De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiowoensdag, 20 oktober 2004

Vrees voor zorgtoerisme
Sneek – Zorgtoerisme van de ene naar de andere gemeente en gemeenteraden die moeten kiezen tussen een nieuwe lantaarnpaal in de straat of een lift bij een hulpbehoevende thuis. Dat zijn mogelijke gevolgen als het kabinet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) invoert zoals die er nu ligt.
Voor de Nederlandse gemeenten gaat dit scenario te ver. De onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de gemeenten zijn op last van de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgeschort. In een buitengewone algemene ledenvergadering vrijdag op het Malieveld in Den Haag zal het bestuur voorstellen geen medewerking aan de wet te verlenen, zolang het kabinet niet tegemoet komt in de financiële onderbouwing. De vergadering wordt tevens aangegrepen voor een protest tegen een reeks kabinetsmaatregelen.
De gemeenten willen van het kabinet de garantie dat in de toekomst de budgetten aan de groeiende zorgvraag worden aangepast, onder meer door uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied en het intrekken van de voorstellen om de heffing van onroerende-zaakbelasting door gemeenten te beteugelen. Daarnaast willen ze uniforme regels voor het hele land om gevreesde rechtsongelijkheid te voorkomen.
Het is een zeldzaamheid dat zo’n beetje heel bestuurlijk Nederland zich verzamelt op het Malieveld om te protesteren. ,,Dat is nog nooit gebeurd”, vermoedt wethouder Ekhart van de gemeente Sneek, portefeuillehouder Zorg en Welzijn bij de Vereniging Friese Gemeenten. Voor veel burgemeesters en wethouders zal het de eerste keer in hun leven zijn dat ze protesteren. De meeste Friese gemeenten zullen vrijdag vertegenwoordigd zijn in Den Haag, door hun burgmeester, wethouders of gemeentesecretaris. ,,De verhouding tussen Rijk en gemeenten bevindt zich op een dieptepunt. Als je de onderhandelingen opschort als gemeenten, ga je heel ver. Ik denk niet dat het kabinet daar omheen kan.” De gemeenten zijn volgens Ekhart unaniem in de kritiek. ,,Het protest klinkt dwars door alle partijen heen.”
Volgens de WMO nemen de gemeenten de meeste zorgtaken, zoals de thuiszorg, over die nu nog vallen onder de AWBZ en door het Rijk worden uitgevoerd. Het Rijk wil er echter niet voor betalen, vinden de gemeenten. Bovendien bewerkstelligt de wet rechtsongelijkheid tussen burgers in Nederland, stelt Ekhart, omdat het budget in het Gemeentefonds wordt gestort.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties