De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Bijschriftdinsdag, 31 augustus 2004

Perspectief voor volhouders
Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.
DaniŽl 12: 13
De Joden leefden in de tweede eeuw voor Christus onder de druk van de heidense koning Antiochus IV Epiphanes. Een koning, die de joodse godsdienst wilde uitroeien. Hij wijdde de tempel aan Zeus en richtte er de Ďgruwel der verwoestingĎ op, waarschijnlijk een heidens altaar. Voor de vrome Joden, die anders met vreugde opgingen naar Jeruzalem, niet te verkroppen! Voor hen, die onder deze dictator vervolgd werden, is het boek DaniŽl geschreven.
De hoofdpersoon van dat boek is in een heidens land, in een hoge positie, noch trouw aan zijn God gebleven. De engel, die in het laatste hoofdstuk van het boek spreekt, richt zich tot DaniŽl persoonlijk. DaniŽl gaat naar zijn levenseinde en zal rusten tot de dag van de opstanding. Zijn leven gaat naar de voltooiing en die voltooiing zal het karakter van ĎrusĎ hebben. Maar eens zal hij mogen opstaan. Dan komt hij tot zijn bestemming, en die bestemming is een verrassing: de heerlijkheid bij God, en hoe die heerlijkheid zal zijn, weet God alleen.
Zoals er aan DaniŽls levens eens een einde kwam, zo komt er aan het leven van ieder van ons een einde. Ook de wereldgeschiedenis zal niet altijd doorgaan, maar eens voltooid zijn. De woorden van de engel wil mensen troosten en bemoedigen. Zij hebben ook de mensen sterk gemaakt, die vreselijk te lijden hadden onder koning Antiochus. De Heer zal de getrouwen, die hun leven hebben gegeven voor de zaak van God, uit de dood doen opstaan en hun een plaats geven in Zijn Koninkrijk.
Bij een joodse begrafenis wordt deze tekst gelezen, als de kist wordt neergelaten in het graf. Bij alle verdriet is er hoop en uitzicht.
Heer van de geschiedenis, rechtvaardige Koning,
breng de machthebbers op de weg van gerechtigheid,
troost allen die in deze wereld worden vervolgd,
en bemoedig ons met het uitzicht op onze definitieve bestemming.
Thijs Weerstra
Uit Lichtinval , Kok Kampen
Dit is de laatste keer dat het Friesch Dagblad een overdenking van wijlen Thijs Weerstra publiceert in de rubriek Bijschrift. Bij uitgeverij Kok Kampen verschijnt binnenkort een herdruk van ĎLichtinvalí. Vanaf morgen verzorgt ds Arend Linde deze rubriek.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties