De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Geloof & Kerkzaterdag, 13 november 2004

Feestelijke opening nieuwe accommodatie ‘Hof van Heden’
Een lichtpunt in tijd van verkilling
Kollumerzwaag – Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag in Kollumerzwaag de ‘Hof van Heden’, de nieuwe accommodatie van Christelijk Opvang en Ontmoetingscentrum het Lichtpunt, geopend.
LODEWIJK BORN
De Hof van Heden moet dé plek worden voor het ontmoetingswerk van het Lichtpunt. Met de opening door wethouder Hogendorp van Kollumerland, die de sleutel overhandigd kreeg van de achttien jarige Rianne de Jong, werd de nieuwe locatie officieel in gebruikgenomen. Er waren 350 mensen uit de gehele provincie aanwezig bij de feestelijke opening. ,,Dat geeft aan hoe groot het draagvalk voor het Lichtpunt is’’, aldus Hogendorp. De CDA-wethouder benadrukte hoe belangrijk de realisatie van de Hof van Heden is voor mensen om ,,te kunnen participeren in sociale netwerken’’. Hij schetste ook het contrast van een samenleving die gesplitst lijkt te zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen weken en daar tegenover het ,,familiegevoel van meer dan 150 vrijwilligers’’ die zich inzetten voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen in de samenleving. ,,Een lichtpunt in een tijd van verkilling.’’
Coördinator Dirk Vis van het Lichtpunt sprak uit hoe ,,vandaag een historische stap wordt gezet’’. Hoe de vertrouwde ruimte van de Opvangboerderij wordt verlaten en alle activiteiten, zoals de Sing In en de Vrijdagavondgroep, nu in de Hof van Heden zijn. ,,Alleen voor de crisisopvang gebruiken we de boerderij nog.’’ Het Lichtpunt schrijft een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis. ,,Een ontmoetingscentrum, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor contact, een stuk gezelligheid en een luisterend oor.’’ De drempel moet daarbij zo laag mogelijk zijn, aldus Vis. Het Lichtpunt ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de bestrijding van eenzaamheid. Volgens onderzoek van de GGD Fryslân voelt een op de vier Friezen tussen de 18 en 65 jaar zich zeer regelmatig alleen. ,,Eén op de vier inwoners van Fryslân zit vaak alleen thuis en mist gezelschap van anderen. Dan hebben we het dus niet over zielige oude mensen die eenzaam zijn maar over 80.000 Friezen die zich in de bloei van hun leven doodongelukkig voelen.’’
Op een brede groep van mensen die kerkelijk betrokken zijn, én die mensen die kerkelijk gezien buiten de boot vallen wil het Lichtpunt zich nu gaan richten. Vanaf januari komt er een breed aanbod van activiteiten: kookgroep voor alleengaanden, wandelgroep, avond voor mannen/sociaal café, danslessen. Daarnaast wil het Lichtpunt zich ook meer gaan richten op de jongere generatie. ,,Vanaf 25-plus. Daarom was het ook bewust dat we door een jongere sámen met een oudgediende, Folkert Bolhuis, de Hof van Heden hebben geopend.’’
Vis vertelde dat er tevens ontmoetingsdagen komen. ,,Bijvoorbeeld voor ouders die een kind hebben verloren of geen kinderen kunnen krijgen.’’ Verder zullen er vanaf januari lezingen zijn over bijbelse thema’s. Op 11 januari spreekt Henk Ruiter van het NBG over De Nieuwe Bijbelvertaling . In februari is er een avond met ds Dini Stavenga-Van der Waals over ‘Wat zegt de Bijbel over het oordeel?’. Het Lichtpunt wil bovendien mensen die met gemeenschappelijke vragen en problemen zitten bij elkaar brengen. ,,In januari starten we daarom met groepswerk. Door de twee maatschappelijke werkers die in het Lichtpunt werkzaam zijn, zal dat verzorgd worden. Zo komt er een huwelijkskring, gespreksgroep over kinderloosheid, rouwverwerking, burnout, grenzen, en over ‘Mijn kind gaat niet meer naar de kerk’. Op basis van een wensen- en behoeftenonderzoek dat op dit moment wordt verricht door de Christelijke Hogeschool Nederland wordt het definitieve activiteitenprogramma vastgesteld.
De financiering van de verbouwing – ruim 200.000 euro – is gekomen uit fondsen, giften van kerken en particulieren en uit de opbrengsten van de verkoop in de Lichtpuntloods. De opening werd besloten met een receptie voor zo’n 150 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties