De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkmaandag, 13 september 2004

K. de Jong Ozn tijdens feestelijke Protestantse Kerkdag Drachten:
‘Eredienst moet belevenis zijn’
Drachten - ,,Laat elke eredienst een belevenis zijn voor de totale mens: voor hoofd, hart en handen.’’ Dat stelde drs K. de Jong Ozn zaterdag tijdens een ‘Sneonspetear’ in De Oase in Drachten. Hij waarschuwde ervoor de aandacht voor de preek niet te verliezen: ,,Het intellectuele gehalte gaat achteruit. Je moet die dominee sparen; hij moet op een gegeven moment een goede preek kunnen leveren.’’
JAAP VAN DER BOON
Het gaat niet alleen om investering in de inhoud van de preek, liet De Jong weten. ,,De zondagse eredienst vraagt veel meer inspanning dan vroeger. De mensen moeten het idee krijgen: hier gebeurt wat, we beleven hier iets. Dat moet je met z’n allen voorbereiden.’’ Een van zijn stellingen was dat elk gemeentelid tenminste één activiteit in de kerk zou moeten doen.
Samen met twee andere prominente oud-Drachtster protestanten - prof. dr H.M. Kuitert en directeur ir W. van Santen van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland - sprak De Jong over het waardevolle van de vroegere kerkgenootschappen en de richting die de gefuseerde kerk moet inslaan voor de toekomst. De discussie vond plaats tijdens de feestelijke Protestantse Kerkdag ter gelegenheid van de vereniging van hervormd en gereformeerd Drachten.
In de verzuilde samenleving van meer dan vijftig jaar terug behoorde het vrijzinnig hervormde gezin Van Santen nog tot de ene kant en de gereformeerde families De Jong en Kuitert tot de andere kant. Van Santen ging naar de openbare school, De Jong en Kuitert naar de protestants-christelijke. Van Santens vader overlegde met diens vrouw of het gepast was om als predikant een verkiezingsbiljet van de PvdA voor het raam te hangen, terwijl De Jongs vader actief lid en bestuurder was van de anti-revolutionairen. Kuitert durfde nauwelijks in de ‘rooie’ Beter Wonen-buurt te komen, terwijl Van Santen er kind aan huis was.
Tegenwoordig zijn alle drie lid van de Protestantse Kerk in Nederland en geen van drieën liet iets van spijt doorklinken. De Jong ziet de voordelen van de inbreng van de mildheid en het gevoel voor traditie van de midden-orthodoxe hervormden en het activisme van de gereformeerden in de nieuwe PKN. Maar ,,het is de Geest die het uiteindelijk moet doen en niet het activisme’’, betoogde hij. Zijn credo: ,,Ik probeer te geloven als een kind. Niet door te redeneren, maar door te vertrouwen op God heb ik mijn geloof behouden.’’
Kuitert bevroeg in de eerste plaats zijn gehoor. ,,Mensen denken totaal verschillend over God.’’ En: ,,De kerkgangers tasten in het duister als het gaat om de vraag: waar gaat het om in deze kerk?’’ De christelijke gemeente moet het volgens de theoloog aandurven om met deze vraag aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in gespreksgroepen. ,,Maak werk van de vraag ‘waarom’. Wie niet over zijn geloof nadenkt, verdient het voortbestaan niet.’’
LDC-directeur Van Santen wees op de mogelijkheden van de kerk. Volgens hem bestaat de helft van het beschikbare geld van de kerk uit variabele bedragen. ,,Daar kun je de nieuwe dingen mee doen. Maak ruimte voor nieuwe plannen’’, spoorde hij de Protestantse Gemeente Drachten aan. ,,U hebt heel veel keuzes. Ik daag u uit dat in uw eigen gemeente op een rijtje te zetten.’’
Toen iemand in de zaal vroeg waar de kerk zich op moet concentreren, antwoordde Kuitert: ,,Dat weet ik niet.’’ Van Santen kon de vraag positief beantwoorden: ,,Ik kom uit bij de liefde van God. Wat bedoel ik daarmee? Het eerste en tweede gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.’’
Waar is die ‘liefde van God’ bij massale moordpartijen in Rwanda, bekritiseerde Kuitert het antwoord van de LDC-directeur. Hij vertelde over een notitie in het dagboek van de gereformeerde hoogleraar Bavinck. Toen die hoorde dat zijn tijdens de Duitse bezetting gearresteerde zoon niet gefusilleerd was, schreef hij: ‘Wat is God toch goed’. ,,Zou hij dat ook tegen zijn buurman durven zeggen, wiens zoon wel omkwam tijdens de oorlog?’’, vroeg Kuitert zich af. ,,De uitspraak ‘God is goed’ is iets van bevoorrechte mensen.’’
Van Santen: ,,Wij mensen doen het niet alleen maar goed. Al die afschuwelijke dingen zijn iets van wat in de mensen zit. Daar zie ik niet Gods hand in.’’

Bezoekers

De Protestantse Kerkdag werd goed bezocht. Het drukst was het in de Zuiderkerk, waar 350 mensen geteld werden, vermoedelijk vanwege de expositie van de trouwfoto’s die de kerkleden hadden kunnen inleveren. In de Grote Kerk werden 230 bezoekers geteld, mede dankzij de Open Monumentendag en de Orgeldag. In de Menorah en de Arke kwamen elk zo’n honderd bezoekers. Bij het Sneonspetear werden zo’n 150 bezoekers geteld.
De activiteiten die voor de jeugd waren georganiseerd bij de Arke (o.m. schminken) en de Oase (zeskamp), trokken vrijwel geen kinderen. ,,Tot onze grote verwondering”, aldus Aukje de Bildt van de organisatie. ,,Daar moeten we het tijdens de evaluatie nog maar eens over hebben.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties