De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiodonderdag, 20 november 2003

Hoog cijfer voor Wetterskip

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân doet het prima op het |gebied van het zuiveringsbeheer. Dit gebeurt adequaat en milieubewust, constateert de Unie van Waterschappen na |een onderzoek onder 27 waterschappen in 2002. Wetterskip Fryslân nam landelijk de tweede plaats in, aldus de Unie.

Vergeleken met de vorige landelijke bedrijfsvergelijking van waterschappen in 1999 liggen de prestaties van Wetterskip Fryslân aanmerkelijk hoger, aldus woordvoerder G. de Jong. Dat komt omdat het Wetterskip de afgelopen jaren bijna veertig miljoen euro geïnvesteerd heeft in de zuiveringsinstallaties van Leeuwarden, Burgum en Sneek.
Wetterskip Fryslân had in 2002 een zuiveringsprestatie die ver boven het landelijk gemiddelde lag, terwijl dit in 1999 nog gelijk was aan de toenmalig gemiddelde prestatie. Uit het onderzoek van de Unie blijkt verder dat de Friezen tegen opvallende lage kosten het zuiveringsslib kunnen afzetten. Kost het verwerken van het slib landelijk 342 euro per ton; in Fryslân is dat 279 euro per ton.
Op milieugebied werd onder meer gekeken naar hoe milieubewust er gewerkt werd en hoeveel extra aan vervuilende stoffen als stikstof en fosfaat boven de wettelijke basisnorm verwijderd werd. Vooral het hoge percentage fosfaatverwijdering in de rioolwaterzuiveringsinstallaties is groot. Het rendement is bijna 7 procent hoger dan de wettelijk vereiste 75 procent. Verder zijn er geen bestuursrechtelijke overtredingen en ongezuiverde lozingen door technische storingen opgetreden. Bovendien beschikt het Wetterskip voor het zuiveren van afvalwater over een gecertificeerd milieuzorgsysteem.
In 1999 kreeg Wetterskip Fryslân nog het predikaat ,,weinig tot niet innovatief’’ van de jury mee. Hoewel er in drie jaar tijd veel verbeterd is, kan het nog veel beter. Het Wetterskip krijgt nu het predikaat ,,beperkt innovatief’’.
Ook zou het Wetterskip meer kunnen doen op het gebied van zuiveringsbeheer door nauwere samenwerking met de industrie. Op dit punt neemt Fryslân de negende plek in in het onderzoek. In 1999 was dat overigens nog een achttiende plaats.
Op andere vergeleken punten zoals functioneren van de installaties, kosten, innovatie en klanttevredenheid scoort het |waterschap boven of op het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de verhouding tussen de gemaakte kosten en de geleverde prestaties.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties