De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Bijschriftwoensdag, 4 februari 2004

Wereldwijde opdracht

Op de berg maken de leerlingen van Jezus de hoogtepunten van hun leven mee…

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen’
Matteüs 28: 19
Op de berg maken de leerlingen van Jezus de hoogtepunten van hun leven mee. Het is de bedoeling van Jezus, dat de discipelen, na bergopwaarts te zijn gegaan, ook weer bergafwaarts gaan, de wereld in. Zij waren naar Galilea gegaan, hun eigen vertrouwde omgeving, hun veilig verleden, maar Jezus stuurt hen de wereld in, de onzekere toekomst tegemoet. Zij hebben nu zóveel gehoord en gezien, beleefd en ervaren, dat zij er ook iets mee moeten dóen! De opdracht, die Jezus ons geeft, vraagt dat wij uitgaan uit onszelf, uit onze eigen belangen en uit onze eigen veilige posities. De gemeenschap van christenen kan niet anders dan wereldwijd leven; en dat betekent: niet naar je eigen navel staren, maar de blik op de wereld gericht houden.
‘Maakt al de volken tot mijn discipelen.’ Voor Matteüs is dat een belangrijk werkwoord: tot leerling maken. Maar wie zijn wij, dat wij anderen zouden kunnen leren, onderwijzen? Wij zitten zelfvol twijfels, vragen en onzekerheden. Zijn wij wel geschikt om leraar voor anderen te zijn? Maar wie anderen iets wil leren, hoeft daarom zelf nog niet altijd met pasklare antwoorden klaar te staan. Ook een leraar blijft leerling. Ook wie een ander antwoordt, heeft zelf vragen. Wie ja zegt tegen deze opdracht van Jezus blijft zelf ook leerling. Mensen mogen leren van elkaar. Zolang een volgeling van Jezus leeft, zit hij op school: om anderen te leren en om zelf te leren: levenslang leren. Alleen een goede leerling kan een goede leraar zijn. De geschiedenis van de zending bevat veel beschamende lessen, maar gelukkig ook veel bemoedigende lessen. Wij zijn nooit te oud om daarvan te leren.
God die uitzendt, maak ons los van onze vertrouwdheden,
geef ons de moed om de wereld in te kijken,
schenk ons openheid, dat wij leren,
geven en ontvangen, antwoorden en vragen.
Thijs Weerstra
Uit: ‘Lichtinval’, Kok Kampen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties