De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 14 april 2004

Geld voor vlotte aanpak van kleine infrastructurele projecten
Fietspad sneller geasfalteerd

Leeuwarden –23 kleinschalige infrastructurele maatregelen worden versneld uitgevoerd. Deze kleine projecten als de aanpak van gevaarlijke kruispunten, invoering van snelheidsbeperkingen of asfaltering van fietspaden krijgen nu vaak onvoldoende prioriteit. Het provinciebestuur trekt er 2,7 miljoen euro voor uit.

Met de versnelde aanpak worden tijdrovende procedures omzeild. Het is een idee van verkeersgedeputeerde Baas, die zich stoorde aan de trage afwerking van kleine ingrepen als het plaatsen van overdekte bushokjes (abri’s) of de verhoging van bruggetjes. Voor Fryslân is een dergelijke aanpak nieuw.
,,Ik noem het ergernis oproepend klein leed, dat nu zonder ingewikkelde procedures snel kan worden opgelost”, aldus Baas, die verder sprak van ,,zakelijke snelheid” en ,,tegels eruit, asfalt erin”.
Voorbeelden van kleinschalige verkeersmaatregelen die worden aangepakt zijn het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Schoterlandse weg tussen Hoornsterzwaag en Jubbega (60 km/u), de Lauwersseewei op de kruispunten tussen Aldtsjerk en Dokkum (70 km/u) en het kruispunt Warrewei tussen Aldeboarn en Tijnje (60 km/u).
Maar ook het aanbrengen van verlichting op het kruispunt ter hoogte van het azc in St. Annaparochie en het met behulp van spiegels verbeteren van het doorrijzicht in de fietstunnel Bovenweg in Zwaagwesteinde.
Qua mobiliteitsmaatregelen staan onder meer verbetering van de doorstroming op de N359 ter hoogte van Lemmer op de rol, een uitbreiding van het carpoolpunt Frieschepalen, plaatsing van een abri haltevoorziening aan de N366 in Nijega en abri’s bij Baaijum, Winsum en Smallebrêge.

Trottoirtegels

Verder worden op vijf plaatsen in Fryslân trottoirtegels en klinkers van fietspaden vervangen door asfalt, zoals in Broeksterwoude langs de Bovenweg en tussen Ee en Kollumerpomp.
Ook worden fietsbruggen bij de Groene Ster en Lytse Geast opgehoogd en vernieuwd en worden in Arum en Menaldum bruggen opgehoogd naar tweeënhalve meter.
Geen van de 23 projecten die nu versneld worden uitgevoerd komt voor in het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2004-2007, maar ze worden wel als noodzakelijk en wenselijk beschouwd. ,,Bij grote projecten gaan er door voorbereiding en procedures vaak jaren voorbij voordat er ook maar een spade de grond in gaat. Bij kleine projecten wordt er vaak om wat voor plausibele reden ook prioriteit aan een ander of groter project toegekend. Inwoners hebben daar geen boodschap aan en willen actie zien. We laten zien dat dat ook kan”, lichtte Baas toe.
Het geld voor de versnelde uitvoering van de 23 projectjes wordt gehaald uit het meerjarenprogramma infrastructuur.
Zodra Provinciale Staten akkoord gaan, kan de spade in de grond, aldus de gedeputeerde.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties