De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Economiezaterdag, 13 november 2004

Aardappelziekte erger dan Bruinrot
Ringrot bij Fries bedrijf vastgesteld

Leeuwarden - Bij een bedrijf in Fryslân is de aardappelziekte Ringrot geconstateerd. Dat meldt de Plantziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Waarschijnlijk gaat het om een bedrijf in de gemeente Dongeradeel. Ringrot is gevreesd, omdat het veel besmettelijker is dan Bruinrot.

Als bij een bedrijf Ringrot wordt vastgesteld, wordt het bedrijf stilgelegd. De boer moet de betreffende partij aardappelen vernietigen en op het betreffende perceel land mag de boer minimaal drie jaar geen pootaardappelen verbouwen. Daarna geldt nog twee jaar een aantal beperkingen. De boer kan er ook voor kiezen het land braak te laten liggen of er alleen gras op te laten groeien. In dat geval mag de boer na vier jaar weer aardappels verbouwen op het stuk grond, zonder verdere beperkingen.
Op het bedrijf waar Ringrot geconstateerd is, mogen verder het eerste jaar helemaal geen pootaardappelen verbouwd worden. De boerderij wordt gedurende een periode van drie of vier jaar extra in de gaten gehouden.
Het door Ringrot getroffen bedrijf staat waarschijnlijk in de gemeente Dongeradeel. Wethouder Oosterhof wil dat niet bevestigen, maar zegt de betreffende agrariër wel te kennen. Volgens de wethouder kan de gemeente niets doen voor het getroffen bedrijf, omdat ze geen rol speelt in het verhaal.
De Plantenziektenkundige Dienst (PD) verscherpt volgende week de controle van pootaardappelen op de ziekten Ringrot en Bruinrot. De Land- en Tuinbouworganisatie LTO en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) hadden om deze maatregel gevraagd.
Joris van Waes, voorzitter van de pootgoedcommissie van de Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV), is voorstander van strenge maatregelen. „De pootgoedsector mag geen gezichtsverlies lijden op de internationale markt. We willen buitenlandse ondernemers tonen dat we alles in het werk stellen om Ringrot te voorkomen.”

Geschrokken

U. Hiddema van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie NLTO is geschrokken van het nieuws dat er Ringrot vastgesteld is. ,,Ringrot is een hele besmettelijke ziekte. De laatste jaren kwam de ziekte alleen in Drenthe voor, in het grensgebied met Duitsland, waar Ringrot veel meer voorkomt. Nu we de Bruinrot redelijk onder controle hebben, krijgen we dit. Als dit doorzet, krijg je te maken met allerlei beperkingen. Niet alleen voor de bedrijven die besmet zijn, maar ook bedrijven eromheen kunnen ermee te maken krijgen. Ringrot kan namelijk ook door verplaatsing van landbouwmachines worden overgebracht. Ook voor de export ligt dit heel gevoelig.’’ Hiddema wil het onderwerp volgende week bespreken met de vakgroep Akkerbouw van de NLTO.
Bij drie andere bedrijven, gevestigd in Flevoland en Groningen, bestaat het vermoeden van aanwezigheid van Ringrot.
Voor zover bekend komt de veroorzaker van Ringrot alleen bij de aardappel voor. De besmette aardappelen zijn van het ras Santé. De ziekteverwekker van Ringrot kan jarenlang in opgedroogd bacterieslijm of in plantresten in leven blijven. Ook kan ze een jaar lang overleven op machines en materialen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties