De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 20 oktober 2004

Vaticaanse kardinaal Martino:
‘Waarschuwing voor anti-christelijke teneur’
Vaticaanstad - Het Vaticaan waarschuwt voor een golf van anti-clericalisme en anti-papisme in Europa en in de rijke landen elders in de wereld. In de Verenigde Naties en het Europese Parlement heerst een bedrieglijke democratie; een sfeer van: wie het niet met de meerderheid eens is kan maar beter opstappen. Minderheden worden niet serieus genomen.
FRANS WIJNANDS
,,De stem van de paus en de mening van de katholieke kerk worden bewust overschreeuwd door economische, politieke en culturele lobby’s met veel geld. Het zijn nieuwe, arrogante inquisisties die tekeer gaan tegen alles wat christelijk is’’, aldus curie-kardinaal Renato Martino. Hij is ongekend scherp met zijn analyses en uitspraken, ook al weigert hij man en paard te noemen. Het gaat in zijn algemeenheid om bewegingen als de vrijmetselarij en geseculariseerde politieke en maatschappelijke groeperingen.
Vanaf het begin van zijn pontificaat was het communisme voor paus Johannes Paulus II vijand Nummer 1. Nu dat overwonnen is, komt het verbale geweld uit de hoek van de voorstanders van de totale vrijhandel, omdat de paus telkens weer waarschuwt voor de gevaren van het daarbij behorende consumentisme.
De paus ziet dat mensen het geestelijke bijna achteloos inruilen voor het materiële en dat ze de consumptiemaatschappij ervaren als de hemel op aarde.
Kardinaal Martino is president van de pauselijke raad voor Gerechtigheid en Vrede. Hij was zestien jaar namens de Heilige Stoel waarnemer bij de Verenigde Naties. Uit die internationale ervaring spreekt hij nu over een toenemende anti-christelijke teneur. De argumenten van degenen die het menselijk leven verdedigen, die bedenkingen hebben tegen de gen-technologie en een dusdanig gemanipuleerde landbouw worden volgens kardinaal Martino niet gehoord in het tumult van diegenen die over dit soort zaken anders denken.
Martino is niet de enige binnen het Vaticaan die zich zorgen maakt over de toekomst. Ook kardinaal Angelo Sodano, staatssecretaris en na de paus de belangrijkste man in de Vaticaanse hiërarchie, spreekt over een zorgelijk anti-katholiscisme in Europa.
Drie actuele zaken zitten het Vaticaan dwars. Op de eerste plaats de nieuwe Europese Grondwet die eind volgende week in Rome wordt ondertekend maar waarin voor God, noch voor de christelijke wortels van Europa plaats is. De grote boosdoener in Vaticaanse ogen blijft de Franse oud-president Giscard d’Estaing die de Grondwet-tekst opstelde en verklaarde dat religie daarin niet thuishoort.
Ten tweede Spanje, waar de socialist Zapatero aan de macht is gekomen, uitgerekend in het herdenkingsjaar van koningin Isabella de katholieke. Het oer-katholieke Spanje maakt een secularisatie-omwenteling door. De conservatief-katholieke beweging Opus Dei verliest er invloed. Premier Zapatero maakt de weg vrij voor homohuwelijken en gemakkelijke echtscheidingen. Bovendien wil hij de overheidssubsidie van katholieke scholen gaan inperken.
Tenslotte is er de nog slepende zaak-Buttiglione, het Italiaanse kandidaatlid voor de Europese Commissie, maar vanwege zijn conservatief-katholieke opvattingen vooralsnog afgewezen door de leken-fracties in het Europese Parlement.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties