De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Economiewoensdag, 5 november 2003

Lagere arbeidsproductiviteit
Geld voor verbetering van Friese economie

Leeuwarden – De provincie Fryslân en de Kamer van Koophandel Friesland zetten zich gezamenlijk in voor verbetering van de Friese economie. De provincie komt met een subsidieregeling en de KvK zet een programma op om de innovatie te verbeteren. Dat is nodig om de lage Friese arbeidsproductiviteit te verbeteren.

De arbeidsproductiviteit in Fryslân loopt achter bij die in de rest van Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat in opdracht van de provincie Fryslân en de Kamer van Koophandel Friesland is uitgevoerd. Belangrijke oorzaak is dat vooral de werkgelegenheid sterker stijgt dan de deelname aan het arbeidsproces. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren door. De lagere productiviteit komt volgens de onderzoekers niet doordat werknemers luier zijn.
Algemene conclusie in het rapport is dat er niet één duidelijke factor is die het verschil verklaart. Er is juist sprake van een complexe samenhang van de verschillende factoren. Op alle genoemde factoren scoort Fryslân ongunstiger dan landelijk: de gemiddelde bedrijfsomvang is kleiner en dat gaat samen met een lagere kapitaalintensiteit in de industrie en een lager scholingsniveau van het personeel.
Een hoger aandeel gesubsidieerde banen in Fryslân vermindert ook de arbeidsproductiviteit, omdat de werknemers in deze banen juist vaak vanwege hun lagere arbeidsproductiviteit niet in de marktsector aan de slag kunnen. Ook het innovatieve gedrag en het ict-gebruik liggen in Fryslân op een lager peil. Dat komt mede door de ijle economische structuur.
Positieve uitzondering is de landbouw. In deze sector stijgt de arbeidsproductiviteit vooral door de hoge arbeidsproductiviteit in de melkveehouderij. De landbouw heeft de afgelopen jaren namelijk veel geïnnoveerd en geïnvesteerd.

Maatregelen

Begin 2004 komt de provincie met een vernieuwde subsidieregeling Sociaal Economisch Beleid. De provincie trekt daarin financiële middelen uit voor projecten gericht op innovatie, ict en het bevorderen van scholing.
De Kamer van Koophandel start naar aanleiding van een eerder eigen onderzoek van december 2002 volgend jaar het project Kostenreductie en Rendementsverbetering. In dit project wil men met een individuele benadering van bedrijven, nagaan waar het bedrijf nog kan verbeteren op efficiëntie en hoe dat kan veranderen. Daardoor komen tijd en middelen vrij en die kunnen weer worden ingezet voor verhoging van innovatie, creëren van netwerken en ketens tussen bedrijven en productontwikkeling door beter klantonderzoek met als doelstelling blijvende verhoging van de toegevoegde waarde per werknemer.

Adviseurs

Opmerkelijk aandachtspunt van het onderzoek van de RUG is dat de Friese ondernemers veel minder vaak externe adviseurs inschakelen. ,,Pas als het twee voor twaalf is komen bedrijven om hulp vragen en dan wordt het heel moeilijk om de koers positief bij te stellen’’, aldus Jansen van de KvK in een reactie. In de ondernemerscultuur is het vaak een kwestie van ‘als ik het niet alleen afkan doe ik het niet goed’. Ondernemers willen niet gezichtsverlies lijden en sturen daarmee veelal te laat bij.
Recent zijn er bedrijven in moeilijkheden geraakt omdat de directie niet alert genoeg reageerde op trends in de sector. ,,Wanneer het bedrijf te maken krijgt met negatieve ontwikkelingen is er veel te bereiken door snel ingrijpen en de signalen niet te bagatelliseren. Nadeel daarbij is dat er in Fryslân meerdere bedrijven zijn die in de productiesfeer zitten en afhankelijk zijn van enkele grote opdrachten. Het wegvallen van een order kan dan al funest zijn voor een bedrijf in deze slechtere economische situatie’’, aldus Jansen.
Extra drempel die bedrijven moeten overwinnen bij het inschakelen van adviseurs is de ondoorzichtigheid van de adviesmarkt. Voor de KvK was dit de reden voor het opzetten van de website www.frieslandadviseert.nl waarbij meerdere organisatieadviseurs overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties