De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Expowoensdag, 14 april 2004

Allingawier, Expositiekerk: expo van schilderijen uit privé-collecties van verschillende Friese verzamelaars, t/m 21 apr.
Ameland, Gem. huis: expo door beeldend kunstenaar Jelle de Vries, t/m 27 mei.
Anjum, Molen De Eendragt: schilderijen ‘Op herhaling‘ door J. van Gorkum uit Anjum, t/m 30 apr.
Balk, Zorgcentrum Talma Hiem: expo boorduurwerken van Tineke Roelevink en Gerda van den Bosch, t/m 30 apr.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: expo Margreet Boonstra (schilderijen), Jan Jansma (schilderijen) en Henny Zwart (beelden), t/m 6 mei.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: expo Mythologies-Dezzie Dimbitsara en Benjamin Gaulon, t/m 9 mei.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo over Titus Brandsma.
Burum, De Blauwe Roos: Expo van vier authentieke kunstenaars: Marianne Benkö (schilderijen), Maria Diduch (schildert van papier en op papier), Henk Hesselius (beelden van plaatstaal) en Huub Mikx (sieraden), t/m 25 apr.
Burum, De Zandloper: expo Ingrid van den Akker (assemblages en reliëfs), t/m 25 apr.
Dokkum, Natuurmuseum: expo De grutto in nood?, t/m 28 mei.
Dokkum, De IJsherberg: expo Hans de Jong (abstract), t/m 15 apr.
Dokkum, Galerie Gezerman: expo Kawoosh (acrylverf) en Burhan Salih (houtsnedes).
Dokkumer Nieuwe Zijlen, De Dream: expo Gerriet Postma, t/m 1 okt.
Drachten, Beautycentrum Hillie: expo Trienke Helmers, t/m 31 mei.
Drachten, Bibliotheek: expo Franse kunstenaars uit de Perigord Nord, t/m 29 apr.
Drachten, Galerij De Lawei: expo 8 docenten van Centrum voor de Kunsten De Meldij, t/m 17 apr. * Foto-estafette 2003 Veranderend Drachten - Theo de Witte (Leeuwarden), 15 apr. t/m 27 mei.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. ‘Nut en Nocht - grafisch werk van Ids Wiersma’, t/m 18 apr. * ‘Typisch De Roos’, overzicht oeuvre typograaf S.H. de Roos (1877-1962), t/m 23 mei. * Juniorkabinet - expo Eke Mekkes (schilderijen), t/m 22 aug.
Drachten, ‘t Smelnehûs: expo Anne-Mieke van Gelooven (aquarel), t/m 22 apr.
Drachten, Verpleeg- en reactiveringscentrum Bertilla: expo Dini van der Meer en Roel Scholtmeijer, t/m 21 mei.
Drachten, Gem. huis: permanente tentoonstelling van serie portretten met thema ‘de menselijke tragiek‘.
Earnewâld, Galery Koopmans: útstalling ‘Maitiid’, 16 apr. t/m 31 mei.
Easterein, Voorm. Geref. kerk: expo ‘Wat is kunst’ van Club de Keetlappers, zaterdag 17 april.
Elsloo, Kunstzaal de Zonnebloem: tent. Aukje Reitsma, t/m 2 mei.
Franeker, ‘t Coopmanshûs: expo Harma Heikens met installatie ‘Gesloten Kamer’, t/m 9 mei.
Franeker, Grand Café De Doelen/Botnastins: expo Werkgroep Handwerken en Textiele Werkvormen Bond van Plattelandsvrouwen, 20 t/m 22 apr.
Gorredijk, De Skâns: foto-expo Marjolein Spitteler, t/m 8 juli.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Aky de Zwart, schilderijen, t/m 18 apr.
Goutum, Galerie Goutum: ‘Buitengewoon’, olieverf op paneel door Epko Cordèl en Ulco Glimmerveen en bronzen beelden van Hans Joura, t/m 17 apr.
Grou, De Trije Gritenijen: tent. Heam Kakay (schilderijen) en Oleg Boliakov (beelden), t/m 29 mei.
Hallum, Bibliotheek: vlinderfoto’s van Harmen Westra, tot 16 apr.
Harlingen, Atelier BB aansee: tent. ‘Zoutwater', t/m 31 okt.
Harlingen, Galerie De Engel: expo oud-Harlinger Jaap Veld (schilderijen en tekeningen), t/m 9 mei.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo Reinder Homan en Mia Dikken, t/m 16 mei.
Harlingen, Galerie De Koe: expo Julis Bekker, t/m 11 juli.
Harlingen, Galerie De Vis: expo Willy Belinfante en Laetitia de Haas (olieverf/grafiek) en Hendrik Jan Visser (olieverf/gouache), t/m 8 mei.
Haskerhorne, Galerie de Kraanvogel: schilderijenexpositie: aquarel, olieverf en acryl, door Ger Rous, t/m 6 mei.
Heerenveen, Atelier-Galerie De Ruijter & Van Santen: Etghiopia!~Expositie foto’s en volkskunst, 18 april t/m 30 mei.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. ‘Landschappelijk perspectief - landschappen van Willem den Ouden en Harold Scholten’, t/m 2 mei.
Hegebeintum, Informatiecentrum de Terp: expo landelijke schilderijen van schildersgroep Pand 65 en in de vitr5ines een verzameling Dinky Toys van Auke Spijksma en de schelpencollectie van Ysbrandt van Slooten, t/m 31 mei.
Hurdegaryp, Bennema State: expo Henk Tigchelaar, foto’s, t/m 10 juni.
Jelsum, Dekema State: tent. ‘200 jaar familie Van Wageningen op Dekema State 1791-1996’, t/m 31 okt.
Joure, De Flecke: expo Daisyree Bakker (dierportretten), t/m 13 mei.
Joure, Fries Grafisch Museum/Museum Joure: expo van de duitse kunstenaar Wilfried Bohne, 17 april t/m 20 juni * expo ‘De Midstraat, kloppend hart van Joure’, 17 april t/m 5 sept.
Joure, It Binnenplak: duo expo Irma en Anton Oud in Pand 99, t/m 18 apr.
Joure, Gem. huis: expo door fotoclub De Toverlantearne, t/m 17 mei.
Kollum, Meckama State: expo over ‘de school van toen’, t/m 13 mei.
Koudum, Het Wapen van Friesland: beeldenexpo van kunstenares Martha Franken, t/m 17 apr.
Leens, Verhildersum: expositie van Gerard Koster, schilderijen ‘Faktor Licht’, t/m 13 juni.
Leeuwarden, Ann’s art & distanza: tentoonstelling De Noordelijke Etsers’: Sophie Noordam, Lieke Vreede, Ansje v.d. Muyzenberg en pastels van Erna van Mondfrans, tot 30 apr.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. ‘Smog, Smoke & Fortune’ van Saskia Janssen, t/m 18 apr.
Leeuwarden, De Friesland: expo Willemien Bellaart en Meine Toering (sieraden en olieverfschilderijen), t/m 12 mei.
Leeuwarden, De Koperen Tuin: expo Reinier Knol ‘Rondom de Koperen Tuin’, t/m 22 apr.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: foto-expo van Joke van Katwijk, tot 26 apr.
Leeuwarden, Fries Museum: tent. ‘Body Electric’ van Berend Strik, t/m 12 apr. * tent. ‘Blue Note - over de schilderkunst, de kleur blauw en de blues’, t/m 31 mei * Kanselarijkelder Fries zilver, t/m 31 dec. * tent. ‘Romeinen in Friesland’, t/m 9 jan. * tent. ‘Juliana en Fryslân’, t/m 30 apr. * tent. ‘De Van Cammingha’, t/m 31 mei * Buro Leeuwarden: Downwards door Amie Dicke, 24 apr. t/m 13 juni * Tentoonstelling Just love me, sekseverhoudingen vanaf de jaren ‘90, 24 apr. t/m 20 juni. * De Verzamelplaats: ‘Kunst van leerlingen voor docenten’, expo leerlingen CSB Comenius, t/m 30 apr.
Leeuwarden, Frysk Skildershûs: cursistenexpo 2004, t/m 23 apr.
Leeuwarden, Galerie Eewal: expo Maria van Kesteren (gedraaide houten vormen), 17 apr. t/m 8 mei.
Leeuwarden, Galerie Parnas: expo docenten Parnas, t/m 20 apr.
Leeuwarden, Galerie de Roos van Tudor: schilderijen van Frans Nicolaï en bronssculpturen van Leon Verman, t/m 18 apr.
Leeuwarden, NHL - TEM Galerij: mixed mediaproject Wies Noets ‘Going to the party’, t/m 16 apr.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel: tent. ‘Van Heinde en Ver, poppen tonen hun dracht’, t/m 15 apr.
Leeuwarden, Parkhove: expo Fré Twijnstra ‘Leeuwarden 500 jaar hoofdstad van Friesland’ (olieverf), t/m 2 juni.
Leeuwarden, Princessehof: tentoonstelling Lekker Decadent! Serviesgoed uit de 20ste en 21ste eeuw, t/m 24 okt.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, permanente expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: verrassende kasten van Gerrit de Wilde, Simone van Bakel (keramiek, glas en brons) en Maaike Klein (keramische objecten), t/m 17 apr.
Leeuwarden, V&D-restaurant: expo ‘Gevels in Leeuwarden’ van Ben Bakker, t/m 22 apr.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: To, tiener in oorlogstijd, een tentoonstelling over de oorlogsschriften van To Hofstra, t/m 12 sept.
Menaldum, Galerie KiBeau: expo Ellen Roos en Johan Broekema (keramiek), t/m 6 juni.
Menaldum, Gemeentehuis: foto-expo Tiede Toslma en Jitty Koning, t/m 27 apr.
Moddergat, ‘t Fiskershúske: tentoonstelling Verpakt in Vis, voorwerpen van en met vissenhuis, 9 april t/m 31 okt.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Noordhorn, Galerie Mebius: expo door Haije Gemser (olieverven en aquarellen), Rutger Hiemstra (Olieverven), Rineke Hollemans (houtdrukken en Ennojäke (Dld) (keramiek), t/m 18 apr.
Opende, Galerie de Rookende Vlaswiek: tentoonstelling Groote Werken & Zelfportretten door B.J. van Stam, schilderijen, tot 15 mei.
Piaam, De Nynke Pleats: expo Amie de Boer-Jensma (schilderijen van paarden), t/m 15 apr.
Rottevalle, Galerie Atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma: voorjaarsexpositie (eigen werk), t/m 1 mei.
Schiermonnikoog, Bezoekerscentrum: Waddenfoto’s van Ellen Floris ‘Schilderen met licht’, t/m 9 mei.
Sneek, Bonifatiushuis: werk van leden van de amateur-fotografenvereniging ‘t Filter, tot 1 juni.
Sneek, De Ielânen: expo J.C. Munnik (aquarel), t/m 2 juni.
Sneek, Dr. Wumkeshûs: Talant presenteert het project ‘Kunst’ (div. kunstenaars), t/m 1 juni.
Sneek, Fries Scheepvaartmuseum: expo ‘Rituelen’ i.s.m. Keunstwurk, t/m 4 juni.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Heleen Hanse (keramiek) en Maya Wildevuur (schilderijen), t/m 21 mei.
Stiens, Gem. huis: expo Murkje IJsen-Woudwijk (schilderijen, gemengde technieken en bewerkingen van zijdevezelpapier), t/m 17 juni.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, ‘t Suyderhuys: expo Mattie Donker en Nova van Dijk, t/m 12 mei.
Terschelling, Centrum voor Natuur en Landschap: expo illustratoren Verenigde Oostindische Inkt Compagnie, t/m 30 apr.
Twijzel, Pilat & Pilat: kleurrijke en expressieve schilderijen van Jerry Veldhuizen, ‘Dochters van Garbo’, t/m 15 mei.
Veenklooster, De Kuiperij: verkooptentoonstelling Sierk Schröder, ‘Met gehoorzame hand I’, t/m 12 juni.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 2004 met thema ‘Met gehoorzame hand‘ van Sierk Schröder (schilderijen), t/m 31 okt.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: expo ‘Het Friese paard’, 17 apr. t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: kantkunst van Kant-Trije, t/m 7 mei.
Vlieland, Museum Tromp’s Huys: tent. ‘Gasten schilderen Vlieland’, t/m 16 apr.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo Jantsje Bron-van der Zee (schilderijen) en Geesje de Jong-Siemonsma (beelden), t/m 2 mei.
Wierum, Museumkerk Eben Haëzer: expositie over het levenswerk van de kunstschilder Jo Rispens (1914-2002), t/m 25 sept.
Workum, Gemeentekantoor Nijefurd: expo Hales O. Kader en Herman van der Made, t/m 25 mei.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. ‘Kerk en dorp’, t/m 17 apr.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties