De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 4 februari 2004

Nieuw boek met verhalen van Willem van der Meiden
Sleutelverhalen over het geheim
JANT VAN DER WEG
Spiegelverhalen werden ze een aantal jaren geleden vaak genoemd, de verhalen die een bijbelverhaal en de strekking ervan nader uitwerken. Willem van der Meiden noemt dit soort verhalen sleutelverhalen, eveneens een doorzichtige term. Het verhaal geeft een sleutel voor het bijbelverhaal, is een sleutel voor het Geheimschrift dat deze verhalen vaak vormen. Bovendien zetten dergelijke verhalen je aan het nadenken: waarom net dit verhaal bij deze bijbeltekst? In een woord vooraf van het boek Geheimschrift wijst de theologe Hanna van Dorssen op de verschillende manieren waarop een bijbelverhaal verteld kan worden. Het hier eveneens besproken boek En dat is zeven! laat daarvan proeven zien.
Theoloog en journalist Van der Meiden publiceert in diverse tijdschriften, onder meer in het enkele jaren geleden uit een fusie van een katholiek en een protestants tijdschrift ontstane VolZin . Daarnaast werkt hij aan een onderzoek naar kinderbijbels, waarover hij zo nu en dan ook publiceert. De verhalen die in dit boek verzameld zijn, verschenen eerder in verschillende tijdschriften, zoals Open Deur , Ozewiezewoze , Bonnefooi en Kind op Zondag .
De veertig verhalen in het boek heeft de auteur bedoeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar, waarbij hij denkt aan gebruik op school, in de kerk en thuis. De thema’s waarmee hij de verhalen indeelt, hebben alles te maken met de belangstelling van deze doelgroep. De acht hoofdstukken dragen titels als Vriendschap, Rouw, Liefde, Angst en anderen. Steeds staat vermeld naar aanleiding van welk bijbelgedeelte het verhaal verteld wordt. In de inhoudsopgave gebeurt dit door de plaats in de bijbel te noemen. Bij het verhaal zelf staat de bijbeltekst in een gekleurd kadertje. Die bijbeltekst is in bijna alle gevallen afkomstig uit de herziene editie van de Groot Nieuws Bijbel .
Heel nuchter, zonder al te veel uitgesponnen emoties en dramatiek, vertelt de auteur zijn verhalen. Zoals het verhaal ‘Fotomodel’ uit het hoofdstuk over Vriendschap, en passend bij de profetie van Zacharia, dat mannen en vrouwen in Jeruzalem weer oud kunnen worden en dat de straten vol zijn met spelende jongens en meisjes. Marlies vertelt haar beste vriendin over haar droom, waarin ze de Miss World verkiezing won. Pas aan het slot wordt duidelijk wat er met Marlies aan de hand is, zonder dit overigens een sentimenteel accent te geven.
Een ander aangrijpend en tegelijk humoristisch verhaal is ‘Rivier’ in het hoofdstuk Ruzie. Hier overbruggen twee kleine jongens, de een zwart en de ander blank, in een Zuid-Afrika, dat nog steeds worstelt met de vroegere apartheid, de grenzen tussen zwart en blank.
Met zijn sleutelverhalen laat Van der Meiden zien, dat de bijbel nog altijd actueel is. Door de boeiende verteltrant zijn de verhalen zeer geschikt om voor te lezen of na te vertellen, op school, maar ook thuis.

Parate kennis

Bij de cd-rom Bijbelkennis voor groep 7 en 8 gaat het om een heel ander fenomeen. Hier staat niet het bijbelverhaal op zich centraal, maar de kennis zoals die in de titel genoemd wordt. Het is een cd-rom met vragen, die met behulp van het multiple-choice-systeem beantwoord dienen te worden. Allerlei vragen over figuren en gebeurtenissen in de bijbel, christelijke feestdagen en zegswijzen met een bijbelse afkomst passeren de revue. Daarna klinkt er een vriendelijke stem die het goed of fout uitspreekt. Het zal duidelijk zijn dat het hier vooral om feiten en personen gaat en dat een omgaan met de bijbel vanuit het geloof niet aan de orde komt.
Bij de mogelijke antwoorden wordt getracht iets van humor in te brengen. Zo wordt bij Kerst naast twee andere mogelijkheden ‘het vangen van de paashaas’ genoemd. Een enkele keer is dat minder fijnzinnig zoals bij Stille Zaterdag, waar een van de drie antwoorden: ‘iedereen heeft zijn tong verloren’ luidt.
Het geheel is duidelijk afkomstig vanuit het rooms-katholieke christendom, met vragen over aswoensdag, carnaval en dergelijke. Soms wordt een opmerking over protestanten gemaakt, zoals bij de vraag over Allerzielen: ‘Welk feest wordt niet door protestanten gevierd?’ Ook vierdagen als Maria ten Hemelopneming en de apostel Andreas die het predikaat ‘Sint’ heeft meegekregen, wijzen in deze richting.
Het onderdeel ‘Leerboek’ geeft via een alfabetische begrippenlijst summiere informatie over personen en zaken. Opvallend daarbij is dat bijvoorbeeld wel de gelijkenis van de talenten wordt genoemd, maar niet wordt uitgelegd wat een gelijkenis is, laat staan dat er meer verhalen worden genoemd. De cd-rom is bedoeld voor kinderen vanaf een jaar of 10, die toch over heel wat kennis moeten beschikken om de vragen correct te kunnen beantwoorden.
Hier besproken:
‘Geheimschrift: 40 sleutelverhalen bij teksten uit de Bijbel’ van Willem van der Meiden; ill.: Pia Dirks; NZV-uitgevers, Hilversum; prijs: 17,50 euro.
‘Bijbelkennis voor groep 7 en 8’ van Addo Stuur en Eric Jan van Dorp; cd-rom; AWBruna-MultiMedia, Utrecht; prijs: 9,95 euro.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties