De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkmaandag, 12 januari 2004

Nationale Gebedsdag in Leeuwarden: 440 deelnemers
‘Meer vrijmoedigheid om over God te spreken’
LODEWIJK BORN
Leeuwarden - Voorbede om te breken met de lauwheid in de kerken, voor daklozen, mensen die getroffen worden door de bezuinigingen, voor de komende Nieuwe Bijbelvertaling en voor bestuurders als aankomend burgemeester Dales van Leeuwarden. Het klonk zaterdag allemaal in de Salvatorkerk in Leeuwarden tijdens de Nationale Gebedsdag. Spreker ds Orlando Bottenbley riep op om te volharden in gebed en het oog daarbij gericht te houden op Jezus.
Leeuwarden was zaterdag een van de zeven steden in ons land die locatie was voor de ‘Nationale Gebedsdag’. Een gebedsmanifestatie georganiseerd onder auspiciën van de Evangelische Alliantie in samenwerking met plaatselijke kerken. Ook in Apeldoorn, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Zwolle en Utrecht kwamen in totaal duizenden christenen samen om te bidden.
Voor het eerst werd de dag op zoveel plekken tegelijk gehouden. Een heel andere opzet dan in 1981, toen de eerste gebedsdag werd gehouden, aldus Eugène Poppe, algemeen coördinator van de Nationale Gebedsdag en dagleider in de Salvator. ,,Toen hadden we acht sprekers en op het eind van de dag werd gezegd: ‘Nu gaan we voor in gebed’. Dat was meer een gebedscongres.”
In de loop der jaren zijn er ,,steeds minder sprekers” gekomen en is het met en voor elkaar bidden centraal komen te staan. Dat was wat de ruim driehonderd aanwezigen dan ook deden in groepjes, gedurende de acht gebedsblokken die waren ingeroosterd over de gehele dag.

Athene

Het gebeurde allemaal rond het thema ‘Gaan voor Go(u)d’, gekozen met het oog op de Olympische Spelen die dit jaar in Athene worden gehouden. Het thema was aangedragen door de Griekse Evangelische Alliantie.
Hoofdspreker ds Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten legde de link met het EK-schaatsen in Heerenveen, waar de schaatsers dit weekend ook voor de hoogste eer - het goud - gingen. De Drachtster voorganger, zelf een fanatiek schaatser, vertelde hoe sporters gestimuleerd worden door hun coach, de aanmoedigingen op de tribune van toeschouwers en door oud-schaatsers, ,,waardoor ze extra adrenaline krijgen en als een speer gaan’’.
Ook de bijbel geeft ons voorbeelden van geloofsgetuigen die iets bij ons kunnen losmaken in de wedloop van het geloof, zo ging hij in op het gedeelte uit Hebreeën 11 en 12, dat overigens gelezen werd uit De Nieuwe Bijbelvertaling. ,,Moet je je voorstellen dat de geloofsgetuigen zoals Henoch, Kaïn, en Noach op de tribune zitten! Zij hebben hun wedloop beëindigd, een weg die zij met volharding gelopen hebben. Maar ze hebben het volgehouden omdat God hun Zijn trouw heeft bewezen, door te doen wat Hij heeft beloofd.” Om goed te kunnen bidden moet je alle last en zonde afleggen. ,,De zonde doet je struikelen, de last is alles wat je hindert om vaart te maken. Zoals een schaatser dat heeft wanneer zijn veter niet goed is gestrikt.”
Bottenbley riep op om niet alleen ,,voor goud te gaan, maar ook voor God”, dit door de uitdaging van het gebed op te pakken. Ondanks een meer en meer seculariserend Europa heeft hij hoop. ,,Ik zie in ons land een kentering. Er is steeds meer vrijmoedigheid om over God te spreken.”
De Drachtster voorganger erkende dat je ontmoedigd kunt raken tijdens je wedloop door teleurstellingen in huwelijk, gezin of werk en dat daardoor het bidden soms niet meer wil. Niet altijd is ook duidelijk of het gebed wel verhoord wordt. ,,Maar dat kan ook later gebeuren of zichtbaar worden zónder dat jij het weet.”
Jezus mag in het gebedsleven als leidsman dienen. ,,Richt je oog op Jezus: de grondlegger en voltooier van ons geloof.” God kan ook ,,oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen”, haalde hij de Efezebrief aan.

Spijkeren

Na zijn toespraak konden mensen op symbolische wijze hun lasten en zorgen bij Christus brengen door deze op een briefje te schrijven en aan een van de vijf kruisen te spijkeren die in de zaal opgesteld stonden. Tientallen aanwezigen deden dit.
Vervolgens kon in kleine groepjes gebeden worden, hardop of stil. Er waren gebedsblokken rond onderwerpen als ‘Uitzien naar verwachting’, ‘Wereldevangelisatie’ en ‘De stad’.
Durk Wijbenga (43) uit Wirdum was een van de bidders: ,,Ik ben wel eerder bij deze gebedsdagen geweest, toen nog op één locatie. Deze opzet spreekt me meer aan, omdat je nu een plaatje hebt bij iets waarvoor je bidt; het is minder abstract. Als je voorbede doet voor de plaatselijke kerk of het gemeentebestuur, zie je dat voor je.”
‘Verplicht bidden’ op zo’n dag is het volgens hem niet. ,,Bij ons in het groepje was ook iemand gewoon stil en die luisterde alleen. Dat mag en kan ook. Ik kan me wel voorstellen dat je namelijk wat aarzeling voelt om luidop te bidden.”
Klaas Dantuma (68), lid van de Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde, noemt de gebedsdag ,,opbouwend”. Allemaal christenen uit verschillende kerken die zo bij elkaar komen, dat werkt versterkend voor het geloof. In Zwaagwesteinde hebben we ook al jaren een gebedsgroep van vrouwen.”

Openheid

Volgens Piet Hollander, voorganger van de Vrije Baptistengemeente Leeuwarden en een van de medeorganisatoren, komt er steeds meer ruimte en openheid voor vernieuwing in de kerken. ,,Kijk alleen al wat hier vandaag is: Leger des Heils, hervormd, gereformeerd, christelijk-gereformeerd, baptist, leden van de volle evangelie gemeente. Ik denk dat de minderheid vandaag uit evangelicale kring komt.”
Zo’n zestig kinderen tussen de zes en twaalf jaar kwamen in een nevenruimte samen voor hun eigen Kindergebedsdag. In een dramastuk kwamen Paulus en basketballer ‘Eddie Fanatiek’ afwisselend langs. De kinderen baden ook in gebedsblokken: voor de dingen uit hun leefwereld en bijvoorbeeld tegen armoede en honger. Ze maakten een eigen gouden medaille en zorgden ’s middags voor de sluiting met een ingestudeerde dans in de kerkzaal.
Zo’n tachtig jongeren vanaf twaalf jaar waren ’s avonds in de Parkkerk voor hun eigen gebedsdag. Ze hadden zelf de Jongerengebedsdag samengesteld met drie gebedsblokken, eigen prediking en een toespraak van een vertegenwoordiger van sport-evangelisatieclub Athletes in Action.
Vanaf half elf vertrokken twee groepen voor een gebedswandeling door Leeuwarden. ,,Er werd onder meer gebeden voor de scholen aan de Julianalaan, andere deden voorbede op De Weaze en op andere plekken in de binnenstad. Het was al wandelend met God praten”, aldus Robert Colijn. Volgens de coördinator waren er jongeren uit de brede regio: ,,Zoals Dokkum, Leeuwarden, Harlingen en Franeker. Een opkomst waar we ook tevreden mee waren.” De Jongerengebedsdag werd afgesloten met een gebedsnacht die nog duurde tot twee uur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties