De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Bijschriftwoensdag, 14 april 2004

Traag van begrip
Het verhaal van de Emmausgangers is een verhaal dat onnodig lang lijkt.
Lucas 24: 13-27
Het verhaal van de Emmausgangers is een verhaal dat onnodig lang lijkt. Zo’n 18 verzen had het verhaal korter kunnen zijn. Want Jezus is dan al op de twee mannen toegekomen en loopt met hen mee. Maar, zo vertelt Lucas, ‘hun ogen werden verhinderd hem te zien’.
Dat is raar. Want wie anders dan God zelf zit daarachter. Hij draait de Emmausgangers zo’n rad voor ogen dat ze in deze man Jezus niet herkennen. Maar juist God zou er toch alle belang bij hebben om hen en daarmee ons de opgestane Heer voor te stellen? Speelt hij soms een spelletje?
Nee. Maar God wil niet dat we de opstanding van zijn zoon uitsluitend als een sensationeel staaltje van zijn macht zien. Een gebeurtenis die zomaar even uit de lucht komt vallen.
Met de opstanding is er een nieuwe tijd aangebroken. We mogen geloven dat de dood is verslagen. Maar de tijd daarvoor heeft niet afgedaan en behoudt zijn waarde. Het gaat dan met name om wat de profeten hebben gezegd en wat van hun woorden is opgeschreven.
In de taal van de profeten ligt de sleutel die nodig is om Jezus te herkennen.
De Emmausgangers hebben alles rond Jezus’ laatste dagen meegemaakt. Ook hebben ze de geruchten vernomen over zijn opstanding. Maar zij komen er geen stap verder mee.
Traag van begrip, noemt Jezus hen. Hij bedoelt daarmee niet dat zij niet zo intelligent zijn, maar dat ze geen verbinding maken met wat zij uit de schriften kennen. Daarin staat beschreven dat Jezus moest lijden en sterven. Maar daarin staat evenzeer dat God zijn beloftes nakomt en geen mens verloren laat gaan.
Jezus ontmoeten is dan geen gelukje of toevalstreffer meer, alleen mogelijk op de weg naar Emmaus. Zijn gelaat licht op in de woorden van de bijbelschrijvers.
Jan van den Boogaard

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties