De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiowoensdag, 4 februari 2004

Dijkgraaf ongerust over afvoercapaciteit van water in Fryslân en Groningen
Toestand Lauwersmeer kritiek

Zuidhorn – De regen en de storm van de afgelopen dagen had niet veel langer moeten duren of rondom het Lauwersmeer waren er ,,serieuze problemen’’ ontstaan. Dat zei dijkgraaf H. van ’t Land van Waterschap Noorderzijlvest gisteravond op een bijeenkomst van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in zaal Balk in Zuidhorn.

Het water in het Lauwersmeer stond de afgelopen dagen een meter hoger dan normaal. Volgens Van ’t Land breekt de tijd aan dat er gesproken moet worden over een nieuw gemaal bij Lauwersoog.
De capaciteit van het Lauwersmeer staat onder druk. Bij een overvloedige neerslag zoals de afgelopen dagen moet er snel een grote hoeveelheid water opgeslagen kunnen worden op het meer. Zeker als het water niet direct naar de Waddenzee kan stromen. Tijdelijke opslag van water in bergingspolders, zoals in De Dijken in het Westerkwartier, komt steeds dichterbij, aldus Van ’t Land. Opvang van water in polders is veel goedkoper dan de bouw van een nieuw gemaal.
Volgens Van ’t Land zijn de paar boerderijen aan de Dijkweg in de gemeente Marum goed te beveiligen op het moment dat de polder vol water wordt gezet. ,,De discussie of de waterberging er komt of niet, is niet meer aan de orde’’, meent de dijkgraaf. De Dijken is een van de ‘putten’ in het Westerkwartier. Veel water stroomt vanuit de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo naar het Peizerdiep. Het Drents plateau ligt twaalf meter boven NAP, terwijl het Westerkwartier nauwelijks een meter boven dat peil komt. Het Hooge Land van Groningen ligt twee meter boven NAP. Tussen deze twee ligt het ‘diepere’ Westerkwartier waar het hemelwater naar toe spoelt. Het kost dus energie om het water vanuit ‘de put’ via het Hoendiep en Van Starkenborghkanaal weg te krijgen naar het Reitdiep en vervolgens naar het Lauwersmeer en Waddenzee. Om het water ‘vertraagd’ naar beneden te laten stromen, worden er in de omgeving van Roden en Tynaarlo honderd stuwen extra gebouwd.
Door in het Westerkwartier te blijven investeren blijft de landbouw ook op termijn mogelijk. Het water zijn gang laten gaan, zou betekenen dat gebieden globaal tussen oktober en mei ontoegankelijk zijn. De dijkgraaf merkt dat dit ,,maatschappelijk onacceptabel’’ wordt gevonden. De discussie over nieuwe waterbergingsgebieden hangt nauw samen met de maatschappelijke acceptatie van de ,,overstromingskans’’. Nu ligt die op een keer in de vijftien tot twintig jaar. Dat moet teruggedrongen worden naar een keer in de honderd jaar en zelfs nog langere termijnen.
Noorderzijlvest heeft nu maar 1500 hectare om overtollig water op te vangen. Dat zouden er ten minste 3000 moeten zijn. Het waterschap Noorderzijlvest trekt in de komende jaren 300 miljoen euro uit om het gebied ‘veiliger’ te maken. Voor een belangrijk deel gaat het geld naar het verhogen van de kades, het verbreden en verdiepen van vaarwegen of watergangen. Deze maatregelen maken het mogelijk dat er meer water kan staan.
De bestaande plannen om de capaciteit van de spuisluizen in de Afsluitdijk te verdubbelen en een nieuw gemaal te bouwen in Fryslân zullen op termijn onvoldoende zijn om de afvoerproblemen van het hemelwater het hoofd te bieden, stelt Van ’t Land. Bij verdere stijging van de zeespiegel is een extra gemaal nodig in het Noorden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties