De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiowoensdag, 5 november 2003

Minder woningen dan gepland
Leeuwarden beperkt ambitie bouwplannen

Leeuwarden – De gemeente Leeuwarden gaat minder woningen bouwen dan de bedoeling was. ,, We moeten realistisch blijven’’, aldus wethouder Sluiter. Ook verschuift het accent: er komen relatief meer middeldure woningen.

De gemeente wil voortaan meer energie steken in het bouwen voor specifieke doelgroepen: ouderen, studenten, mensen met een lager inkomen.
Ook komen er meer kleine projecten en minder sloopprojecten om de wijken op te knappen. Grootschalige sloop, zoals in de Vrijheidswijk en in de Vegelinsbuurt, behoort tot het verleden. In plaats daarvan moet de Leeuwarder denken aan een kleinschaliger aanpak met meer vernieuwingen aan bestaande woningen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wijken Bilgaard en de Vlietzone. In deze wijken wil de gemeente, in samenspraak met de bewoners, met kleine projecten de boel opknappen.
Dat zijn de voornaamste aanpassingen aan het Woonplan Leeuwarden, optimaal wonen voor iedereen , dat gisteren werd gepresenteerd.
Volgens de nieuwe plannen kan Leeuwarden tussen nu en 2007 elk jaar 300 tot 500 nieuwbouwwoningen verwachten en de sloop van 100 tot 140 woningen. In eerste instantie had Leeuwarden een bruto productie van 400 tot 640 woningen per jaar in de planning. Dit bruto aantal is het aantal nieuwbouwwoningen met aftrek van gesloopte huizen. Leeuwarden wilde eigenlijk 220 tot 370 woningen per jaar slopen.
De gemeente heeft de streefcijfers bijgesteld om ,,realistisch’’ te blijven, zo legde wethouder Sluiter gisteren uit. Met de bijstellingen wil Leeuwarden beter inspelen op de markt en op ontwikkelingen in bijvoorbeeld de bevolkingsgroei. Ook de nijpende kamernood onder studenten krijgt aandacht; er wordt specifiek gebouwd voor studenten, onder meer in samenhang met de kennisstad.

Prognoses

Prognoses van de provincie Fryslân voorspellen dat er op de lange termijn minder huizen nodig zullen zijn; de bevolking loopt iets terug. Onderzoeken laten ook zien dat Leeuwarden een grote aantrekkingskracht heeft op de minder bedeelden, en dat huishoudens met een hoger inkomen vaak een woning in een buurgemeente kiezen. Om de doorstroming wat beter op gang te helpen, zullen er meer middeldure woningen worden gebouwd voor deze huishoudens. Zij kunnen dan in de stad blijven wonen, en hun oorspronkelijke woningen komen dan immers vrij voor andere bewoners. Eerder gaf de gemeente aan dat 10 procent van de nieuwbouw zou bestaan uit sociale huurwoningen. Aan dit percentage wil Leeuwarden vasthouden; de gemeente wil deze nieuwbouw extra prioriteit geven.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties