De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Economiedonderdag, 21 augustus 2003

Fries amateurtoneel in Sneek verder
als Teater Snits
Sneek – It Frysk Selskip Krite Snits en het Snitser Frysk Toaniel hebben besloten om na ruim 56 jaar te fuseren. Er is een nieuwe vereniging opgericht onder de naam Teater Snits. Hotse van Bekkem is gekozen als voorzitter. Ultsje de Jong wordt vice-voorzitter.
Op 28 en 29 november komt het nieuwe gezelschap voor het eerst op de planken met het stuk De Ferflokten van Neil Simon.
De Krite Snits is opgericht in 1850. Het Snitser Frysk Toaniel zag vlak na de oorlog het levenslicht. Er was de laatste jaren al sprake van een nauwe samenwerking tussen de beide toneelgezelschappen die samen ongeveer zeshonderd leden hebben.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties