De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Geloof & Kerkdonderdag, 1 april 2004

R.-K. Kerk: waakzaam zijn bij ‘The Passion’
Leeuwarden - De bezorgdheid in joodse kringen over mogelijk antisemitische tendensen in de speelfilm The Passion of The Christ is begrijpelijk. Dat stelt de Rooms-Katholieke commissie voor de betrekkingen met de joden in een woensdag uitgegeven verklaring.
De commissie baseert zich hierbij op wat ze noemt ‘de lange traditie waarin bepaalde verbeeldingen van het lijdensverhaal bijvoorbeeld in vroegere passiespelen en de oude Goede Vrijdag-liturgie aanleiding gaven tot antisemitische incidenten’.
De Commissie voor de betrekkingen met de Joden van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland - een officieel adviesorgaan van de Nederlandse Bisschoppenconferentie - wil met de verklaring de visie van de Katholieke Kerk rond de bovenstaande thematiek nader verhelderen.
The Passion is vanaf donderdag te zien in Nederland. Joden hebben wereldwijd geprotesteerd tegen de inhoud van de film, die expliciet duidelijk zou maken dat de joden de schuld hebben aan de dood van Jezus. Wereldwijd is gediscussieerd over en rond de film, met name vanwege de interpretatie die deze film al dan niet zou kunnen ontlokken met betrekking tot de schuld van het Joodse volk aan de Kruisdood van Jezus Christus (met een theologisch-technische term: de ‘deďcide’-kwestie).
De verklaring is niet bedoeld als oordeel over de inhoudelijke en/of artistieke kwaliteit van de film als zodanig, maar bedoeld als toelichting ‘op de ontwikkeling in het denken binnen de katholieke Kerk over het Lijdensverhaal van Jezus Christus in relatie tot het Joodse volk’.

Nostra Aetate

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in het document Nostra Aetate (1965) verklaard dat het Joodse volk geen collectieve schuld draagt aan de kruisdood van Jezus Christus. Ook onder het pontificaat van paus Johannes Paulus II is dit meerdere malen benadrukt. Bovendien heeft paus Johannes Paulus II niet alleen iedere vorm van antisemitisme afgewezen, maar tevens zijn droefenis uitgesproken over die momenten in de geschiedenis van de katholieke Kerk waarin wél de suggestie werd gewekt als zou het Joodse volk collectief verantwoordelijk zijn voor het doden van Jezus Christus. ‘De onvermoeibare inspanningen van deze paus om antisemitisme als een zonde tegenover God en de mens te veroordelen alsmede om de relatie met het Jodendom te verbeteren, hebben ook in de Joodse gemeenschap diepe indruk gemaakt’, aldus de verklaring.
Er wordt ook gewezen op de ‘indringende bezoeken van de paus aan de synagoge in Rome en aan de Klaagmuur en Yad Vashem in Jeruzalem’ in het heilig jaar 2000.
De Nederlandse bisschoppen hebben in verklaringen in 1995 en 1999 geschreven over een bepaalde traditie waarin door een onjuiste en onverantwoorde uitleg van het Evangelie - de zogenaamde ‘katechese van de verguizing’ - antisemitische sentimenten werden opgeroepen en gevoed. De bisschoppen hebben deze traditie van kerkelijk anti-judaďsme afgewezen en betreurd. Zij hebben er ook op gewezen dat ‘na Nostra aetate zich gelukkig een mentaliteitsverandering in de katholieke Kerk heeft voltrokken’. Tevens hebben zij meermalen voor het gevaar van opkomend antisemitisme in ons land gewaarschuwd, het meest recent op 3 mei 2002. ,,De geschiedenis heeft ons geleerd waakzaam te zijn en te blijven’’, schreven de Nederlandse bisschoppen destijds.
Of en in hoeverre The Passion of the Christ eveneens antisemitische elementen bevat, is onderwerp van wereldwijde discussie. Gezien de veelheid aan meningen hieromtrent, lijkt het niet mogelijk om hierover een definitieve uitspraak te doen. ‘Mocht deze film metterdaad aanleiding geven voor antisemitische sentimenten of zelfs incidenten, ook al zou dat gebaseerd zijn op een onjuiste beoordeling van de inhoud van de film en/of de bedoelingen van de makers, dan zou dat bijzonder te betreuren zijn’, aldus het bisschoppelijk adviesorgaan.
De Commissie hoopt dat wie deze film ziet, zich van dit gevaar bewust is. ‘Ook hier geldt dat waakzaamheid geboden is en blijft’.

Documentaire

De Evangelische Omroep zendt vanavond de documentaire Jezus in beeld uit over The Passion. In de documentaire geeft hoofdrolspeler Jim Caviezel een exclusief interview aan de EO. Hij vertelt hoe hij fysiek en psychisch heeft geleden onder de rol. Verder komen aan het woord regisseur Mel Gibson, Paul Verhoeven, professor Barnes Tatum (schrijver van het boek Jesus in the movies ) en Paul Eshleman (van de bekende Jesus -film). Naast fragmenten uit ‘The Passion’ toont de EO ook fragmenten uit andere historische Jezusfilms, van 1916 tot heden. Nederland 1, 22.27 uur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties