De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Bijschriftwoensdag, 5 november 2003

Dankdag
Vandaag is het voor veel christenen een bijzondere dag: ze komen in de kerk bij elkaar om de Here God te danken voor gewas en arbeid.
Talrijk hebt Gij gemaakt, o Here mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons.
Psalm 40:6
Vandaag is het voor veel christenen een bijzondere dag: ze komen in de kerk bij elkaar om de Here God te danken voor gewas en arbeid. In deze samenkomst willen ze - ook in 2003 - hun afhankelijkheid van Hem belijden. Zijn wonderen en gedachten gedenken.
In dit lied uit de liederenbundel van IsraŽl vindt een merkwaardige wisseling plaats. De dichter heeft diep in de narigheid gezeten. Maar tot zijn blijdschap heeft de Here God hem daaruit gehaald. Hij heeft hem weer vaste grond onder de voeten gegeven.
Daarover zingt hij dit lied in de tempel. Temidden van veel mensen geeft hij de Here God de eer voor de redding van zijn leven.
En dan, ineens, verandert de toon. Dan gaat het in dit lied niet meer over ik en mij, maar over ons en wij. Alsof hij wil zeggen: maar op deze manier kennen wij toch de Here God. Als we terugkijken naar het verleden, dan is dat een opeenstapeling van wat Hij voor ons heeft gedaan. Kijk er de geschiedenis van Gods volk maar op na. Heeft Hij ons niet bevrijd uit Egypte, geleid door de woestijn, ons dit land tot een altijd durende bezitting gegeven? Heeft Hij ons niet gevoed met manna uit de hemel, met water uit de rots? Heeft Hij ons niet aldoor beschermd tegen de vijanden die ons belaagden?
Dat mag een belangrijk element zijn in onze dankzegging? Het gaat niet alleen over ik en mij, maar vooral ook over wij en ons!
Dat mogen we ook vandaag bedenken als we in een dienst van dankzegging voor gewas en arbeid samenkomen. En dan valt er, zelfs bij een tegenvallende economie, veel te danken. Vooral voor de grootste gave, Jezus Christus onze Heiland!
Henk Last

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties