De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkmaandag, 12 januari 2004

Nevenvoordeel: betere analyses
Automatische inning levert meer geld op
GERHARD BAKKER
Leeuwarden – Kerken die de ‘vrijwillige bijdragen’ van hun leden geautomatiseerd laten innen door het landelijk werkende bureau SMRA, incasseren in het eerste jaar na de overstap 10 procent meer geld dan voorheen. In de jaren daarna blijven de inkomsten stabiel op het hogere bedrag.
In Nederland zijn 268 kerkelijke gemeenten die gebruik maken van de diensten van SMRA op dit gebied. De 268 kerken hebben met elkaar 500.000 betaaladressen bij SMRA in Delft in de computers zitten. Dat is circa 20 procent van alle adressen in Nederland van mensen die in het kader van Kerkbalans benaderd worden.
SMRA stuurt de door de aangesloten gemeenten opgegeven adressen een accept-giroformulier toe, waarna betaling volgt. ‘Op deze wijze wordt voorkomen, dat gemeenteleden die in januari een toezegging deden, vervolgens niet betalen’, aldus voorzitter H.J.J. Radstake van de sectie geldwerving van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving op de website van Kerkbalans.
Van de 268 bij SMRA aangesloten gemeenten is het leeuwendeel (90 procent) hervormd. De overige 10 procent is gereformeerd of gefedereerd. De 268 (vooral grotere hervormde) gemeenten hebben met elkaar 950.000 leden.
Voordeel van de geautomatiseerde inning van de bijdragen is dat er een goede analyse gemaakt kan worden over het geefgedrag van de kerkleden. Zo blijkt uit cijfers van SMRA op de website van Kerkbalans dat kerkleden in 2002 gemiddeld 10 procent méér gaven dan ze in januari van dat jaar aan toezeggingen deden. De 286 gemeenten konden in de praktijk in totaal 43 miljoen euro, terwijl 39 miljoen was toegezegd.
Omgeslagen per lid inden de aangesloten gemeenten 45,68 euro. Dat bedrag is overigens niet goed vergelijkbaar met wat Kerkbalans woensdag presenteerde. Kerkbalans noemde als gemiddelde bijdrage van de hervormde kerkleden een bedrag van 78,27 euro per ziel in 2002. ,,Het verschil is dat Kerkbalans álle inkomsten van ‘levend geld’ meetelt, dus ook die uit collecten, acties en legaten tot 500 euro”, aldus Rook Belder, chef de bureau van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Uit de gegevens van SMRA over 2002 blijkt verder dat 40 procent van de leden een bijdrage betaalt tot 50 euro per jaar. 36 procent betaalt een bedrag tussen de 50 en de 200 euro per jaar. 1,5 procent betaalt meer dan 100 euro per jaar.
SMRA kan ook berekenen hoe oud de gevers zijn. 53 procent wordt opgebracht door mensen tussen de 25 en de 65 jaar; de rest wordt opgebracht door ouderen.
De actie Kerkbalans begint vandaag. Vóór 25 januari worden 2,5 miljoen adressen bezocht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties