De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Expowoensdag, 24 november 2004

Anjum, Molen De Eendragt: fotoexpo ‘Kunst en vliegwerk‘, t/m 31 dec.
Appelscha, Bezoekerscentrum: Expo Wim Felt (landschappen), t/m 30 apr. * openluchtexpo ‘De Dierenparade‘, t/m 31 dec.
Bears, Uniastate: Permanente tent. over de gesch. van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: schilderijenexpo Cordčl, Lydia Jonkman, Jannes Kleiker, Edzard Krol en Gerrit de Vries, t/m 3 jan.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: expo Bert Kramer ‘Sixty ways to leave your lover‘, t/m 28 nov.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo over Titus Brandsma.
Brantgum, De Gallery: expo ‘Foto‘s van het Wad en Friesland‘, vr. t/m zo. 13.00-21.00 u.
Britsum, De Hoekstien: tent. ‘Dusty‘ door Janny Eillert), t/m 28 nov.
Buitenpost, Gem. huis: expo Kiki Brenninkmeijer en Martin Rijpstra, schilderijen met diverse technieken, zoals gouacheverf en de techniek eitempera, t/m 30 nov.
Burgum, Berchhiem: expo Antje van Borkulo, Hennie Broers en Moniek Doldersum, t/m 31 jan.
Burgum, Streekmuseum Volkssterrenwacht: wisselexpo ‘Tijdgenoten tekenden Tytsjerksteradiel‘, Riekele Prins, Jaap Rusticus en Klaas Koopmans, t/m 31 dec.
Burum, Galerie De Blauwe Roos: expo Elise Ijskes (schilderijen), Trees de Vries (prenten), Edith Stoel (beelden), Marian Sturkenboom (sieraden), t/m 9 jan.
Damwoude, Atelier Jan Reinder Adema: expo Jan Murk de Vries (pentek.), t/m 12 dec.
Dokkum, IJsherberg: expo Els Posthumus (acryl-/olieverf), t/m 31 dec.
Drachten, Beautycentrum Hillie: expo Aukje Hiemstra, t/m 30 nov.
Drachten, De Galerij: tent. ‘De Huiskamer‘ door Toscani & Comel, 20 nov. t/m 13 jan.
Drachten, Gemeentehuis: permanente tentoonstelling van serie portretten met thema ‘de menselijke tragiek‘.
Drachten, Grote Kerk: tent. ‘Hebt u wel eens een engel ontmoet?‘, 27 nov., 4, 11 en 18 dec., 12.00-16.00 u.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. ‘Friese Naďeve schilders‘, t/m 9 jan.
Drachten, Rabobank, Lavendelheide: expo ‘beeld op het noorden‘, beelden van Jikke van de Waal-Bijma, t/m 30 nov.
Eastermar, De Zandloper: expo Reinier Knol (schilderijen), t/m 28 nov.
Elsloo, Kunstzaal De Zonnebloem: tent. Anton Voorzanger (gouaches), t/m 12 dec.
Franeker, Bibliotheek: tent. ‘Gezond ouder worden‘, t/m 25 nov.
Goutum, Galerie Goutum: tent. ‘Vorm gaat leven‘ met Rein Halbersma (hynders en kij), Anne ten Broek (keramiek) en Fiona Zondervan (steen en brons), t/m 18 dec.
Hallum, Bibliotheek: expo Gré Busman (schilderijen en beelden), t/m 30 nov.
Harlingen, Atelier De Koe: herfstexpo met Julius Bekker (schilderijen/werken op papier), t/m 20 dec.
Harlingen, De Huiskamer: overzichtsexpo, t/m 12 dec.
Harlingen, Galerie De Valk: winterexpo Sita Geerling (schilderijen), Herman van der Made (steenbeelden), t/m 19 dec.
Harlingen, Galerie De Vis: jubileumtent. Wim van der Veer, t/m 27 jan.
Haskerhorne, De Kraanvogel: expo Peter Wortel (houtsneden, wandreliëfs en sculpturen), t/m 30 dec.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo leden teken- en schilderclub Jan Planting, t/m 12 jan.
Heeg, De Scheepskamer: expo ‘Schepen van Frits Goosen‘, t/m 5 dec.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo ‘Dijk- en wadlandschappen‘ van Jeannette Héman, t/m 5 dec.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo ‘De gesch. van Oranjewoud‘, t/m 12 dec.
Hegebeintum, Informatiecentrum Terp Hegebeintum: expo Jappie Kooistra (schilderijen) en verzameling ‘Alle reden‘ van Alle Sterk, t/m 31 dec.
Hindeloopen, Schaatsmuseum: expo ‘De klapschaats, een revolutie op het ijs‘, t/m 31 dec. * expo ‘Een bijzondere Amsterdammer, een bijzondere Hindelooper‘, t/m 25 feb.
Joure, Bibliotheek: tent. ‘7 schilders van It Toanhus‘, t/m 9 jan.
Joure, Gemeentehuis: expo kunstenaarscollectief Skjin yn‘e Pjenne, t/m 10 jan.
Joure, Museum Joure: tent. ‘Poepgoed!‘, t/m 27 feb. * tent. ‘De geschiedenis van het ganzenbord‘, t/m 6 feb. * expo ‘Monotypen‘ van Theodoor Kooijman in het grafisch kabinet, t/m 2 jan. * Binnenplaats: expo Ronald Beyl (schilderijen), t/m 9 jan.
Kollum, E.M. Galerie: expo Zoltin Peeter (tekeningen), t/m 18 dec.
Koudum, Beeldhouwcentrum Koudum: expositie van rouwbeelden, t/m 13 dec.
Kűbaard, Open Atelierroute, 28 nov. 11.00-18.00 u.
Langezwaag, Galerie Weekhout: open huis, 27 en 28 nov. * tent. Marc de Jong, t/m 2 jan.
Leeuwarden, ARTemisia in Kunstzaken: expo Gerard Boersma ‘Stille momenten in hectische tijden‘, t/m 20 nov.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo van Peter Ruting, t/m 20 nov. * expo Floris Andréa ‘L‘esprit de finesse‘, 28 nov. t/m 15 jan.
Leeuwarden, Fries Museum: Kanselarijkelder ‘Fries zilver, t/m 31 dec. * tent. ‘Romeinen in Friesland‘, t/m 9 jan. * tent. ‘Bloemen van verlangen‘, t/m 23 jan. * Buro Leeuwarden: tentoonstelling Thomas Raat (Pretty - Pretty), t/m 28 nov. * De Verzamelplaats: olifantenverzameling van Lotte Schreuder (13 jaar), t/m 7 dec.
Leeuwarden, Galerie Eewal: expo Anne Roorda (schilderijen), t/m 4 dec.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Ton Mertens (schilderijen), t/m 12 dec.
Leeuwarden, Infirmerie: Fred Wagemens ‘LOFT‘, t/m 30 nov.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. ‘Kleurrijke wintersalon‘, t/m 24 dec.
Leeuwarden, Princessehof: ‘Dromen over Carlo Montana‘ - installatie/keramische soap van Ingrid Mol, 28 nov. t/m 21 feb.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, perm. expo van Gerrit Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo ‘Coloured Porcelain‘,t/m 24 dec.
Leeuwarden, TEM-Galerij: expo Grafisch Atelier Friesland ‘La Collecte‘, t/m 14 jan.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: ‘Door de ogen van Sabrina en Hassan‘ - De Vaderlandse Geschiedenis in 84 tekeningen vastgelegd door twee Tunesische kinderen, t/m 20 feb.
Leeuwarden, Zalencentrum Onder de Luifel: expo cliënten De Noorderbrug, t/m 31 dec.
Menaldum, KiBeau Galerie: keramiekexpo Ard de Graaf-van der Gaag en Johan Broekema, t/m 17 jan.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nijega, ‘t Kommissiehuys: expo Margreet Wierda (keramiek), t/m 19 dec. * expo Agnes Hoks, t/m 19 dec.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: expo ‘Klapstoelen en Knipmessen‘, t/m 7 dec.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: expo ‘Meubelkunst‘ van Ineke v.d. Blom en Han de Boer, t/m 15 dec.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo met ruim 50 werken van ca. kunstenaars, t/m 24 dec.
Stiens, Bibliotheek: expo Fabienne Setar den Dunnen (9 jaar), t/m 27 dec.
Stiens, Gemeentehuis: expo Regina Ynse‘n (houtsneden en gemengde technieken), t/m 22 dec.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, Rabobank: expo Trijnie van der Wal, t/m 10 dec.
Tytsjerk, Theehuis Bos van Ypey: wasschilderijen van Janny Vellinga, t/m 28 nov.
Veenwouden, De Schierstins: expo Egon Vernimmen (acrylverf), t/m 3 dec. * permanente expo over states, stinsen, kloosters en kerken.
Warga, Galerie TOONbeeld, expo Lex Smit Duyzentkunst, t/m 9 jan.
Warns, Galerie De Ferbyldin: groepsexpo ‘Verstilling’, t/m 9 jan.
Wolvega, Oudheidkamer: tent. Frans Verschoor (cartoons), t/m 28 feb.
Workum, Jopie Huisman Museum: expo ‘Vreemde Verzamelingen‘, t/m 31 dec.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties