De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 augustus

Regiozaterdag, 19 augustus 2017

Tegenstand groter festivalterrein

Leeuwarden - Uitbreiding van het festivalterrein op de Groene Ster in Leeuwarden is geen optie voor de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zegt voorzitter Theo van Gelder. Leeuwarden onderzoekt of uitbreiding of verplaatsing van het festivalterrein binnen de Groene Ster mogelijk is. Daarvoor heeft de gemeente het gebied rond de Merjedobbe op het oog (het terrein tussen de Woelwijk en de Tytsjerkster Feart, aan de zijkanten afgebakend door de golfclub en het Alddiel). Het huidige terrein is daarboven gelegen en concentreert zich rond de zwemplassen. ,,De gemeente heeft met ons gesproken over verplaatsing. Uitbreiding is niet aan de orde, hooguit een inperking. Pas in het najaar wil de gemeente daar verder met ons over praten.”

Geloof & Kerkdinsdag, 25 juli 2017

Dossier: Populisme en de kerk

NBG zegt samenwerking met Jongbloed op

Haarlem/ Heerenveen - Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaat de eigen titels zelf uitgeven. De samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed wordt gefaseerd afgebouwd. Dat maakte het NBG gisteren bekend. Het Bijbelgenootschap denkt de Bijbel nog beter te kunnen verspreiden in Nederland en Vlaanderen wanneer het NBG die zelf gaat uitgeven, een manier van werken die wereldwijd door de meeste bijbelgenootschappen gehanteerd wordt.

Hoofdartikelzaterdag, 19 augustus 2017

De naaste als beelddrager van God

Menig kerk kent de discussie over het gevaar van vervlakking van het geloof door al te veel nadruk te leggen op het menselijke, op de naaste, in plaats van op God. In het horizontalistisch denken neemt de naaste de plaats in van God. De kritische vraag is: kan de naaste de plaats innemen van God?

Achtergrondzaterdag, 15 juli 2017

Dwarse houding breekt Londen op

Maandag beginnen de echte gesprekken over de brexit, het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De inleidende schermutselingen beloven weinig goeds. Woensdag stak Michiel Barnier, de als rustig bekend staande EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, tijdens een persconferentie zijn irritatie over de in zijn ogen chaotische aanpak van Londen niet onder stoelen of banken. De Britten hebben volgens hem hun huiswerk niet gedaan en hebben dus geen concrete plannen over de brexit.

Economiezaterdag, 19 augustus 2017

LTO Noord is tegen plannen IJsselmeer

Drachten - Landbouworganisatie LTO Noord stapt voorlopig uit de klankbordgroep die praat over de peilaanpassingen in het IJsselmeer. ,,Rijkswaterstaat (RWS) wil de peilen in het voorjaar verhogen en niet meewerken aan hogere zomerdijken om waterschade bij stormen uit het westen of zuidwesten te voorkomen. In eerste instantie leek het er echter wel op dat Rijkswaterstaat mee wilde werken”, zegt woordvoerder Peet Sterkenburgh. Ook recreatieorganisatie Recron is tegen de plannen omdat in het najaar de peilen worden verlaagd en RWS niet van plan is extra te baggeren. Dit kan tot problemen leiden met de diepgang in de havens bij de scheepvaart. Vooral recreanten zouden dan de dupe worden. Bij een lager peil in het najaar kan met de vele regenbuien die dan traditioneel vallen en een lager peil de ontwatering beter worden gerealiseerd.

Sportwoensdag, 12 juli 2017

Sherida Spitse is een pionier zonder roem

Het is ergens aan het begin van het nieuwe millennium, op een zondagmiddag laat in het voorjaar. Op een trapveldje in Jutrijp voetbalt een grote groep jongens. Het spel ‘kampioentje’ is populair onder de jonge voetballertjes in het dorp, allemaal lid van de plaatselijke voetbalvereniging HJSC. De opzet van het spel is simpel, de uitdaging des te moeilijk. Er staat één iemand op het doel, de rest staat in het veld. Het is ieder voor zich en wie een doelpunt weet te scoren, plaatst zich voor de volgende ronde. Een afvalsysteem die net zolang doorgaat, tot er twee jongens over zijn gebleven. Zij spelen een finale en wie het eerst drie treffers maakt, wint. Lang tijd om te vieren is er dan niet, want zodra de kampioensgoal is gevallen, stormt de rest het veld weer in. Want wachten totdat je mee mag voetballen is in de vroege puberjaren een regelrechte straf.

Cultuurmaandag, 7 augustus 2017

Poëziebus doet Leeuwarden even aan

Uit meer dan 150 inschrijvingen zijn 24 dichters geselecteerd die, aangevuld met lokale poëten, workshops en optredens mogen verzorgen rond de poëziebus. In Leeuwarden is Arjan Hut, hoe kan het ook anders als oud-stadsdichter, de lokale held. In de Blokhuispoort mag hij het publiek, dat niet bepaald massaal is opgekomen, vermaken.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties