Bik en Klaske Stilma. De docente Nederlands wendt zich zelfs tot yoga om haar leerlingen goed voor te bereiden op de finale van het FeRstival. De meiden staan rechtop naast elkaar. ,,Dit is in kręftige hâlding węrby’st goed troch de búk sykhellest."

Geloof & Kerkwoensdag, 30 november 2016

Dossier: Populisme en de kerk

Aan het goede leven kan alleen gezamenlijk gestalte gegeven worden

Waarom dit boek? ,,Ik denk dat de kerk op instorten staat; het systeem werkt niet meer. De volgende generatie is niet op zoek naar een instituut, maar naar mensen die iets met God hebben. Het moet gaan over mens-zijn, over de menselijke maat." Zo verwoordde dr. Jos Douma (1968) de beweegreden voor het schrijven van zijn boek Verlangen naar het goede leven. Afgelopen vrijdagavond werd dit schrijven van de vrijgemaakt-gereformeerde predikant uit Zwolle gepresenteerd. Arie Slob, voormalig leider van de ChristenUnie en tegenwoordig directeur van het Historisch Centrum Overijssel, stelde hem een aantal vragen.

Hoofdartikelvrijdag, 9 december 2016

Wet Asscher mislukt: nieuwe discussieronde

De groep zzp’ers in ons land en vele duizenden bedrijven blijven voorlopig in onzekerheid over de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. En daarom zijn bedrijven niet zo happig om gebruik te maken van de diensten van zzp’ers. Er is nóg een omstandigheid die de arbeidsmarkt roerig maakt: de feitelijke mislukking van de flexwet. Die zou moeten zorgen voor meer vaste betrekkingen en minder flexwerkers. Minister Asscher die de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft gemaakt, lijkt nog te geloven dat zijn wet een succes is, maar werkgeversorganisaties, vakbonden en de Tweede Kamer hebben daar andere gedachten over.

Achtergronddinsdag, 29 november 2016

De identiteit van het Waddenland

Natuurbeschermers, biologen en ecologen hebben de Waddenzee de afgelopen halve eeuw op de kaart gezet. Het resulteerde in de door Unesco verleende erkenning als Wereld-erfgoed in 2009. Op de Wadden-eilanden werden de natuurbeschermers lange tijd gezien als lastige bemoeials uit het Westen. Bewoners van de vaste wal op hun beurt beschouwden de Waddenzee vooral als een gebeuren achter de dijk.

Economiedonderdag, 8 december 2016

Bodem valt weg onder noodplan fosfaatreductie

Heerenveen - Drie van de dertien leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) nemen afstand van het maatregelpakket fosfaatreductie voor 2017. Eerder lieten DOC Kaas en kaasmakerij Henri Willig, met vestiging in Heerenveen, al weten het plan niet meer te steunen. Nu heeft ook A-ware zich teruggetrokken.

Sportvrijdag, 9 december 2016

Thialf en Boomsma maken zich op voor nieuw hoofdstuk

Heerenveen - Natuurlijk, er zijn de afgelopen weken al meerdere wedstrijden in het vernieuwde Thialf verreden, maar vandaag begint de Heerenveense ijspaleis pas echt aan een nieuw hoofdstuk. Met de vierde wedstrijd in de wereldbekercyclus komt de internationale schaatstop naar Fryslân. ,,En dus zijn alle ogen op ons gericht", weet de Lemster ijsmeester Beert Boomsma. ,,Of ik zenuwachtig ben? Nee, niet echt eigenlijk. Alleen wat gezonde spanning. Heus niet alles zal meteen perfect gaan, maar ik heb wel het gevoel dat we het meeste goed op de rit hebben."

Cultuurmaandag, 5 december 2016

Jacob Slagter na jaren weer in heitelân

Sneek - Oud-hoornist en dirigent Jacob Slagter treedt komend weekeinde voor het eerst sinds jaren weer eens op in Fryslân. De Fries-om-utens dirigeert op uitnodiging de KamerFilharmonie Der Aa in de Noorderkerkzaal in Sneek. Hij dirigeert verder een soortgelijk orkest in Amsterdam en twee orkesten in Brazilië.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties