De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Cultuurwoensdag, 5 november 2003

Veel aandacht voor jeugd en jongeren op 25ste Noordelijk Film Festival
Breed aanbod op jubilerend filmfestival
Gerard Wolters
De vijfentwintigste editie van het Noordelijk Film Festival wordt bijzonder. Woensdagavond opent het festival zijn deuren. Tot en met zondag zijn in de vier zalen van de stadsschouwburg de Harmonie en in de zaal van het Filmhuis Leeuwarden meer dan zeventig films te zien. Jongeren zullen in ieder geval tevreden zijn, want de organisatie heeft speciaal voor hen van alles in petto. Ook komen er vijfduizend basisschoolleerlingen uit de hele provincie naar het festival. Toch hangen er donkere wolken boven dit bijzondere evenement dat uitgegroeid is tot het grootste regionale filmfestival van Nederland. Het is nog maar de vraag of het festival kan voortbestaan.

Het is namelijk nog maar de vraag of het festival kan voortbestaan. Een fors deel van de subsidie (56.000 euro) dreigt te worden geschrapt door de provincie. Dat er bezuinigd zou worden op de post cultuur was wel duidelijk. Tijdens een ambtelijk overleg werd het bestuur van het Centrum voor Film in Friesland, waaronder het Filmfestival valt, gerust gesteld. ,,Er zou’’, zo vertelt directeur Anneke van Renssen, ,,alleen dood hout worden weggekapt en daar vielen wij niet onder’’.
Opgelucht richtte men zich weer op de voorbereidingen van het festival, het archiefwerk, de programmering van het filmhuis en al die andere taken die bij het dagelijks werk van het centrum horen. Op een zaterdagochtend werd Anneke van Renssen uit haar slaap gebeld door Omrop Fryslân met de vraag of zij wilde reageren op het voornemen van de provincie om 56.000 euro te bezuinigen op het festival. ,,Ik was met stomheid geslagen’’, weet zij nu nog, ,,we waren ineens dood hout geworden’’.
Op het provinciehuis werd zij gerust gesteld. Er was iets misgegaan en er had iemand niet zitten opletten. Anneke van Renssen wordt nog steeds kwaad als ze er over praat. ,,Ik ben er ook helemaal niet gerust op dat het nu wel goed zal komen. Vandaag, op de dag dat het festival van start gaat, zoiets bedenk je niet, nemen de Provinciale Staten een besluit over de voorgestelde bezuinigingen. Als er vanuit de statenfracties geen motie wordt ingediend om deze bezuiniging teniet te doen, dan gaat de korting gewoon door. Dat is dan meteen het einde van het festival.’’
De suggestie die hier en daar wordt gedaan dat het festival vast wel in afgeslankte vorm door zal gaan, wordt door Anneke van Renssen van tafel geveegd. ,,Daar is geen sprake van. Als de bezuiniging doorgaat, is dat het einde van het festival. Het is nu al zo dat we alle eindjes aan elkaar moeten knopen om het keer op keer rond te krijgen.’’
Haar boosheid komt deels voort uit het gemak waarmee er in dit soort voorzieningen gesneden wordt. ,,Als je het festival nu om zeep helpt, krijg je het dus nooit meer terug. En wat mij steekt, is dat men gewoon voorbij gaat aan de bredere betekenis van het festival. Los van die duizenden mensen die je er een plezier mee doet, betekent het festival ook iets voor de werkgelegenheid. Wij hebben voor dat geld wel zeven man aan het werk. En wanneer je het effect op de toeleveringsbedrijven meetelt, dan denk ik dat de provincie voor betrekkelijk weinig geld heel veel terug krijgt.’’

Jeugd en jongeren

De dreigende bezuinigingen mogen dan wel een wissel op het feestje rond het jubileum trekken, er staat wel degelijk een festival. Van Renssen: ,,Wij hebben bij het programmeren meteen gezegd dat wij niet allerlei onzinnigheden gaan doen. Vanaf het begin stond vast dat we dit jaar iets bijzonders voor de jeugd en de jongeren wilden doen.’’
Die keuze komt deels voort uit het gegeven dat jeugd wel veel naar de bioscoop gaat, maar dat de groep die wel eens een film in het filmhuis ziet, toch wel erg klein is. Toen het Filmhuis enige maanden geleden het verzoek van de basisscholen in Leeuwarden kreeg om mee te werken aan een filmproject gaven de medewerkers daar onmiddellijk gehoor aan. Van Renssen: ,,Het Filmhuis is echter maar klein en het ging om liefst vijftienhonderd kinderen. Ik schrok me dood: dat kunnen we nooit waar maken, dacht ik.’’
De oplossing lag in het filmfestival. ,,Daar hebben we de Aegonzaal tot onze beschikking. Het leek ons daarom leuk om het Leeuwarder initiatief uit te breiden over de provincie.’’ En zo komen er op donderdag- en vrijdag bijna vijfduizend basisschoolleerlingen in de leeftijd van vijf tot en met acht naar de Harmonie. ,,We hebben daar een aparte groep op gezet. Vijfduizend kinderen is mooi, maar ze worden wel gebracht en gehaald en moeten in en uit de zaal. Dat alleen al kost dagen voorbereiding’’, aldus de directeur.

Jan van der Hoek

Tweede opvallende element van dit festival is het afscheid van Jan van der Hoek. Hij stond als medeoprichter aan de wieg van het festival. Op het 25ste festival neemt hij als voorzitter afscheid om, nu hij gepensioneerd is, andere mooie dingen te gaan doen. Als cadeau mocht hij zijn eigen minifestival samenstellen. Daarin zitten juweeltjes als Der Amerikanische Freund van Wim Wenders, Nostalghia van Andrei Tarkovski en Als Twee Druppels Water van Fons Rademakers; een flits door festivaljaren heen.
Voor dat andere belangrijke onderdeel van het Noordelijk Film Festival, de Interregio competitie met de Matad’or en een cheque van tienduizend euro als prijs voor de winnaar in het verschiet, keert het festival duidelijker terug naar het oorspronkelijke idee. Er zijn zeven films geselecteerd die of afkomstig zijn uit een klein filmland dan wel qua inhoud of opzet duidelijk regionaal zijn. Drie van de zeven zijn afkomstig uit Oost-Europa, waarmee dat deel van Europa goed vertegenwoordigd is.
Voor de verdere invulling van het programma heeft het festival terecht vastgehouden aan de thematische benadering van de laatste jaren. En zo treffen wij een blok uit het Film Archief aan waarin de waddeneilanden en Workum centraal staan. De nieuwe Friese Oogst is vertegenwoordigd met een aantal programma-onderdelen van de omroep en ander werk dat in de provincie is gemaakt. Natuurlijk is er ook weer het Amateur Video Festival dat de laatste jaren stijgt in kwaliteit en kwantiteit.
En om toch iets opvallends nieuws te doen, komt het festival dit jaar voor het eerst met een dagkrant. ,,Dat was altijd een groot gemis en is nu eindelijk gelukt’’, aldus Anneke van Renssen.
Het Noordelijk Film Festival vindt plaats van woensdag 5 november tot en met zondag 9 november in stadsschouwburg De Harmonie en Filmhuis Leeuwarden. Informatie: www.noordelijkfilmfestival.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties