De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 21 augustus 2003

Gemeenten woest over geluidsregels

Bui tenpost – Fri ese gemeenten zijn boos op de rijksoverheid. Die heeft de gemeenten niet goed geďnformeerd over de kostbare gevolgen van het invoeren en weer opheffen van zones met een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

Dat zegt wethouder P van der Veen (ChristenUnie/SGP) van de gemeente Achtkarspelen. Die gemeente wilde onlangs een aantal 30-kilometerzones terugbrengen tot 50-kilometerzones. Die operatie werd op verschillende plekken afgeblazen, omdat de kosten die zij met zich meebracht niet op te brengen waren. Volgens de wet geluidhinder moeten woningen aan de betreffende straten geďsoleerd worden omdat er voor de wet sprake is van een nieuwe situatie met meer lawaai. Achtkarspelen is nu boos, omdat de gemeenten nooit goed zijn ingelicht over deze consequenties. De gemeente zoekt momenteel uit waar het in de communicatie met het ministerie van VROM, waar geluidhinder onder valt, is misgegaan. Als blijkt dat VROM bewust de informatie over de kosten heeft stilgehouden, wordt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingeschakeld. Geluiden dat VROM op advies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de informatie bewust onder de pet heeft gehouden om het invoeren van 30-zones niet te ontmoedigen, nuanceert Van der Veen. ,,Dat zeggen we wel eens in de wandelgangen, maar dat kun je niet hardmaken.’’
Aan het begin van de jaren ’90 drong het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan op de invoering van 30-kilometerzones. Gemeenten kregen subsidie als ze gebieden aanwezen tot een zogenoemd verblijfsgebied. Nu komen steeds meer gemeenten terug op die maatregel. In veel gevallen, met name op doorgaande wegen, houdt het verkeer zich niet aan de limiet en ziet de gemeente er geen nut in. Ferwerderadiel koos voor 50-kilometerzones in Jislum en Lichtaard. Gaasterlân-Sleat discussieert momenteel over het terugbrengen van de 50-kilometerlimiet op doorgaande wegen door Oudemirdum, Nijemirdum, Oudega en Sondel.
Volgens Van der Veen zouden de gemeenten terughoudender optreden als ze de gevolgen kenden. ,,Als wij in Achtkarspelen destijds geweten hadden dat de 30-kilometerzone onomkeerbaar was, hadden we er niet voor gekozen. Maar we wisten het niet – en andere gemeenten weten het ook niet.’’ Dat laatste blijkt wel uit de ontmoeting die Van der Veen laatst voerde met een collega-wethouder die hij trof op een bijeenkomst, en die dacht over het invoeren van 30-zones. Van der Veen heeft hem gewaarschuwd. ,,’Weet wel waar je aan begint. Het is nagenoeg onomkeerbaar’, zei ik tegen hem.’’
Op eventuele stappen tegen het Rijk wil Van der Veen nog niet vooruitlopen. ,,We gaan eerst kijken of we er samen uit kunnen komen.’’
VROM kon vanochtend niet inhoudelijk reageren. Verkeer en Waterstaat ‘herkent zich niet’ in de kwestie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties