De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 14 april 2004

Hobbyclub De Klúners in Workum stopt ermee na 25 jaar
‘It hie mei wat mear oerlis kinnen’
RANDY LEIDELMEIJER
Workum - Ze hebben er begrip voor, de leden van hobbyclub De Klúners in Workum. Het was te voorspellen dat de 25 jaar oude hobbyclub ermee moest stoppen. De kosten zijn te hoog, het ledenaantal te laag. Maar de manier waarop er een einde aan komt, daar hebben de vrijwilligers geen vrede mee. Tot vorige week was onbekend per wanneer de club moest stoppen. Dat is komende vrijdag. Dan gaat de deur op slot.
Gerrit de Boer uit Workum is een van de leden die straks een andere bezigheid moeten zoeken. Dat de hobbyclub er mee moet ophouden, begrijpt ook hij. Maar het kan niet door de beugel dat de gemeente Nijefurd een week van tevoren meldt dat het gebouw aan de Merk 7 sluit, vindt hij. ,,Der wienen al geruchten dat de boel 1 april ticht soe, mar dat binne gjin offisjele berjochten. As oerheid heare jo kontakt op te nimmen mei de minsken. It hie wol mei wat mear oerlis kinnen. En misskien ek mei in oergongsperioade’’, aldus De Boer.

Ledenaantal

De hobbyclub trekt te weinig leden. Nu komen nog vijf vrijwilligers naar de werkplaats toe om bezig te zijn met hout- of metaalbewerking, en dat is te weinig. De club bestaat uit leden die een maandelijkse contributie betalen en valt onder sociale werkvoorziening Empatec in Sneek. Die ziet geen commercieel belang in het open houden van de hobbyclub voor dit kleine aantal mensen. Empatec stoot de club af en verkoopt het gebouw wellicht terug aan de gemeente. Nijefurd heeft evenmin geld om de werkplaats op te houden.
Hobbyclub De Klúners ontstond in 1979 uit de cursus ‘Overdag tijd hebben’ en was bedoeld voor mensen zonder werk - bijstandsgerechtigden, WAO’ers, gepensioneerden. Zij konden zich bij de hobbyclub bezighouden met het opknappen van voorwerpen en ook sociaal bezig zijn. Ze knapten onder meer spulletjes van de peuterspeelzaal op, maakten speeltoestellen voor buurtverenigingen of repareerden meubeltjes voor mensen die het zelf niet (meer) konden. ,,Voor instellingen en mensen die geen geld hebben’’, zegt hobbyclub-begeleider Henk Zijlstra.
De club kende een goede tijd met veel leden. Vijf jaar geleden kwam de klad erin. Lege plaatsen werden niet meer opgevuld. De club die onder de vleugels van Stichting De Loopplank zat (een stichting die zich op velerlei gebied met vrijwilligersprojecten bezighield) ging vorig jaar over naar Empatec.
Zijlstra en collega Bart Feenstra hebben minder moeite met de sluiting. Zij zijn de twee betaalde krachten, WIW’ers, die elders te werk worden gesteld. Zijlstra werkt bij Empatec in Sneek, Feenstra bij de organisatie Te Plak. Zij vinden dat de leden ver van te voren duidelijk is gemaakt dat er een einde aan zou komen. ,,Het project kost te veel’’, zegt Feenstra. ,,Stroom, gas, water; de kosten zijn hoog en kunnen niet uit. Er staan geen inkomsten tegenover.’’ Dat de hobbyclub juist nu sluit, in een economisch slechte periode met een hoge werkloosheid, lijkt misschien niet te deugen, zegt Zijlstra. ,,Aan de andere kant kwamen er ondanks de slechte economie niet meer mensen op de hobbyclub af’’, zegt hij. ,,De subsidie is stopgezet omdat er te weinig deelname is.’’ Mensen hebben veel andere dingen te doen, denkt hij, en jonge Vutters voelen zich te actief voor een hobbyclub. Die gaan erop uit met de caravan of gaan fietsen. Daar komt volgens Zijlstra bij dat het gebouw en de werkplaats aan geen enkele veiligheidseis voldoet. ,,Het gebouw is ‘af’. De club kan dan ook niet als reïntegratieproject dienen, omdat de werkplaats niet aan veiligheidseisen voldoet. Reïntegratie wordt door professionele bureaus gedaan.’’
Een logische beslissing, daar zijn de werknemers en leden het over eens. De afhandeling is allesbehalve netjes gegaan, zo verwoordt Gerrit de Boer de mening van de leden. De club gaat in alle stilte dicht. Vrijdag is de laatste dag. Geen afscheid, geen bijeenkomst, geen hapje, geen drankje. ,,De deur gaat op slot, en dan is het klaar’’, zegt Feenstra.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties