De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Expowoensdag, 20 oktober 2004

Achtkarspelen, Gemeentehuis: expo Kiki Brenninkmeijer en Martin Rijpstra, t/m 30 nov.
Aldtsjerk, Landgoed De Klinze: verkooptent. Van oude Russische Ikonen, 23 okt. van 13.00-17.00 uur en 24 okt. van 11.00-17.00 uur.
Ameland, Amelander musea: wisselexpo ‘Amelander meesters‘, t/m 15 nov.
Anjum, Molen De Eendragt: fotoexpo ‘Kunst en vliegwerk‘, t/m 31 dec.
Bears, Uniastate: Permanente tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: expo Coraline Boomsma-Bäcker (schilderijen), t/m 26 okt.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: tent. ‘Mashad - Said Mahrouf & Jossy‘, t/m 23 okt.
Boksum, Sint Margryttsjerke: útstalling ‘Spoaren fan trams en treinen yn Fryslân‘, 21 o/m 28 okt., 13.00-17.00 oere.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo over Titus Brandsma.
Buitenpost, Gem. huis: expo Kiki Brenninkmeijer en Martin Rijpstra, schilderijen met diverse technieken, zoals gouacheverf en de techniek eitempera, t/m 30 nov.
Burgum, Streekmuseum Volkssterrenwacht: wisselexpo ‘Tijdgenoten tekenden Tytsjerksteradiel‘, Riekele Prins (1905-1954), Jaap Rusticus (1913-1972) en Klaas Koopmans (1920), t/m 31 dec.
Burum, De Blauwe Roos: expo Johan Meeske, Ankie Postma, Ton de Vreede en Froukje Idsardi, t/m 14 nov.
Dokkum, IJsherberg: expo Els Posthumus (acryl-/olieverf), t/m 31 dec.
Dokkum, Natuurmuseum: expo ‘de Steenuil‘, tot 28 okt.
Dokkum, Museum Admiraliteitshuis: expo ‘Bonifatius 754-2004‘, t/m 31 okt.
Dokkum, Wennekes Modern Art Gallery: expo industrial designer Paul van Roemburg, t/m 30 okt.
Drachten, Beautycentrum Hillie: expo Aukje Hiemstra, t/m 30 nov.
Drachten, Bertilla Zorglocatie: quiltsexpo Trix van der Veen, t/m 31 okt.
Drachten, De Lawei - De Galerij: tent. ‘La Tentation‘, beelden en fotowerken van Marcel van Campen, t/m 13 nov.
Drachten, Gemeentehuis: permanente tentoonstelling van serie portretten met thema ‘de menselijke tragiek‘.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. ‘Friese Naïeve schilders‘, t/m 9 jan.
Drachten, Rabobank, Lavendelheide: expo ‘beeld op het noorden‘, beelden van Jikke van de Waal-Bijma, t/m 30 nov.
Earnewâld, Skûtsjemuseum: Gang en beeldentuin: kunstwerken van o.a. Sergej Tjukanov, Ab Steenvoorden, Bernet Keuenhof, Evert Arensman, J.J. Bakker en Hendrik Beekman, t/m 31 okt.
Eelde, Buitenplaats: tentoonstelling Michael Reynold, schilderijen, aquarellen en tekeningen, t/m 21 nov.
Exmorra, Frysk Lânbouw Museum: expo ‘Loeiblafknor‘, t/m 31 okt.
Franeker, Galerie De Salon: expo Hennie de Korte (schilderijen) en Jan Vermaat (bronsplastieken), t/m 23 okt.
Franeker, Gods Acker: expo Janny Vellinga (schilderijen), t/m 29 okt.
Franeker, Exporuimte Pieter Pander, Froonacker 12a: verkooptentoonstelling van veel geroemde wandschilderingen die jaren lang de wanden sierden van het bekende restaurant Kaatje bij de Sluis te Blokzijl: 22, 23 en 24 oktober en 29, 30 en 31 oktober van 14.00 -17.00 uur.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Jochem Hamstra (schilderijen) en Amber de Groot (tekening droge naald), t/m 31 okt.
Goutum, Galrie Goutum: expo ’Loving touch‘ van Annemarie van Veen (schilderijen) en Dries Reeder (ruimtelijk werk), t/m 23 okt.
Hallum, Bibliotheek: expo Gré Busman (schilderijen en beelden), t/m 30 nov.
Harlingen, Atelier BB aansee: tent. ‘Zoutwater‘, t/m 31 okt.
Harlingen, De Batting: expo Frans Nagel, t/m 25 okt.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo Elly Zwaanswijk (schilderijen), t/m 31 okt.
Harlingen, Galerie De Valk: expo Ruud Venekamp en Karianne Krabbendam, t/m 7 nov.
Harlingen, Galerie De Vis: expo t/m 30 okt.
Harlingen, Galerie Lahringen: foto-expo Turkse fotografe, t/m 6 nov.
Haskerhorne, Galerie/Atelier De Kraanvogel: exo Nol Hendriks (aquarellen), t/m 28 okt.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo leden teken- en schilderclub Jan Planting, t/m 12 jan.
Heeg, De Scheepskamer: expo ‘Schepen van Frits Goosen‘, 7 nov. t/m 5 dec.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo Henk Postma ‘Op zoek naar stilte‘ (achryl en gemengde techniek), t/m 24 okt.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. Jos Wong in beeldentuin, t/m 3 okt. * tent. ‘100 jaar Batavus‘, t/m 24 okt.
Heerenveen, Service- en Bestuursbureau Talant, Trambaan 10: expo ‘Met andere ogen‘, World Press Photo & Talant, t/m 31 okt.
IJlst, Sytsma Antiek: expo J. Meester, Y. Meester, Anneke van Zandbergen, Gepke Schoustra, Japke Mulder-Postma en Aya Caspers, t/m 31 okt.
Jelsum, Dekema State: tent. ‘200 jaar familie Van Wageningen op Dekema State 1791-1996’, t/m 31 okt.
Joure, Bibliotheek: tent. ‘Linosneden‘, van Otto Haitsma, t/m 8 nov.
Joure, Museum Joure: tent. ‘Poepgoed!‘, t/m 27 feb.
Joure, Pand 99: fotoexpo Dick Verton ‘Leze, wereldwijd‘, t/m 24 okt.
Koudum, Beeldhouwcentrum Koudum: expositie van rouwbeelden. De beelden van rouw, gemaakt tijdens rouwworkshops door mensen die vaak geen ervaring hadden met beeldhouwen, worden nu zichtbaar door deze expo, tot 14 dec.
Langezwaag, Galerie Weekhout: Nazomerexpo, t/m 24 okt.
Leek, Rijtuigmuseum: expo ‘Met oprechte deelneming, rouwen, rituelen en rijtuigen‘, tot 31 okt.
Leens, Koetshuis Verhildersum: herfsttentoonstelling, werk van amateurkunstenaars, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Adelaarkerk: religieuze kunst door christenkunstenaar He Qi uit China. Te bezichtigen op 23 oktober, 14.00-16.00 uur.
Leeuwarden, ARTemisia in Kunstzaken: expo Gerard Boersma ‘Stille momenten in hectische tijden‘, t/m 20 nov.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo van Peter Ruting, t/m 20 nov.
Leeuwarden, Fries Museum: Kanselarijkelder ‘Fries zilver, t/m 31 dec. * tent. ‘Romeinen in Friesland‘, t/m 9 jan. * fototent. ‘Nazar - blik op het verleden‘, t/m 24 okt. * tent. ‘Bloemen van verlangen‘, t/m 23 jan. * Buro Leeuwarden: tentoonstelling Thomas Raat (Pretty - Pretty), t/m 28 nov. * De Verzamelplaats: giraffeverzameling van Wilma Boersma (12 jaar), t/m 2 nov.
Leeuwarden, Galerie Reinier Knol: expo ‘Kleurenwereld 2000-2004‘, t/m 7 nov.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Jose van Kleef, Catrien Douwsma en Grietje Huisman, schilderijen, t/m 7 nov.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel ‘t Andere Museum: tent. ‘Kraam en Doop in Friesland‘, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Princessehof: tentoonstelling ‘Lekker Decadent! Serviesgoed uit de twintigste en eenentwintigste eeuw‘, t/m 24 okt. * tent. ‘Keramiek uit landen van de Islam‘, t/m 24 okt. * fototent. ‘Nazar - blik op het verleden‘, t/m 24 okt.
Leeuwarden, Quizin: expo Ernst Jawetz ‘Eten en drinken‘, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, permanente expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo ‘Coloured Porcelain‘, 23 okt. t/m 24 dec.
Leeuwarden, Tresoar: tent. ‘Taaltrotters‘, t/m 11 dec. * ‘In Hôf fol Sang‘.
Leeuwarden, Van Hall Instituut: expo Kees Zijlstra, t/m 25 okt.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: ‘Door de ogen van Sabrina en Hassan‘ - De Vaderlandse Geschiedenis in 84 tekeningen vastgelegd door twee Tunesische kinderen, t/m 20 feb.
Leeuwarden, Zalencentrum Onder de Luifel: expo cliënten De Noorderbrug, t/m 31 dec.
Lemmer, Gemeentehuis: expo ‘30 jaar Teken- en Schilderclub Het Lemster Palet‘, t/m 29 okt.
Makkum, Waaggebou: oersichtseksposysje Gerrit de Wilde, oant 30 okt.
Menaldum, Galerie Ki Beau: expo Gerard Hekker (keramiek/schilderijen) en Ryan Vis van Heemstra (sculptures), t/m 31 okt.
Moddergat, ‘t Fiskershúske: tentoonstelling ‘Verpakt in Vis, voorwerpen van en met vissenhuid‘, t/m 31 okt.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: fotoexpo Ellen Floris ‘Wadse Fratsen‘, t/m 31 okt.
Oudemirdum, Mar en Klif: expo natuurfoto‘s Hans Baron, t/m 29 okt. * expo ‘Vier jaargetijden‘ (aquarellen), t/m 29 okt.
Paaslo, Paasloërhof: expo ‘Buitengewone beelden‘, t/m 31 okt.
Raard, OerKa Irene Verbeek Museum: expo ‘Irene Verbeek 2004‘, t/m 1 nov.
Reduzum, Kerk: expo Ludi Bok en Wiecher Blaauw (schilderijen), Leony Wuite-Geurtse (bronzen) en Baukje Kramer (keramiek), 6 en 7 nov.
Saaxumhuizen, Galerie Hedendaagse Kunst: expo Martin de Vos, Iti Pauptit en Anja Walczak, t/m 31 okt.
Sloten, Museum Stedhûs Sleat: tent. ‘Verdedigingswerken Sloten‘, t/m 31 okt.
Sneek, Bonifatiushuis: expo Janneke Kil en Nanja van Koeveringe, t/m 31 okt.
Sneek, Scheepvaartmuseum: tent. van het werk van de kunstschilder Theo Jaasma, t/m 7 nov.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Gerdien Vos-Opstelten (schilderijen) en Harmione Velthuis (glasobjecten), t/m 11 nov.
Sneek, Galerie BAS: Hilda Klaassen (schilderijen, gemengde technieken), Aky de Zwart (olieverf op doek), Alida de Vries (schilderijen en gemengde techniek op papier), Janny Bruinsma (olieverf op doek), t/m 16 nov.
Stiens, Bibliotheek: expo Jia Bei Le (aquarellen), t/m 29 okt.
Stiens, Gemeentehuis: expo Regina Ynse‘n (houtsneden en gemengde technieken), t/m 22 dec.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, Rabobank: expo Trijnie van der Wal, t/m 10 dec.
Tijnje, Ulenest: tent. ‘Overwegend monumentaal‘, t/m 31 okt. * tent. Alfred Kauffner (objecten van steen, glas en ijzer/panelen), t/m 31 okt.
Twijzel, Pilat & Pilat: expo Herman Fontein (schilderijen), t/m 19 nov.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 2004 met thema ‘Met gehoorzame hand‘ van Sierk Schröder (schilderijen), t/m 31 okt.
Veenklooster, Galerij De Kuiperij: kleurenhoutsneden van Siemen Dijkstra, t/m 13 nov.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: expo ‘Het Friese paard‘, t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: expo Egon Vernimmen (acrylverf), 23 okt. t/m 3 dec. * permanente expo over states, stinsen, kloosters en kerken.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo Wim Zorn (schilderijen) en Peter R. Hein (brons, hout, glas en ijzer), t/m 6 nov.
Westerkwartier, vijf hedendaagse kunstenaars uit het noorden exposeren in historisch kerken van het Groninger Westerkwartier en Fryslân. Gemeenschappelijke noemer van de exposities zijn onderwerpen als mens en natuur. Het samenwerkingsverband van St. Circuit en St. Oude Groninger Kerken is de organisator van deze kunstroute die door pittoreske dropjes en langs middeleeuwse kerken voert: Den Ham, Niezijl, Visvliet, Niehove en Augsbuurt, 13.00-17.00 u., t/m 24 okt.
Workum, Jopie Huisman Museum: expo ‘Vreemde Verzamelingen‘, t/m 31 dec.
Woudsend, Atelier/Galerie Oan de Vosseleane: expo Jopie Koning en Jaap Kuiper, t/m 31 okt.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. ‘Nederlandsch Indie Indonesia - Een komen en gaan‘, t/m 6 nov.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties