De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelwoensdag, 4 februari 2004

De rollator…
Jantsje de Boer uit, pakweg, Winsum, is achterin de zestig en ze wil niet meer zo hard. Vorig jaar een open-hart-operatie gehad, de rug speelt op en ze raakt het vocht in de benen maar moeilijk kwijt. Of de dokter even een briefje wil schrijven: ze wil graag een rollator. Best, zegt de dokter, zorgt hij voor.
Hans Hillen (CDA) heeft uitspraken gedaan over het verkrijgen van die rollator die op zijn zachtst onvoorzichtig worden genoemd en ook wel ondoordacht, asociaal en belachelijk. Hillen is oud-Tweede-Kamerlid en sinds mei voorzitter van het College voor Zorgverzekeraars en praatte zondag op tv over het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg. De christen-democraat lardeerde zijn betoog met een voorbeeld waarvan hij wel vermoedde dat het vette krantenkoppen zou scoren: zo vanzelfsprekend als Jantje een driewielertje op zijn verjaardag cadeau krijgt, zo vanzelfsprekend kan er voor de familie toch ook wel een rollator af voor Jantsje van 70?
Daar had hij zijn knuppel in het hoenderhok. Wat hij wel niet dacht met dat afpakken van dat onmisbare hulpmiddel waarmee ouderen juist langer zelfstandig konden blijven wonen met een zeer redelijke kwaliteit van leven; dat spaart de overheid juist bergen geld omdat die mensen anders allang verzorgd zouden moeten worden.
Dat is waar. Rollators zorgen ervoor dat mensen met het toenemen van de lichamelijke ongemakken hun levensstijl redelijk op peil kunnen houden. Hillen zal de laatste zijn om dat te betwisten. Hem zal de discussie van de laatste dagen niet zoveel kunnen schelen. Dat is maar een schijngevecht; het gaat om heel andere dingen.
…en het stelsel daarachter
Waar Hillen op hoopt is dat de discussie over het probleem daaráchter eindelijk eens losbarst: hoe houd je de zorg betaalbaar en solidair. Die discussie had al lang en vooral breed en diep gevoerd moeten worden. Want wat de CVZ-voorzitter zegt is niets nieuws. Het kabinet heeft al op Prinsjesdag aangekondigd dat er harde klappen zullen gaan vallen in de gezondheidszorg en ook in de AWBZ, de pot waaruit onder meer die rollators worden betaald. In de Miljoenennota 2004 wordt helder uit de doeken gedaan hoe het ervoor staat op dat front: slecht. In 2000 zijn de strakke financiële regels in de zorgsector opgerekt om een einde te maken aan de lange wachtlijsten. Dat heeft geholpen: het aanbod van zorgdiensten steeg en de wachtlijsten slonken in twee jaar tijd met gemiddeld 30 procent. Onze zorgconsumptie steeg in 2001 en in 2002 met 9 procent. Keerzijde van de medaille zijn de kosten. Die rijzen de pan uit. De zorgsector beslaat bijna 10 procent van het bruto binnenlands product. Om dat te keren, heeft het tweede kabinet-Balkenende aangekondigd het zorgstelsel ,,ingrijpend te hervormen’’. Het voorbeeld van Hillen staat bijna letterlijk in de miljoenennota, al wordt het woord rollator nog net niet genoemd: ,,De burgers krijgen te maken met hogere directe betalingen en meer eigen verantwoordelijkheid.’’
De eerste maatregelen zijn intussen al ingevoerd: zo is uit het ziekenfondspakket fysiotherapie verdwenen en voor vrouwen van 21 jaar en ouder ook de pil. Stond allemaal letterlijk in de zorgbegroting. Daar staat ook: ,,voor de AWBZ is een grondige koerswijziging nodig om de doelstellingen van toegankelijke, solidaire, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg duurzaam te kunnen garanderen.’’ Het is helder dat de AWBZ (kosten groeien met 7 procent per jaar) steeds onbetaalbaarder wordt. De discussie moet daarom niet blijven steken in de vraag of we al dan niet zelf zo’n loopmobiel moeten aanschaffen, maar moet gaan over de vraag welk minimumniveau van zorg de overheid moet garanderen. En betaalbaarheid is daarbij niet een plat, maar een essentieel criterium. In de ziektekostenverzekeringen tekent zich nu al af waartoe (te) hoge kosten kunnen leiden, namelijk het uithollen van dat andere essentiële criterium: solidariteit. In reclamespots spreken verzekeraars ons niet meer aan op zorg voor elkaar, maar op ons ik-gerichte individu. Jonge, gezonde mensen worden gelokt met prettig goedkoop op-maat-pakketje; waarom niet lekker minder premie betalen als je zelf toch nooit een beroep doet op onderdeel x, y of z? Intussen is het voor ouderen en zwakkeren soms moeilijk om nieuwe of aanvullende verzekeringen af te sluiten, zo bleek onlangs nog uit onderzoek van de katholieke ouderenbond Unie KBO.
Nederland heeft een alleszins redelijk zorgstelsel, maar de kosten ervan stijgen te snel. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Hard roepen dat iedereen recht heeft op een van overheidswege verstrekte rollator is alleen gerechtvaardigd als dat een detail is uit een brede, evenwichtige afweging.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties