De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 25 juni

Regiozaterdag, 24 juni 2017

LTO Noord: geen zonneweide op ons land

Leeuwarden - Agrarische grond in het noorden is dermate schaars dat het niet voor lange tijd moet worden opgeofferd aan parken met zonnepanelen. Dat kan de individuele boer, de voedselproductie en de toppositie van de Nederlandse agrofood stevig treffen. Dat stelt LTO Noord. De belangenvereniging voor boeren in Fryslân, Groningen en Drenthe bood gisteren een visiedocument aan de gedeputeerden voor Landbouw in de drie provincies aan. LTO ziet júist wel een sleutelrol voor noordelijke boeren in de opdracht meer duurzaam energie op te wekken. Maar dan via biomassa, panelen op agrarische daken en windmolens.

Geloof & Kerkwoensdag, 21 juni 2017

Dossier: Populisme en de kerk

Oecumene is wezenlijk voor de kerk en oecumene is de toekomst van de kerk

De bijeenkomst die belegd was vanwege het reformatiejubileum, was georganiseerd door de Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-Leeuwarden, in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Misschien ook vanwege deze brede combinatie van organisatoren - en daarmee de samenstelling van het publiek - vroeg ds. Karin van de Broeke, synodepreses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), zich eerst hardop af of we het reformatiejubileum nu vieren of gedenken. Beide, stelde ze. ,,Als protestanten moeten we ons af en toe realiseren dat we de prachtige oude kerken waarin we huizen toch eigenlijk van de katholieken genaast hebben." In haar omgeving hoort ze soms ook nog wel eens denigrerende opmerkingen waar het 'die katholieken´ betreft. Anderzijds is het ook niet productief wanneer oecumene aan katholieke zijde gezien wordt als de manier om protestanten te doen terugkeren naar de moederkerk.

Hoofdartikelzaterdag, 24 juni 2017

Vrijgemaakten en de weg naar de toekomst

Wie lid is van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) maakt bijzondere tijden mee. De landelijke kerkvergadering heeft stappen gezet die lange tijd ondenkbaar leken binnen de GKV. Eerst was er, eind vorige week in Elspeet, het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten van diaken, ouderling en predikant. Vervolgens werd ook nog een handreiking aan de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) gedaan. In het najaar is de eerste gezamenlijke synodevergadering van beide kerkverbanden. De stip op de horizon is 2023; dan moet de breuk uit het verleden geheeld zijn.

Achtergronddinsdag, 20 juni 2017

Actie van basisscholen gaat ook over imago


Economiezaterdag, 24 juni 2017

Fries Landbouwmuseum weer thuis met bouw op pleats W.C. de Groot

In 2018 komt het Fries Landbouwmuseum na honderd jaar terug in Leeuwarden. De boerderij die ervoor wordt verbouwd, was in 1908 zijn tijd vooruit. Het museum wil vanaf die plek, net als toen, ook nu aansluiten bij moderne landbouw. ,,We begonnen in het Fries museum, daarna Staniastate, we zaten even nergens en toen volgden Exmorra en Earnewâld. We zijn denk ik het meest verhuisde museum van Fryslân, maar nu zijn we terug in landbouwhoofdstad Leeuwarden", zei museumdirecteur Henk Dijkstra gisteren in de vervallen boerderij van architect W.C. de Groot in Goutum.

Sportdinsdag, 7 maart 2017

Sport in druk: Handboek voor iedereen die weleens naar een koers kijkt

Het is u vast niet ontgaan dat het wielerseizoen ook in West-Europa weer is begonnen. Vanaf het moment dat het profpeloton in het laatste weekeinde van februari in de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne voor het eerst weer over de Vlaamse kasseienklimmetjes dokkert, slingeren Sporza´s zelfbenoemde wielerprofeten Michel Wuyts en José de Cauwer weer wekelijks termen als 'ribbedebie´, 'bidon collé´ en 'linkeballen´ de Nederlandse en Belgische huiskamers in.

Cultuurdinsdag, 20 juni 2017

'Het verhaal van de Goelag' in Verzetsmuseum

AMSTERDAM (ANP) - Met de expositie 'De Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie' laat het Verzetsmuseum in Amsterdam het verhaal zien van de strafkampen in de Sovjet-Unie. In deze zogenaamde goelagkampen stierven bijna 3 miljoen gevangenen door honger, ziektes en executies. Hieronder waren ook duizenden Nederlandse slachtoffers.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties