De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelwoensdag, 20 oktober 2004

Trio op de klippen…
,,In elk huwelijk is wel eens ruzie’’, zei de toenmalige CDA-gedeputeerde Jansen, drie jaar geleden al, over de Fries-Groningse verhoudingen. Leeuwarden streed destijds een even hardnekkige als kansloze strijd om als ‘netwerkstad’ te worden opgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk. Dat wekte ergernis bij de Groningers en Drenthen, die al lang blij waren dat hun hoofdsteden wél de begeerde status van Nationaal Stedennetwerk kregen. Fryslân zet deze winst op het spel met z’n gedram om een eigen netwerkstadje, vreesden de noordelijke partners.
De ruzie is niet over gegaan. Het relatiedrama verhevigt zich veeleer, nu de goede tijden van 2001 zijn afgelost door de kwade tijden van 2004. Het huidige kabinet gelooft niet meer in het bestrijden van achterstanden, maar slechts in het benutten van kansen.
Het zielige verhaal van het Noorden als samenhangend achterstandsgebied levert de drie provincies daarom geen geld meer op. Bestuurders zullen binnen dit landsdeel op zoek moeten naar de pieken die in de ogen van het kabinet voor kansrijk kunnen doorgaan. Daarmee zijn de condities geschapen voor een hevige, interne concurrentiestrijd binnen Noord-Nederland.
De Vijfde Nota is in de prullenbak verdwenen, en de pink van minister Dekker blijkt dikker te zijn dan de pols van haar voorganger Pronk. In haar nieuwe Nota Ruimte ligt het economisch zwaartepunt van Noord-Nederland geheel op de as Groningen-Assen, door Dekker aangewezen als Nationaal Stedelijk Netwerk. Fryslân daarentegen mag zich tevreden stellen met drie Nationale Landschappen: de Noordelijke Wouden, Zuidwest-Fryslân en Westergo. Samen bedekken ze een groot deel van de provincie.
…geen Langmangelden…
De keuzes die in de Nota Ruimte zijn gemaakt, zullen het beleid bepalen van de ministeries van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), LNV (Landbouw, Natuurbeheer), Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. En hoe die keuzes uitwerken, blijkt bijvoorbeeld uit de recente nota’s Pieken in de Delta (Economische Zaken) en Mobiliteit (Verkeer en Waterstaat).
Op last van de Tweede Kamer zal Economische Zaken nog enige steun aan het Noorden gunnen, maar de toekenning vindt plaats op basis van de jongste inzichten. Dus geen Langmangeld meer voor het simpel wegwerken van werkloosheid, maar uitsluitend subsidie voor de pieken in het weiland: de ‘kenniseconomie’, waarop de tandem Groningen-Assen naar eigen mening het noordelijk monopolie heeft.
Groningse bestuurders hebben dankbaar gereageerd op de motie waarmee de Kamer het Noorden tegemoet gekomen is. Die dankbaarheid wordt Fryslân ten voorbeeld gehouden door CDA-Kamerlid Atsma uit Surhuisterveen. De Friezen zijn weer zo ontevreden, klaagde hij maandag op een partijbijeenkomst; in Groningen halen ze tenminste vrolijk de buit binnen.
…en het alternatief
De woorden van Atsma kunnen niet anders worden verstaan dan als ‘stoken in een slecht huwelijk’. Fryslân en Groningen hebben de komende jaren te strijden om een karige boedel. Doorslaggevend is dan de positie van de derde partner, Drenthe. Die leunt geheel op de sterke schouder van Groningen - en daarmee is de onfortuinlijke uitkomst van het gedwongen huwelijk bepaald… Tenzij Fryslân oog krijgt voor z’n eigen kansen, en accepteert dat het alternatief op een ander vlak ligt dan de potentie van de groeistad Groningen-Assen. Maar zover is Fryslân nog niet. De Friezen blijven denken in traditionele termen van groei. Daarom gelden termen als: ‘nationaal landschap’ en ‘werelderfgoed’ nog als merktekens van achterstand en beletselen voor groei. En helaas laten de CDA-Kamerleden niet na, ook dát vuurtje van onvrede op te stoken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties