De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Regiodonderdag, 1 april 2004

OM: ‘Geen sterke stijging, wel meer geweld door jongeren’
Jeugdcriminaliteit neemt toe

Leeuwarden - Het aantal jeugdmisdrijven dat door het Openbaar Ministerie (OM) van Leeuwarden is behandeld is vorig jaar met ruim 20 procent gestegen tot 1025 zaken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het arrondissement Leeuwarden. Van een sterke stijging van de jeugdcriminaliteit is, volgens hoofdofficier van justitie L. den Hollander, geen sprake.

Het OM maakt zich volgens het jaarverslag wel zorgen over het toenemend aantal zaken waarbij sprake was van, ook excessief, geweld. Opvallend daarbij is dat bij veel feiten alcohol en drugs in het spel waren, staat in het verslag.
In het plan voor dit jaar wil het OM dat er snel, adequaat en consequent wordt opgetreden tegen jeugdige veelplegers en degenen die dreigen veelpleger te worden. Daartoe blijft ook de aanpak van schoolverzuim belangrijk. Vorig jaar zijn er dertig ‘spijbelaars’ bij het OM gemeld, maar het parket gaat ervan uit dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Er zijn momenteel onvoldoende gegevens over de omvang van schoolverzuim voorhanden. Volgens het jaarplan maken jongeren die niet naar school gaan een grotere kans in de criminaliteit te belanden. Het OM vindt dat scholen in Fryslân een voorbeeld moeten nemen aan scholen in de gemeente Smallingerland, waar protocollen worden gebruikt over hoe omgegaan moet worden met grensoverschrijdend gedrag.

Geweldsmisdrijven

In het vorige jaar heeft het OM van Leeuwarden ook meer geweldsmisdrijven vervolgd dan het jaar ervoor. Met 1540 vervolgingen bleef justitie ver boven de eigen doelstelling van 1400 vervolgbare geweldszaken.
De toename van vervolgingen betekent niet automatisch dat ook het aantal geweldsmisdrijven toeneemt in Fryslân. ,,Dat kun je niet zonder meer zeggen. Het is ook een gevolg van de intensivering van de opsporing en vervolging van geweldszaken”, aldus Den Hollander. Hetzelfde geldt voor de stijging van het aantal vervolgde misdrijven met bijna 7 procent tot 9934 rechtbankzaken. Bijna de helft van die zaken (44 procent) werd middels een snelrechtprocedure afgehandeld.
Fors toegenomen is het aantal kantonzaken, met bijna 60 procent tot 11.300. Justitie onderzoekt nog de exacte oorzaak, maar wijt de explosieve stijging in een eerste analyse aan het toegenomen aantal processen-verbaal voor zwartrijden, een afnemende bereidheid om tot een schikking te komen en ook intensivering van de opsporing. Daarmee lijkt de afgelopen zomer ingezette harde aanpak van de politie en de NS tegen vijftien notoire zwartrijders een bijkomend effect te hebben. Uit hetzelfde jaarverslag blijkt namelijk dat het grootste deel van de vijftien meest notoire zwartrijders alleen nog maar mét een geldig vervoerbewijs wordt aangetroffen.
Een forse daling werd zichtbaar in het aantal bezwaarschriften, met bijna 30 procent tot 7725. Den Hollander wijt dat aan een sterke afname van standaardberoepen die vorig jaar via internet vaak zonder motivering werden ingediend. In een aantal gevallen zijn dergelijke verweerders de proceskosten in rekening gebracht, zegt Den Hollander. Hij denkt dat dat een afschrikkende werking heeft gehad.
Met de ‘pluk ze’-actie heeft het OM de landelijke doelstelling niet gehaald. Ruim 1,6 miljoen euro aan gevorderd crimineel geld werd door de rechters toegewezen, terwijl 2 miljoen euro het doel was.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties