De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiodonderdag, 20 november 2003

Meer vertier voor gevangene

Leeuwarden - Gevangenissen De Blokhuispoort en De Marwei in Leeuwarden gaan meer activiteiten opzetten voor de gedetineerden. Met name in de weekeinden slaat de verveling toe onder de gedetineerden. Over de vorm en frequentie van de extra activiteiten wordt overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de gevangenen.

Dat zegt directeur J. de Jong van de Leeuwarder penitentiaire inrichtingen naar aanleiding van het landelijke tevredenheidonderzoek Gedetineerden in Nederland 2003 dat de Dienst Justitiële Inrichtingen onder gedetineerden hield. De Jong is te spreken over de uitkomsten, waaruit blijkt dat de gedetineerden zich over het algemeen zich veilig voelen, de relatie met de bewaarders goed vinden en te spreken zijn over recreatie, luchten en bibliotheekvoorziening. Hij herkent de kritiek dat gedetineerden zich in het weekeinde ‘ronduit vervelen’, aldus het onderzoeksrapport. De gedetineerden vinden het leven in de inrichtingen eentonig en ’s avonds is er te weinig te doen. Ze vinden dat ze te lang op cel zitten en dat ze de vrije tijd niet kunnen doorbrengen met dingen die ze leuk vinden. ,,Als de gedetineerden zich vervelen, worden ze lastig’’, aldus De Jong. ,,We gaan er iets aan doen. Dat betekent niet dat we een activiteitenbegeleider gaan aantrekken, we moeten het toch vooral zelf doen.’’
In de penitentiaire inrichtingen in Leeuwarden worden al activiteiten georganiseerd als kaart-, dam- en schaaktoernooien, bingoavonden, sportevenementen en muziekoptredens. Soms alleen per afdeling, andere keren voor alle gedetineerden. Dit soort activiteiten moeten nu regelmatiger worden gehouden. ,,Ook al is het een gevangenis, we proberen de leefomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden’’, zegt De Jong. ,,De gevangenis is er niet alleen om mensen op te sluiten. We zorgen er ook voor dat ze de gevangenis beter uitkomen dan ze erin zijn gegaan. Een tevreden gedetineerde is eerder genegen iets aan zijn leven te veranderen.’’
De gevangenisleiding heeft tweewekelijks overleg met een gedetineerdencommissie. Dan zal gesproken worden over hoe de activiteiten uitgebreid kunnen worden. De mogelijkheden zijn beperkt, vanwege financiële krapte, maar volgens De Jong hoeft uitbreiding niet ingewikkeld te zijn.
Het landelijke tevredenheidsonderzoek werd gehouden onder 6000 gedetineerden. De zwaarste kritiek is de gevangenis nauwelijks een bijdrage lever aan een goede terugkeer in de samenleving.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties