De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

Voor christelijke basisscholen
Nieuwe methode godsdienstonderwijs
Zwolle - Het Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GPC) en de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle werken aan nieuw materiaal voor eigentijds en bijbelgetrouw godsdienstonderwijs voor gereformeerd-vrijgemaakte en protestants-christelijke basisscholen.
In augustus 2005 komt de methode voor groep 8 op de markt; in de jaren daarop volgt het materiaal voor de lagere groepen. De scholen kijken er reikhalzend naar uit.
Reeds tachtig basisscholen hebben zich aangesloten bij het project bijbelonderwijs, zoals de twee initiatiefnemende instellingen het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsmateriaal hebben genoemd. Zij zijn allemaal hard toe aan een nieuwe uitgave voor het godsdienstonderwijs, zoals vorig jaar bleek uit een marktonderzoek van het GPC onder leerkrachten en directeuren van basisscholen vorig jaar zomer. ,,Sommige gebruiken bij gebrek aan beter nog boekjes van veertig jaar oud, andere werken met zelf ontwikkeld materiaal, maar komen aan het opzetten van een volledig afgeronde eigen methode nooit toe’’, licht projectleider Gert Gelderblom de grote belangstelling voor de nieuwe methode toe.
Hij vertelt dat de deelnemende scholen ,,maximale inspraak’’ krijgen. ,,Ze vaardigen allemaal een vertegenwoordiger uit hun schoolvereniging af naar een klankbordgroep. Deze klankbordgroep krijgt het materiaal tijdens de ontwikkelingsfase verschillende keren voorgelegd en kan dan suggesties doen voor verandering en verbetering, die zoveel mogelijk worden verwerkt.’’
Hoewel de accenten die de gereformeerde en protestants-christelijke scholen in hun godsdienstonderwijs leggen kunnen verschillen, weet Gelderblom inmiddels uit ervaring dat de verschillende wensen zich goed laten verenigen. ,,De een hamert op veel kennis, de ander op het leren kennen van God. Die twee kun je prima bij elkaar brengen.’’
Het team van ontwikkelaars bestaat uit drie basisschoolleerkrachten, een vormgever en de christelijke kinderboekenschrijfster Vrouwke Klapwijk. Het team zet momenteel concepten van de methode voor de groepen vijf tot en met acht op. Als die klaar zijn, beginnen de vijf aan het materiaal voor groep 8. Deze groep krijgt prioriteit, omdat leerkrachten hebben aangegeven dat vooral het godsdienstonderwijs aan de oudere leerlingen dringend nieuwe impulsen behoeft. ,,In de lagere klassen red je het nog wel met een goed verhaal en een mooi lied’’, legt Gelderblom uit. ,,Bijbelonderwijs in de hogere klassen vraagt ook om verwerkingsmateriaal, zodat de leerlingen zelf aan de slag kunnen met wat ze gehoord en gelezen hebben. Dat ontwikkelen is veel moeilijker.’’
Van augustus 2005 tot augustus 2008 wil het team de methoden voor de andere drie bovenbouwklassen afronden. Het is nog niet zeker, maar Gelderblom verwacht dat het project vervolgens wordt voortgezet voor groep 1 tot en met 4.

Interactief

Tegelijk met het verschijnen van het materiaal voor groep 8 gaat er een interactieve internetpagina over de nieuwe godsdienstmethode de lucht in. Predikanten en kerkelijk werkers die in thema- of kindernevendiensten willen aansluiten op de lessen die de kinderen uit hun gemeenten op school krijgen, vinden op deze site informatie en tips. Ook nieuwsgierige ouders kunnen op de pagina terecht.
Het GPC gaat daarnaast studiedagen en trainingen organiseren voor de leerkrachten die met de methode werken. Het centrum hoopt daarmee de kwaliteit van het godsdienstonderwijs nog verder te verbeteren. ,,Het gaat hier om het hart van ons onderwijs”, aldus Gelderblom.
De methode bestaat uit een lesboek, een werkboek en een handleiding met achtergrondinformatie en vertelsuggesties voor de leraren. De totale kosten worden geschat op 500.000 euro, bijeen te brengen door de twee initiatiefnemende instellingen en de tachtig deelnemende scholen, die alle al vijf euro per leerling hebben voorgeschoten. Gelderblom: ,,Een investering die ik veelzeggend vind: scholen zijn ontzettend blij dat er eindelijk een nieuwe, eigentijdse methode komt.’’ Meer informatie: www.gh-gpc.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties