De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Sportwoensdag, 4 februari 2004

Heerenveen Helsinki van de baan
Heerenveen ziet af van deelname Finse competitie

Heerenveen – Sportclub Heerenveen ziet af van participatie in de Finse competitie. De Friese voetbalclub werd onlangs door Harry Harkimo, de steenrijke voorzitter van FC Jokerit, benaderd om de club onder de nieuwe naam Heerenveen Helsinki te herstructureren. Op het financiële vlak konden de clubs het echter niet eens worden.

EDWARD JORNA
FC Jokerit, de oude club van Heerenveen-speler Mika Väyrynen, staat op dit moment tiende de hoogste Finse voetballiga. Dat kleurloze kleed wil de voorzitter graag van zich afwerpen en daarom deed Harkimo via een aantal Nederlandse voetbalmakelaars aan Heerenveen het verzoek om te participeren in de Finse club. Uitgangspunt daarbij was een win-win situatie. Heerenveen Helsinki zou tot de top van Finland kunnen doordringen en Heerenveen zou kunnen profiteren van de machtspositie die het op de Scandinavische voetbalmarkt zou verkrijgen. Op termijn zou Heerenveen Helsinki ook deelnemen aan de nieuw te vormen Scandinavian League.
Dinsdag werd het plan echter afgeblazen. ,,We konden het financieel niet eens worden’’, aldus Harkimo, ,,en daarom gaat het hele verhaal niet door.’’ Heerenveen-voorzitter Riemer van der Velde was woensdagochtend nog niet op de hoogte van het afketsen van de onderhandelingen. ,,Dêrom kin ik ek neat sizze.’’
FC Jokerit heeft in Finland een magische naam en dat is met name de verdienste van de voorzitter. De steenrijke suikeroom Harry Harkimo zorgde ervoor dat de gelijknamige ijshockeyclub van een modale club in Finland uitgroeide tot éen van de beste verenigingen van Europa. Eenzelfde idee had Harkimo ook voor ogen met de voetbaltak van FC Jokerit en Heerenveen moest daarin een belangrijke rol spelen. Harkimo: ,,Heerenveen is een goede club en heeft in ons land een goede naam. Jammer dat we het niet eens konden worden.’’ Voor Harkimo was Heerenveen de enige optie geweest. ,,We gaan het plan niet aan een andere club voorleggen.’’
De afgebroken onderhandelingen betekenen ook dat Foppe de Haan zich zal heroriënteren op zijn toekomstige positie binnen de club. Was het verbond wel door zijn gegaan dan was de kans namelijk groot geweest dat De Haan, die een grote voorliefde voor Finland koestert, de club zou herstructureren en technisch directeur zou zijn geworden. ,,Mar it hiele ferhaal giet net troch, sa ha ik krekt ek heard’’, aldus De Haan. De Nesser oefenmeester zal daarom nog deze maand met de nieuwe hoofdtrainer voor het volgend seizoen Gertjan Verbeek en voorzitter Van der Velde om de tafel gaan zitten om over zijn toekomstige rol te praten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties