De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdonderdag, 6 januari 2005

Miljoen deelnemers in VS aan cursus Crown Financial Ministries
In de kerk leren omgaan met geld
Leeuwarden – Amerikaanse consumenten zoeken hun heil bij God als tegengif tegen oplopende schulden. De cursussen van Crown Financial Ministries, die helpen bij het zoeken naar een meer bijbelse levensstijl, trekken steeds meer belangstelling. Dat meldt The Christian Science Monitor.
Kopen op afbetaling is in Amerika de gewoonste zaak van de wereld. Daardoor gaan veel mensen gebukt onder consumptieve schulden, waarover ze een exorbitante rente (tot 25 procent) moeten betalen. De cursus van Crown wil de deelnemers de ogen openen, dat hun schulden veelal een barrière vormen voor een goede relatie met God en hun naasten.
In de cursussen van Crown krijgen de deelnemers geleerd hoe ze de principes uit hun geloof kunnen toepassen op financieel gebied. In 2003 namen 900.000 Amerikanen deel aan zo’n cursus, die twaalf weken duurt en in lokale kerken gegeven wordt. Vorig jaar was dat aantal gegroeid tot 1,1 miljoen. Wereldwijd hebben inmiddels acht miljoen mensen een cursus van Crown gevolgd. De organisatie heeft afdelingen in meer dan twintig landen.
Crown ziet in de VS met name in januari veel nieuwe deelnemers. Mensen hebben dan nog volop goede voornemens om hun financiële zaken op orde te brengen.
Ook de dertiendelige cursus van de Universiteit voor Financiële Vrede (Financial Peace University) trekt steeds meer belangstellenden. Het aantal deelnemers groeide van 28.000 in 2003 naar 41.000 in 2004. ,,We zien dat steeds meer kerkleden op zoek zijn naar Gods plan met hun geld”, zegt woordvoerster Beth Tallent. ,,Er staat weliswaar nergens dat het een zonde is om schulden te hebben, maar Hij heeft er ook niet veel goeds over te zeggen.”

Portemonnee

Onnodige schulden compromitteren morele waarden – daarover zijn de meeste religieuze tradities het wel eens. In het jodendom bijvoorbeeld wordt een man beoordeeld op de manier waarop hij omgaat met zijn portemonnee, de alcohol en zijn woede. De Torah vraagt van joden om voorzieningen te treffen voor de minderbedeelden. Daar komen veel mensen nog maar amper aan toe. ,,De enorme rentelasten die ze betalen over de schulden die ze maken met hun creditcards, moeten concurreren met hun morele verplichtingen”, signaleert rabbijn Perry Raphael Bank, president van de Rabbinale Raad van Rabbijnen voor Conservatief Judaïsme. ,,Dit is een modern fenomeen: mensen maken schulden niet omdat dat noodzakelijk is, maar omdat ze hun koopbehoeften willen bevredigen.”
De islam is nog strikter; daarin is het in rekening brengen van rente op leningen geheel verboden. Moslims mogen dan ook alleen een creditcard gebruiken, als ze de uitgegeven bedragen terugbetalen vóór er rente betaald moet worden. Wie z’n schulden laat oplopen, moet eens grondig nadenken over z’n zelfdiscipline, zegt sjeik Yassir Fazaga, een imam en leider van een workshop over islamitisch financieel beheer in Californië. ,,Het feit dat je je begeertes niet onder controle hebt, dát is het probleem. Het is een kwestie van karakter om ervoor te zorgen dat je je begeertes in bedwang houdt, in plaats van dat die jou regeren. Je bent niet rijk als je veel geld hebt, maar als je veel kunt doen zonder veel geld te hebben.”
Christelijke financiële adviseurs mogen er graag op wijzen dat de Bijbel vol staat met adviezen in geldkwesties. Na liefde is geld het onderwerp dat het meeste in de Bijbel aan bod komt, met maar liefst 2350 teksten. Het meest geciteerde vers is waarschijnlijk Spreuken 22:7: ‘Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van wie uitleent’ (NBV). Op basis van deze tekst maken ze hun cliënten duidelijk in welke slavernij ze beland zijn, als ze 25 procent rente moeten betalen over hun creditcard schulden. Dan is er veel méér aan de hand dan een frustrerende financiële situatie alleen.
,,Het is niet de bedoeling van God dat zijn mensen in slavernij leven”, zegt Beth Tallent van de Universiteit voor Financiële Vrede. Mensen die gebukt gaan onder schulden, zijn bezorgd dat hun auto in beslag wordt genomen of dat ze hun huis kwijtraken. ,,Ze leven constant in angst, en dat kan nooit Gods bedoeling zijn.”
Overigens zoeken mensen meestal pas hulp voor hun problemen, als die uit de hand gelopen zijn. De gemiddelde cliënt die zich meldt bij de Christelijke Krediet Adviseurs (Christian Credit Counselor Inc.) is midden dertig en heeft een schuld op zijn creditcard van 25.000 tot 35.000 dollar. De instelling zag het aantal cliënten sinds april 2004 verdubbelen tot drieduizend. ,,Ze hebben financieel een te grote broek aangetrokken, maar ze weigeren hun creditcards weg te doen”, zegt manager Jeff Baker. Ze zeggen: ‘ik kan dit niet betalen en ik heb nu eenmaal een creditcard’. Voor ze het weten loopt alles uit de hand. Pas dan melden ze zich bij ons.”
Wie in het moeras van schulden verzeild raakt, loopt grote kans om ook moreel te verdwalen. Dan begint het grote liegen. ,,Je ziet dat ze de feiten eerst nog lange tijd proberen te camoufleren”, heeft Howard Dayton gemerkt, de medeoprichter van Crown Financial Ministries. ,,Hoeveel huwelijken zijn er niet door op de klippen gelopen.”
Wie de lessen van de Crown-cursussen ter harte neemt en zich bekeert, leert leven in tevredenheid met wat men verdient, zonder schulden te maken. ,,Het vergroot de kans dat ook het huwelijk goed blijft.” Mensen die hun financiën op orde gebracht hebben, zijn vaak meer genereus met hun geld. ,,Bevrijd van de slavernij van het geld kun je dingen doen die echt belangrijk zijn voor jou en je gezin”, zegt Dayton.
In Nederland wordt inmiddels gewerkt aan een vertaling van de goed rentmeesterschap cursus Good Sen$e van het Amerikaanse Willow Creek.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties