De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiowoensdag, 14 april 2004

PvdA Fryslân in actie tegen eenzijdige bouw
Leeuwarden – De PvdA Fryslân lanceert een actieplan tegen het door de partij gesignaleerde tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Volgens de partij worden ouderen, starters, mensen met een laag tot gemiddeld inkomen en asielzoekers met een verblijfstatus het zwaarst getroffen door te eenzijdige woningbouw in Fryslân. De partij noemt dit in een persbericht ,,onaanvaardbaar”.
Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen blijkt volgens de partij uit tal van onderzoeken. Op initiatief van het PvdA-platform Noord-Fryslân wordt er een oproep gedaan aan het provinciebestuur en de gemeentebesturen om op tien punten actie te ondernemen.
De problematiek is rond de jaarwisseling geďnventariseerd in de gemeenten Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Dantumadeel.
Volgens de actiepunten onder het motto ‘goed wenjen, goed wurk!’ vindt de PvdA dat er meer en anders overlegd moet worden tussen provincie, gemeenten, corporaties, bouwers en projectontwikkelaars. Alle partijen moeten hun steentje bijdragen om de vermeende eenzijdige woningbouw aan te pakken, elkaar de zwartepiet toespelen werkt niet. Ook moeten gemeenten eisen durven stellen aan projectontwikkelaars. De provincie wordt bij het ombouwen van plannen gevraagd om snelle procedures en de gemeenten moeten erop toezien dat mooie plekjes voor iedereen toegankelijk zijn, luidt een ander punt.
In kleine dorpen moeten meer mogelijkheden komen om te bouwen voor de ‘eigen’ bevolking, dat moet in het nieuwe streekplan voor Fryslân nog explicieter worden opgenomen, vindt de PvdA. Verder moeten gemeenten desnoods de grondprijs verlagen om huur- en koopwoningen voor een acceptabele prijs te kunnen laten bouwen. Zonodig kan de grondprijs voor de vrije sector omhoog.
Gemeenten moeten hun bestemmingsplannen opnieuw en flexibeler vaststellen, stelt de PvdA verder voor. Daarnaast moet kritischer gekeken worden naar de verkoop van huurwoningen: zo zijn er ook nieuwe eigendomsverhoudingen in ontwikkeling als ‘verzilverd wonen’, waarbij ouderen hun woning verkopen aan een corporatie en vervolgens gaan huren. Ook wordt van bouwbedrijven gevraagd dat zij betaalbare en levensloopbestendige woningen afleveren.
Als laatste punt vraagt de PvdA aandacht voor de huisvestingsproblematiek op de waddeneilanden, die ,,schrijnend” wordt genoemd: te weinig en te dure huizen voor mensen die aan een eiland gebonden zijn.
Een oplossing daarvoor noemt de partij niet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties