De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 19 januari

Regiovrijdag, 19 januari 2018

Stormschade bleef beperkt in Fryslân

Leeuwarden - Stavoren kreeg gisteren in Fryslân de zwaarste klappen van de storm. Hier werden windstoten gemeten van 115 kilometer per uur en op de Burgemeester Albertsstraat waaide het dakleer van een woning.

Geloof & Kerkwoensdag, 10 januari 2018

Billboards om bevolking wakker te schudden

Op 28 billboards langs snelwegen verschijnen een week lang teksten als ‘strafkamp omdat ik geloof’. Het lijkt er op dat met steeds schokkender campagnes aandacht gevraagd moet worden voor de schrijnende geloofsvervolging.

Hoofdartikelvrijdag, 19 januari 2018

Ook onfrisse beelden moeten blijven staan

Van veel kanten wordt opgeroepen tot een moderne beeldenstorm. De directie van het Mauritshuis in Den Haag heeft eerder besloten een borstbeeld van Johan Maurits van Nassau-Siegen uit de foyer te verwijderen. Ook wil de Amsterdamse J.P. Coenschool na 107 jaar van zijn naam af. De discussie over de beelden van historische figuren die ooit als helden werden beschouwd maar nu in verband met ons (slavernij)verleden bij velen in ongenade zijn gevallen laait in volle hevigheid op.

Achtergrondvrijdag, 19 januari 2018

Investeringskader Waddengebied geeft focus

Sinds 2012 valt het Waddenfonds onder verantwoordelijkheid van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Van de oorspronkelijke 600 miljoen euro is nu nog ruim 270 miljoen euro beschikbaar.Tot op heden heeft het Waddenfonds primair losse projecten gefinancierd. Hoewel op zichzelf veelal nuttige projecten, ligt het gevaar van versnippering en verdelende rechtvaardigheid altijd op de loer. Als in de ene gemeente een fietspad langs het wad of zonnepark kan worden aangelegd met steun van het Waddenfonds, waarom dan in een andere gemeente niet? Het heeft ook weinig zin om in elke kustplaats een groot Waddenbezoekerscentrum te bouwen, maar hoeveel dan wel en waar dan? Voordat je het weet is het geld op. De cruciale vraag is of het maximale rendement uit het Waddenfonds wordt gehaald met het toekennen van veel versnipperde gelijksoortige initiatieven verspreid over het hele Waddengebied. De Waddenacademie meent van niet. Het is verstandiger om te investeren in een beperkt aantal grotere, samenhangende projecten.

Economiedonderdag, 18 januari 2018

Groei van biologisch buiten schap om

Zwolle - Biologische land- en tuinbouwproducten zijn door hun speciale productiewijze duurder en dit staat een verdere groei (deels) in de weg. Voedselcoöperaties springen hierop in met uitschakeling van de tussenhandel. Er zijn echter beperkingen.

Sportwoensdag, 3 januari 2018

Hoe Taylor darten voorgoed veranderde

Je mocht hem, of je mocht hem niet. Een middenweg bestond er eigenlijk niet bij Phil Taylor.

Cultuurwoensdag, 17 januari 2018

Elke Fries kan wel íets delen

In de hele provincie steken vele Friezen de handen uit de mouwen om LF2018 tot een succes te maken. Het Friesch Dagblad geeft de vrijwilligers een gezicht. Vandaag: vogelaar Bernou Ozinga uit Leeuwarden die zich uitleent via Leen een Fries.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties