De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Economiewoensdag, 20 oktober 2004

‘Overheid stimuleert teelt van koolzaad te weinig’
SIMON TALSMA
Leeuwarden - De Nederlandse overheid blijft achter bij de stimulering van de teelt van koolzaadolie, die gebruikt wordt voor het maken van biodiesel. Dat was gisteren één van de belangrijkste boodschappen bij het symposium ‘Krijgt koolzaad weer een kans in Nederland’ bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden. ,,De Nederlandse overheid wil dat volgend jaar twee procent van de brandstof in het verkeer bestaat uit de zogenaamde hernieuwbare brandstof. De doelstelling loopt daarna op tot 5,75 procent in 2010. Ze geeft al wel aan dat ze het gebruik fiscaal wil stimuleren maar er komt maar geen besluit. De sector wacht daarop voor ze overgaat tot grotere investeringen’’, zo bekritiseerde VVD-europarlementariër J. Mulder de handelwijze van het kabinet.
Ook Tweede-Kamerlid J. Spies (CDA) heeft kritiek op het uitblijven van verdere stimulering van de koolzaadteelt. Zij is stellig in haar mening dat ,,de accijnzen op koolzaadolie op korte termijn naar nul moeten.’’ Ze stoort zich eraan dat het besluit wordt opgehouden doordat de regering elders accijnzen wil verhogen, als de accijns op koolzaadolie naar nul zou gaan.
Spies hekelde de opstelling van de Nederlandse samenleving bij het gebruik van biobrandstoffen. ,,Bijna iedereen is zeer bezorgd wanneer het gaat om de negatieve effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Toch is maar vijf procent van de burgers bereid nu meer te betalen voor de duurdere biobrandstoffen.’’

Noorden

De teelt van koolzaad kan de noordelijke economie sterk stimuleren. Het symposium maakte gisteren duidelijk dat de teelt en verwerking zelfs grote kansen bieden aan de noordelijke economie. Met deze boodschap konden enkele honderden boeren, bestuurders van diverse overheden en ondernemers naar huis gaan. De indruk bleef echter hangen dat er te weinig vaart wordt gezet bij het opzetten van deze productie. De politiek kreeg de zwarte piet doorgespeeld omdat er nog geen besluit is genomen over de exacte invulling van de fiscale stimulering.
Vooral de oproep om de accijnzen op koolzaadolie als brandstof in het vervoer te verlagen, werd breed gedragen. ,,De overheid moet niet debatteren waar dan weer extra accijns op geheven moet worden om de begroting van een departement sluitend te krijgen’’, was de boodschap van H. Aberson van Solaroilsystems uit Boijl. ,,De accijnsverlaging betaalt zich meer dan terug door een sterke impuls aan de gehele bedrijfstak. In Duitsland zijn ter vergelijking al 50.000 tot 60.000 extra banen gecreëerd. Het verlies aan accijns wordt opgevangen door meer loon, meer werk, nieuwe investeringen en meer innovatie.’’
Het grootste voordeel is volgens Aberson het mogelijke behoud van geldstromen op lokaal niveau. ,,Al het geld voortgekomen uit het brandstofgebruik blijft hier en gaat niet naar de steeds rijkere maar instabielere olielanden.’’
Aan de teelt van koolzaad kleven nadelen voor de boer. ,,Wanneer je zowel koolzaad en suikerbieten teelt, kom je in de knoop met het bouwplan. Deze gewassen zijn namelijk beide vatbaar voor het bietencystenaaltje. Voor akkerbouwers die voornamelijk graan telen, zijn er wel meer mogelijkheden’’, denkt voorzitter H. Hamster van Project De Oliemolen in Delfzijl. ,,Andere belangrijke nadelen zijn de gebrekkige kennis bij telers, tussenhandel en loonwerkers, de geringe keuze in gewasbeschermingsmiddelen en weinig praktijkonderzoek.’’
Hamster had ook enkele belangrijke voordelen voor de teler. ,,Nu is het verwachte batige saldo voor de teelt van wintertarwe gelijk aan die van winterkoolzaad. Maar dankzij de stijging van de olieprijzen kan het saldo van biobrandstof dat van wintertarwe ruimschoots overstijgen’’, was de positieve kijk van Hamster. Ook teelttechnisch heeft de inzet van koolzaad in het bouwplan een voordeel voor de akkerbouwer. ,,Vooral op de zwaardere kleigrond zorgen de lange wortels van het gewas er voor dat de grond wordt verbeterd en beter doorlaatbaar is.’’
Nederland kan door de koolzaadteelt niet volledig zelfvoorzienend worden in het brandstofgebruik. Dat kan al niet als je kijkt naar de hoeveelheid grond die dan ingezaaid zou moeten worden, aldus H. Wardenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties