De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Verhuizing van Fries Museum nog niet rond
Leeuwarden - Provinciale Staten van Fryslân gaan niet zonder meer akkoord met een verhuizing van het Fries museum naar het Zaailand in Leeuwarden. De statenleden willen, onder aanvoering van VVD en CDA, een nadere onderbouwing over de noodzaak daarvan. Gedeputeerde Mulder kan die nog nvoldoende geven.
Voor nieuwbouw van het Fries Museum op het Zaailand heeft de in 2001 overleden architect Abe Bonnema een legaat van 18 miljoen euro achtergelaten. Sindsdien steggelen belanghebbenden over de uitvoering van dat dictaat. Mulder vertelde gisteren tijdens een statencommissie dat nieuwbouw 30 tot 35 miljoen euro kost. De provincie draagt hieraan 5 miljoen euro bij, de rest moet uit Kompasfondsen (Europese en landelijke subsidie voor het Noorden) komen.
W. Lycklama à Nijeholt van de VVD vroeg zich af hoe het kan dat de huidige locatie van het Fries Museum ineens niet meer voldoet, terwijl volgens het uit 1999 daterende museumbeleid niks mis is met het Fries Museum. Ook mist de VVD een gedegen onderzoek over wat van een nieuw museum kan worden verwacht wat betreft bezoekersaantallen en economische spin-off voor Leeuwarden. De VVD vroeg, ondersteund door alle partijen, Mulder met een goede notitie te komen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties