De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 17 juni 2004

Corporaties willen dorpeling voorrang geven
Leeuwarden – Friese Woningcorporaties willen dorpsbewoners voorrang geven bij de toedeling van nieuwe huizen die zij in de dorpen gaan bouwen. De corporaties werken aan een methode die dat mogelijk maakt.
Dit bleek gisteren in de vergadering van de provinciale Kommisje Wenjen en Stędlike Fernijing. H. Deinum van de Corporatieholding Friesland ziet er wel wat in, de bestaande optieregeling bij nieuwbouw in dorpen toe te passen. Bij een optieregeling wordt een deel van het woningbestand niet verhuurd via het ‘gewone’ aanbod door advertenties in de krant of op internet. Woningzoekenden kunnen voor dit bestand een plek op een speciale wachtlijst kopen voor 20 euro. Met voorrang krijgt die groep de kans om zich voor een woning in te schrijven. ,,Wanneer er in een dorp nieuwe huizen worden gebouwd, moeten de inwoners extra gewezen worden op de optieregeling”, aldus Deinum.
Andere leden van de commissie vinden dat onderzocht moet worden welke alternatieve methoden bedacht kunnen worden om nieuwe woningen vooral te kunnen toedelen aan dorpsbewoners zelf. ,,Dorpen krijgen meer mogelijkheden voor nieuwbouw, dus moet voor dit probleem veel aandacht komen”, aldus R. Boersma namens de gemeenten.
B. Bijma, die in de commissie de marktpartijen vertegenwoordigt, plaatst kanttekeningen bij de ideeën van Deinum en Boersma. ,,Dit staat op gespannen voet met het uitgangspunt van vrije vestiging.” Ook mag de betrouwbaarheid van het woningverdeelsysteem van de woningcorporatie niet in het geding komen. Mensen met de langste inschrijfduur moeten voorrang houden, aldus K. van der Veen van de Bewonersraad. ,,Dat klopt, dus we moeten voorzichtig zijn met het systeem. Dit is wel een knelpunt waar iets aan moet worden gedaan”, aldus Deinum. Volgens gedeputeerde Andriesen zijn er al wel pilots in de dorpen om het probleem aan te pakken.
Deinum presenteerde gisteren de resultaten van de evaluatie van het nieuwe woningverdeelsysteem bij de Corporatieholding Friesland. Sinds oktober kunnen woningzoekenden zich op alle woningen inschrijven. Zo is de hoogte van de huur niet langer gekoppeld aan inkomen. Uit de vele inschrijvingen op de woningen met lage huur blijkt dat er nog steeds krapte is op de woningmarkt. Uit de evaluatie blijkt dat 81 procent tevreden is. Ouderen zijn minder tevreden, omdat ze het lastiger vinden via internet hun aanvraag te doen. De optieregeling is nog te onbekend. Hier wordt meer voorlichting over gegeven. Vanaf 2005 kan ook per sms een huis worden gekozen.
De doorstroming van mensen met een hoger inkomen naar een duurdere huurwoning loopt nog steeds niet goed. R. Sluiter, wethouder van de gemeente Leeuwarden, ziet ook voordelen in het zogenaamde ‘scheefwonen’. ,,Dat brengt differentiatie in de wijken.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties