De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Bijschriftmaandag, 15 december 2003

Geslachtsregister

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar hun verleden: uit welke familie stam ik en tot hoever kan ik dat in de geschiedenis natrekken.

Geslachtsregister
van Jezus Christus
Matteüs 1:1
Veel mensen zijn nieuwsgierig naar hun verleden: uit welke familie stam ik en tot hoever kan ik dat in de geschiedenis natrekken. Ze houden zich dus bezig met hun geslachtsregister: de chronologische lijn van de familie.
Het is erg verleidelijk om bij het begin van dit Evangelie hieraan te denken. Met andere woorden: om deze eerste verzen te lezen als een soort chronologie. Wie is Jezus, wie waren zijn ouders, zijn grootouders, en gaat zo maar door. Maar dan slaan we in dit geval de plank mis. Want het gaat de schrijver van deze blijde boodschap niet om een chronologie. Het woord dat hier met ‘geslachtsregister’ is vertaald, kennen we vanuit het Oude Testament.
In het Grieks, de oorspronkelijke taal van dit boek, staat er ‘genesis’. In dat woord herkent u natuurlijk de naam van het eerste boek uit de Bijbel, het boek Genesis. En u weet wat er allemaal in dit boek wordt beschreven. Genesis is het boek dat een lofprijzing zingt op de Here God als schepper van hemel en aarde. Door zijn Woord heeft Hij hemel en aarde geschapen. En God zeide. En het was alzo.
In dit boek lezen we ook over de schepping van de mens uit stof van de aardbodem: als de Here God zijn levensadem in die mens blaast, schept Hij hem tot een levend wezen.
Genesis is het boek van de wording, de schepping van hemel en aarde, de schepping van de mens, de schepping van het volk van God uit de onvruchtbare schoot van Sarai, de vrouw van Abraham. Diezelfde God is, zegt de schrijver, aan het werk in de komst van Jezus Christus. In Hem maakt de Here God een nieuw begin in een door ons totaal verknoeide wereld. Daarom vieren we Advent.
Henk Last

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties