De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 20 oktober 2004

‘Huren Noorden omhoog’
Groningen - De Groningse woningcorporatie IN wil dat huurders in de toekomst marktconforme huurprijzen gaan betalen voor sociale huurwoningen. Dat betekent voor veel huurders een fikse huurverhoging. Mensen met lage inkomens moeten dit gecompenseerd krijgen, vindt IN. De corporatie ziet Noord-Nederland als de ideale proeftuin.
De proef zou uitstekend in het Noorden kunnen worden uitgevoerd omdat hier de verschillen tussen gesubsidieerde huurprijzen en marktconforme huur het kleinst zijn, aldus IN.
Marktconforme huren maken de bouw van betaalbare huisvesting kostendekkend, waardoor de bouw een impuls krijgt.
De woningcorporatie wil voorkomen dat er veel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven om huurprijzen van woningen waarin goed verdienende mensen wonen, kunstmatig laag te houden. Volgens het plan zou daarom iedere huurder voor de woning de prijs moeten betalen die de markt dicteert. Mensen met lagere inkomens moeten de hogere huurprijs gecompenseerd krijgen met een subsidie die afhankelijk is van hun inkomen. Nu worden de huren voor iedereen kunstmatig laag gehouden, ook voor degenen die veel verdienen, de zogenoemde scheefwoners. Mensen met een laag inkomen daar nog huursubsidie bij.
,,Huurders met een hoger inkomen mogen wat ons betreft dus best in een huurwoning blijven wonen’’, zegt woordvoerster G. Blaauw van IN. ,,Ze moeten er alleen het bedrag voor betalen dat hun huis ook op de vrije markt waard is’’, vindt zij.
De overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen Aedes ziet wel wat in het plan van de Groningse woningcorporatie. ,,We moeten ons echter niet gaan bemoeien met het inkomen van mensen’’, stelt een woordvoerder. ,,Maar tegenover het invoeren van een prijs-kwaliteitverhouding tussen de woningen en de gevraagde huur, staan we niet afwijzend.’’
De Nederlandse Woonbond, de landelijke organisatie voor huurders, was vanochtend niet bereikbaar voor een commentaar. Wel laat de Woonbond op zijn website weten 27 november een landelijke manifestatie te houden tegen de ,,te hoge’’ huurprijzen. De manifestatie heeft plaats onder het mom ‘Houd huren betaalbaar’. ,,Verhuurders krijgen van het kabinet Balkenende veel te veel ruimte om hun huurinkomsten te vergroten’’, aldus de Woonbond. ,,De gemiddelde huurverhoging lag dit jaar maar liefst op 3,1 procent, terwijl de inflatie vorig jaar op 2,1 procent lag. De lonen zijn bevroren en vooral de huishoudens met een lager en middeninkomen worden zwaar getroffen door de bezuinigingen.’’ De bezuiniging op de huursubsidie moet wat betreft de Woonbond ongedaan worden gemaakt.
Bij de Friese huurdersverening en Bewonersraad Friesland, Nieuw Elan en Bewonersvereniging Franeker waren vanochtend evenmin mensen aanwezig om commentaar te geven.
Ook het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens (PEL) in Leeuwarden, dat zich voortdurend sterk maakt voor ‘rechtvaardige huurprijzen’ was niet bereikbaar voor een reactie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties