De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Bijschriftmaandag, 21 maart 2005

Bloedzuiger
Ons geloof stelt niets voor. Het is een zeepbel.
Sola fide! Door het geloof alleen! Ach ja. We moeten er maar haastig aan toevoegen: Sola gratia . Door genade alleen. Want ons geloof stelt niets voor. Het is een zeepbel. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ,,Amen, Ik zeg u, indien gij geloof hebt als een mosterdzaadje, zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.’’
Tegen de vader van de maanzieke jongen zegt Jezus: ,,Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.’’ En dan komt dat menselijke, dat ontroerende antwoord van de gekwelde vader: ,,Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’’
De eerste twee woorden van de man zijn een geloofsbelijdenis, een kort en krachtig credo: Ik geloof! Wat een moed, midden tussen de mensen en oog in oog met de duivel, de kwelgeest die zijn kind pijnigt, zegt hij: ik geloof!
In een adem voegt hij er aan toe: ,,Kom mijn ongeloof te hulp!’’ Hij lijkt op Petrus die tijdens de storm overboord stapt en met geloof Jezus tegemoet gaat, maar het volgende ogenblik angstig uitroept: ,,Heer, red mij!’’
Misschien denkt u: wat die vader zegt, dat kan toch niet. Het is het een of het ander. Je gelooft of je gelooft niet. Die twee kunnen niet samengaan!
Toch zal menigeen die dit leest het antwoord van de wanhopige vader begrijpen. Soms zeg je met overtuiging: Ik geloof! Het volgende moment denk je: Wat heb ik gezegd? Er kan een worsteling in je gaande zijn tussen geloof en ongeloof.
Iemand die ik kende als een blijmoedig en gelovig mens zei tegen me toen hij in moeilijke omstandigheden was geraakt: Ik moet in mijn slapeloze nachten vaak denken aan een tekst uit het Spreukenboek: ‘De bloedzuiger heeft twee dochters: Geef! Geef!’ (30: 15). Ik ken die bloedzuigers nu, zei hij, het zijn de bloedzuigers van de twijfel.
Hoe openhartig is de vader van de zieke jongen. Een man om van te houden. In de eerste plaats om de inzet voor zijn kind. Hij stuurt hem niet de woestijn in, de verblijfplaats van de demonen. Hij is dag en nacht in de weer om de jongen in het leven te behouden. In de tweede plaats omdat hij komt zoals hij is. Geloof en twijfel strijden in hem om de voorrang. Daar komt hij eerlijk voor uit. Hoe reageert Jezus op deze mengeling van geloof en twijfel?
Jaap Zijlstra
Uit: ‘Toekomst’, Kok Kampen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties