De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Vroegtijdig schoolverlater tussen wal en schip
Leeuwarden – Ondanks allerlei hulpacties lukt het te veel vroegtijdig schoolverlaters niet een startkwalificatie te halen waarmee ze goed toegerust de arbeidsmarkt op kunnen gaan. En het is maar zeer de vraag of het vorige week toegekende extra geld van het Rijk aan de Regionale Meld- en Coördinatiepunten vroegtijdig schoolverlaters (RMC) daar verandering in zal brengen.
,,Dat wordt heel moeilijk”, zeggen F. Gjaltema en B. de Jager van het RMC regio Noord. Het in Leeuwarden gevestigde RMC houdt zich bezig met de vroegtijdig schoolverlaters tussen zeventien en 23 jaar oud in vijftien gemeenten in noordelijk Fryslân. Ook voert het de leerplichtwet uit voor de groep jongeren van twaalf tot zeventien voor de gemeente Leeuwarden. Gjaltema is coördinator van het hele RMC en De Jager is trajectcoördinator voor de groep tussen zeventien en 23 jaar.
De twee zeggen er alles aan te doen om de doelstellingen van het Rijk te halen. Maar daarbij lopen ze tegen allerlei moeilijkheden op. ‘Den Haag’ heeft met ‘Brussel’ afgesproken dat het aantal mensen dat zonder startkwalificatie van school komt, zal dalen. In 2009 moet dat aantal 50 procent minder zijn dan in 2002. ,,Scholen en instellingen zoals het CWI of zorgorganisaties, hebben sinds drie jaar de plicht ons te melden wanneer een jongere zonder startkwalificatie van school komt.’’ Maar doen ze dat niet, dan kraait er geen haan naar. ,,De wet geeft ons geen mogelijkheden die instellingen een sanctie op te leggen als ze niet melden. Hierdoor vallen jongeren buiten de boot. Sanctioneren kan alleen bij de leerplichtwet, voor jeugd tot zeventien jaar”, zegt Gjaltema.
Een tweede moeilijkheid voor De Jager en Gjaltema is het niveau van de jongeren. ,,Een startkwalificatie krijg je wanneer je een havo-diploma hebt of een mbo-diploma niveau 2. Veel van de jongeren die wij helpen, komen lang niet tot dat niveau en zullen dat ook niet halen”, weet De Jager. ,,Daarbij kampen de meeste mensen met meerdere en heftige problemen. Combinaties van verslaving, aanraking met justitie, moeilijke thuissituatie, schulden, psychische problemen en dakloosheid komen voor. Die jongeren zijn vaak niet in staat zich te richten op een opleiding die soms ook nog eens boven hun intellectuele niveau ligt.”
Gjaltema en De Jager vrezen dat het aantal jongeren dat gemeld wordt bij het RMC voorlopig blijft groeien. ,,Sinds de start van het RMC stijgt dat aantal onafgebroken.” In 2002-2003 kreeg het RMC 530 meldingen binnen en vorig jaar waren dat er nog meer, al is een exact cijfer daarover nog onbekend. Van die meldingen hielp het RMC er in het vorige schooljaar 200, van wie 160 met meervoudige problematiek. Het schooljaar ervoor waren dat er 120. Die stijgende lijn heeft verschillende oorzaken. ,,Het lijkt alsof jongeren steeds meer problemen hebben. Een oorzaak daarvan is me onduidelijk”, aldus De Jager. Verder neemt de bekendheid van het RMC toe. En het CWI meldt meer jongeren aan; jongeren in werk-leertrajecten kunnen door de slechte economie geen stageplek vinden en vallen uit.
Het halen van die 50-procents-doelstelling wordt dus een zware kluif. Dat wordt nog eens bemoeilijkt doordat een adequaat en eenduidig registratiesysteem tot voor kort ontbrak. Hierdoor is het voor alle RMC’s in het land onmogelijk aan te geven hoeveel vroegtijdig schoolverlaters na hulp van het RMC een startkwalificatie hebben gekregen. Instellingen zijn niet verplicht aan de RMC’s door te geven dat de kwalificaties zijn uitgedeeld. Door het verbeterde systeem krijgt het RMC een beter beeld van de het werkelijke aantal uitvallers.
Dan zijn er ten slotte geldproblemen. Het rijk verhoogt het budget dit jaar weliswaar met 50.000 euro, maar de geplande verhoging voor 2006 kan wel eens anders uitpakken. De Randstedelijke gemeenten proberen hier een stokje voor te steken. ,,Zij willen dat er een bedrag komt per leerling. Dan krijgen wij een stuk minder”, rekent Gjaltema voor. ,,Dan wordt het nóg lastiger voor ons.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties