De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 26 september

Regiomaandag, 26 september 2016

Noordwolde is een prettigere plaats geworden om in te wonen

Noordwolde stond er vijf jaar geleden sociaal gezien slecht voor. Er was veel werkloosheid en leegstand. Afgelopen zaterdag is gevierd dat de eerste projecten om de leefbaarheid het dorp te vergroten, zijn afgerond.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 september 2016

Dossier: Populisme en de kerk

'Vrouwenbijbel’ verschenen

Gouda - In de Janskerk in Gouda is gisteravond de Vrouwenbijbel gepresenteerd. Dat gebeurde met een programma met lezingen, video, interviews en muziek. Meer dan honderd vrouwen hebben aan de speciale doelgroepbijbel meegewerkt, die als vertaling De Herziene Statenvertaling heeft.

Hoofdartikelmaandag, 26 september 2016

Nog steeds te weinig uitgaven Defensie

De Miljoenennota is een teleurstelling voor Nederlanders die zich zorgen maken over de militaire veiligheid van Europa. De begrotingen van Europese landen voor defensie halen niet de afgesproken norm van 2 procent van het bruto binnenlands product, namelijk 1,43 procent gemiddeld. Nederland doet het nog slechter: ongeveer 1,23 procent. De minister van Defensie neemt daar genoegen mee. Ze streeft ernaar de Nederlandse Defensie-begroting op het Europees gemiddelde te brengen. Dat betekent een stijging voor Defensie-uitgaven van twee miljard de komende jaren. In de begroting voor volgend jaar is 200 miljoen extra opgenomen.

Achtergronddonderdag, 1 september 2016

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

De Waddenzeehavens zorgen voor veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het waddengebied. Ze zijn op afstand de grootste banenmotor, vooral de industriehavens Delfzijl, Eemshaven, Harlingen en Den Helder. Door de Koninklijke Marine is het havenaandeel in werkgelegenheid voor Den Helder het allerhoogst. Met visserij dragen ook Lauwersoog en Den Oever hun steentje bij met zo´n duizend banen. In het waddengebied zijn in totaal ongeveer honderdduizend banen, waarvan ruim dertigduizend mede zijn te danken aan de havens.

Economiezaterdag, 24 september 2016

Kamp stemt in met gaswinning bij Top en Twel

Oppenhuizen - Minister Henk Kamp (Economische zaken) heeft de second opinion over gaswinning bij Oppenhuizen naast zich neergelegd en definitief ingestemd met gaswinning bij het dorp. Volgens de minister is de kans op aardbevingen of forse bodemdaling in de regio nihil. Met het oordeel van Kamp is de gaswinning een stap dichterbij gekomen.

Sportmaandag, 26 september 2016

Sport op de As: samen de weg bewonderen

Burgum - De complete Sintrale As gaat over twee weken officieel open voor verkeer, maar zaterdag kon - onder de noemer 'Sport op de As’ - de weg al volop worden gebruikt door recreanten en sporters. Ruim negenduizend deelnemers liepen of fietsten alvast over de nieuwe tweebaans-weg.

Cultuurdonderdag, 15 september 2016

Westra vraagt geld voor vertaling Tolkien

Lollum - Vertaler Liuwe Westra uit Lollum is een crowdfundingsactie begonnen om het tweede deel van de trilogie In de ban van de Ring te vertalen in het Fries. In 2011 verscheen deel 1, It selskip fan de Ring. Voor De twa tuorren heeft Westra nog geen uitgever. Daarom doet hij een beroep op het publiek voor geld.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties