De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdonderdag, 6 januari 2005

Synodevoorzitter Heetderks:
‘Individuele spiritualiteit als opium voor het volk’
Leeuwarden – Individuele religiositeit dreigt te gaan functioneren als opium voor het volk. Dat signaleert voorzitter ds J.-G. Heetderks van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
,,Dikwijls wordt gezegd dat er in Nederland, ondanks de leegloop van de kerken, wel een brede belangstelling is voor spiritualiteit. Ik heb echter de indruk dat daarin het individualisme maatgevend is. Ieder vormt naar believen zijn eigen religie. Individuele religie is gemakkelijker, goedkoper. Het is minder verplichtend, minder normerend en bovendien gemakkelijk te vervangen. Maar daardoor ook vrijblijvend, omdat het niet uitstijgt boven de eigen ervaring, de eigen wereld, het eigen ‘ik’. Het verwondert niet dat in een geďndividualiseerde samenleving op individuele basis naar religiositeit wordt gezocht. Maar wanneer hierbij de notie van gemeenschap blijvend ontbreekt, zal deze vorm van godsdienst of spiritualiteit ook geen integrerende of kritische betekenis voor de samenleving hebben. Mensen voelen zich er misschien prettig bij, maar er gaat geen appellerende werking vanuit. En dan is het opium voor het volk”, aldus Heetderks donderdag op de persconferentie waar het startschot werd gegeven voor de actie Kerkbalans.
Heetderks benadrukte dat een gemeenschap niet kan zonder notie van godsdienst. ,,En evenzeer kan godsdienst niet zonder de notie van gemeenschap. Geloof ontstaat en wordt bij uitmuntendheid beleefd en gevierd in de gemeenschap. Dat gegeven richt de blik van het individu niet alleen omhoog, maar ook naar opzij. Dat betekent niet dat er geen plaats meer is voor het individu, integendeel. Deze gemeenschap wordt immers gevormd door de samenkomsten van individuen die, volmondig of voorzichtig zoekend, ‘ja’ hebben durven zeggen op Gods uitnodigend spreken.”
Volgens Heetderks zal in een samenleving zonder de notie van de ander, van de gemeenschap, het individualisme overheersend en soms allesbepalend worden. ,,Plichten ten aanzien van anderen worden ondergeschikt aan de eigen belangen. Vroeg of laat vindt dan een confrontatie van belangen plaats. Een dergelijke ‘clash of interests’ dreigt momenteel de overhand te krijgen.”
Heetderks realiseert zich wel dat het individu niet dwingend het bewustzijn opgelegd kan worden dat hij deel uitmaakt van een groter geheel. ,,Zonder een pleidooi te houden voor een terugkeer naar de goede oude tijd zullen zowel ouders, scholen, overheid en verenigingen, maar ook de kerken, een gezamenlijke inspanning moeten leveren om opnieuw die ‘awareness of community’ teweeg te brengen. Daarbij hebben de kerken een exemplarische rol. Zij dienen erop te blijven wijzen dat er meer is dan het eigen gelijk, meer dan eigen huis en bolide. Dat zijn zaken die ons uiteindelijk doen leven in een schijnwerkelijkheid.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties