De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

‘Markeringsmoment kerkfusie’
Friese PKN-viering op 1 mei in Leeuwarden
Leeuwarden – De Samen-op-Wegkerken in Fryslân gaan op 1 mei de start van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op feestelijke wijze vieren. Er is op zaterdagavond een viering in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.
Op 1 mei is het exact de dag dat de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen leidt tot de Protestantse Kerk in Nederland. Reden voor de – dan inmiddels opgeheven - Provinciale Synode van Friesland (PROS) en het Regionaal Dienstencentrum Fryslân om een speciale ‘Friese PKN-viering’ te houden.
,,Het wordt een dienst met koorzang en trompetgeschal. Als markering van dit belangrijke historische feit’’, aldus hoofd RDC Fryslân Ben Hogeterp.
Op 12 juni wordt vanwege de kerkvereniging de landelijke Protestantse Kerkdag in Utrecht gehouden. De PROS en het RDC Fryslân bieden de Friese extra viering aan voor mensen die niet naar Utrecht gaan, bijvoorbeeld vanwege de afstand, legt Hogeterp uit. ,,Utrecht is voor sommige mensen toch nog wel een afstand. Daarom leek het ons goed om ook iets dichtbij te doen. Bovendien is 1 mei de dag van de fusie en dat wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan.’’
Fryslân is totnogtoe de enige provincie die een eigen PKN-viering houdt. In sommige provincies, zoals bijvoorbeeld Gelderland, waar nog steeds veel verzet tegen de fusie is uit hervormde hoek, bestaat niet het gevoel ,,dat er iets te vieren valt’’, meent Hogeterp. ,,Wij wilden geen hele dag of middag doen. Daarom is bewust gekozen voor een viering op de zaterdagavond. Na afloop is er koffie met gebak.’’ Hogeterp rekent op minimaal vijfhonderd mensen. Gisteren is de uitnodigingsbrief naar alle Friese kerken gegaan.
Er is in de dienst inbreng van alle deelnemers uit de PKN. Gereformeerd predikant ds Onno Doorn (Hallum) en zijn hervormde collega ds Harmen Jansen (Drachten) verzorgen beide een korte overdenking. Ds Klaas Dijkstra, secretaris-provinciaal, is de liturg in de viering. Van de lutheranen is er inbreng in een gedeelte van de liturgie. Er werken drie koren mee: Vocaal Ensemble Cantatrix uit Dokkum, Christelijk regionaal Mannenkoor ‘Cantate Cum Gaudio’ uit Joure e.o. en gospelkoor The Young Christiansingers uit Leeuwarden. Verder wordt de gemeentezang, naast Theo Jellema op het orgel, ondersteund door een trompettist. De opbrengst van de collecte zal worden bestemd voor de landelijke actie ‘Hoop doet samenleven’. De dienst begint om 19.30 uur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Valt er in Fryslan dan wat te vieren? Een groot deel van de uittredende Gereformeerde Kerken liggen in Fryslan. Het lijkt mij meer dat een dag van boete en berouw op z'n plaats zou zijn.

H. de Jong, Dokkum - donderdag, 15 april 2004


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties