De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Nazorgers laten veel kansen nog onbenut
Anne Venema
Het gaat niet goed met de grutto en de andere weidevogels. Vorige week bleek dit nog eens toen de resultaten van een landelijk onderzoek bekend werden gemaakt. Ondanks alle inspanningen van weidevogelbeschemers, beleidsmedewerkers en natuurbeschermingsorganisaties is de gruttopopulatie tussen 1990 en 2000 met 40 procent afgenomen, aldus de Wageningen Universiteit en Research. Ondertussen wordt er eendrachtig gewerkt aan de uitvoering van De takomst foar de Skries , een beschermingsplan van het platform Friese Natuur.
De terreinbeheerders staan te popelen om de inzichten uit het ‘skriezeplan’ toe te passen. Alle percelen in een weidevogelreservaat zouden als een lappendeken moeten worden gebruikt. Naast kruidige begroeiing zouden er ook beweide en bemeste percelen moeten zijn, het liefst met stalmest. Verder moeten de waterpeilen omhoog en moet ,,het boeren op ŕ la jaren zestig’’ terug.
De provincie Fryslân doet op haar (beleids)terrein van alles. Zo wordt steun gegeven aan een belangrijk predatieonderzoek (nestverstoring). De rechter in Leeuwarden eiste dat onlangs nog in een uitspraak over de vossenjacht. Erg veel provinciale energie gaat ook zitten in de stimulering van het agrarisch natuurbeheer en om geld vrij te maken voor de Vrij Inzetbare Euro’s voor weidevogelbescherming door boeren. Het is nu nog wachten dat de provincie ook in het Streekplan aandacht schenkt aan de bescherming van de grutto. De zogenaamde ‘gruttotoets’ is nog niet opgenomen. Dat betekent dat de provincie bij elke ingreep in de open ruimte moeten bekijken wat de effecten zullen zijn voor de weidevogelstand en als dat effect negatief is hoe zij dit kan compenseren. De boeren zijn tot slot volop bezig om concreet nog meer aan weidevogelbescherming te doen. Op grote schaal is ingezet op agrarisch natuurbeheer. Zo is voor ruim 20.000 hectare aangevraagd om gezamenlijk in een actieplan voor weidevogels te gaan. Met de vrijwilligers van de BFVW wordt bekeken hoe ,,hedendaags boeren en weidevogels samen kunnen gaan. Eigenlijk zouden alle melkdrinkers 5 eurocent meer moeten betalen voor een liter om de boer in de gelegenheid te stellen een weidevogelvriendelijke landbouw te voeren.
Overigens zijn de beschermingsmiddelen soms heel simpel. Wanneer 24 uur voordat een boer gaat maaien, plastic zakken in het land worden gehangen, dan wordt 75 procent van de gruttogezinnen uit het lange gras verjaagd. Dit eenvoudige middel wordt nog te weinig gebruikt. Een optimalere samenwerking tussen boer en nazorger is dan ook nodig. Er zijn veel kansen, maar ze blijven nog té veel onbenut, ondanks het harde werken van de voormannen van de BFVW. Vraag is of de koppeling van het recht op eierzoeken aan de plicht van nazorg in Fryslân wel voldoende benut wordt.
Anne Venema is weidevogelmedewerker bij de provincie Fryslân

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties