De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Bijschriftdonderdag, 1 april 2004

Mini-cursus belangrijk worden
De discipelen hebben nog niet in de gaten wat Jezus boven het hoofd hangt.
Lucas 22: 24-30
De discipelen hebben nog niet in de gaten wat Jezus boven het hoofd hangt. Zij verdringen zich om naast hem gezien te worden. Degenen die daardoor achteraan komen, hebben zoiets van ‘mij niet gezien’. Door dit ellebogenwerk ontstaat wrijving en onenigheid, want wie is nu de belangrijkste van het twaalftal.
De reactie van Jezus is ontnuchterend. Hij maakt een vergelijking met de machthebbers in die tijd. Deze koningen buiten hun volk uit en geven vervolgens opdracht hen ‘weldoener’ te noemen. In dat opzicht is er niets veranderd in de wereld.
Jezus bezweert zijn discipelen zo niet te worden. Het is de taak van een discipel te dienen. Deze opmerking heeft voor veel misverstand gezorgd en zal dat ook nu nog doen.
Sommigen menen dat christenen opgeroepen worden tot absolute gehoorzaamheid aan hun regering. Terwijl Jezus zelf gedurende zijn optreden vaak machthebbers heeft ontmaskerd in hun liefdeloosheid en hardheid tegenover mensen.
Anderen menen dat christenen gedienstig moeten zijn tegenover andere mensen. Het is opvallend dat mensen dat vaker voor een ander menen dan voor zichzelf. Hierdoor zijn heel veel mensen beschadigd omdat zij niet de kans kregen zichzelf te ontplooien of iets voor zichzelf te doen.
Dienen zoals Jezus bedoelt, is wat anders. Het wil zeggen dat je niet alles voor jezelf opeist, zoals de machthebbers, maar dat je een ander evenzeer een kans geeft. Een christen bestaat niet bij de gratie van het graaien, maar staat in de dienst van het delen.
Jezus verwijst hierbij naar zichzelf. Hij heeft brood en wijn gegeven en daarmee zichzelf rondgedeeld. Hij bewijst zijn discipelen hiermee een levengevende dienst. In de gaven van brood en wijn realiseert Jezus verzoening en de gemeenschap met God. Jezus vraagt niet dat wij onszelf bedienen. In zijn dienst gaat het erom dat een ander er beter van wordt.
Jan van den Boogaard

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties