De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Dossiermaandag, 21 maart 2005

Aaisikers gaan verder met actievoeren
Jirnsum – Beboete ‘aaisikers’ kunnen zich vrijdag met hun nazorgpas melden in café Twee Gemeenten in Jirnsum. Leden van de BFVW houden daar opnieuw een vergadering over hun ‘wilde’ actie. Vrijdagavond spraken boze BFVW-leden af om zoveel mogelijk het land in te gaan. Ze zijn van plan gewoon eieren mee te nemen uit het veld – dit alles tegen de rechterlijke uitspraak van vorige week in. Als ze worden gepakt door controleurs van betalen ze de boete (95 euro) niet en laten de zaak voorkomen.
Tot dusver zijn er nog geen ‘aaisikers’ betrapt. Als er komende week wel mensen worden beboet, kunnen zij zich vrijdag met hun nazorgpas melden bij in café Twee Gemeenten in Jirnsum, waar de actievoerders vergaderen. Age de Jong, een van de organisatoren, heeft ‘prominente sprekers’ uitgenodigd - hij zegt nog niet wie. Op de vergadering wordt de einddatum van de actie vastgesteld. Dat wordt waarschijnlijk 2 of 3 april. Oud-voorzitter Gjalt de Groot van de Bond van Friese VogelbeschermingsWachten (BFVW) heeft zich aangesloten bij het organisatiecomité van de wilde vergadering. Hij deed vrijdag het voorstel om een ‘fonds’ voor bekeurde leden in het leven te roepen.
Voorzitter Anne Osinga BFVW zegt dat het hoofdbestuur overweegt om een advocaat in de arm te nemen. Vogelbescherming en Faunabescherming laten zich immers bijstaan door ’s lands beste juristen en het wordt misschien tijd dat de BFVW dit ook gaat doen, zegt Osinga. Vraag is wel of de bond dit kan betalen.
Osinga betreurt het dat er momenteel veel ,,betizing’’ is over het besluit van de bestuursrechter van 15 maart om het eierrapen te verbieden. Volgens Osinga mogen aaisikers alleen maar op die percelen zoeken waar ze ook kunnen aantonen dat ze aan nestbescherming (nazorg) doen. ,,It giet om it sykjen en beskermjen yn it eigen rayon’’, aldus Osinga. De twee vinders van het ‘earste ljipaai’ uit Berlikum zaterdag bij Skűlenboarch zijn op grond van de rechterlijke uitspraak dus in overtreding. De Jong is het hier niet mee eens: ,,De rjochter wie hjir net dúdlik oer.’’ Het feit dat Nijpels het eerste ljipaai van de Berlikumers is komen bewonderen, is wat hem betreft een vrijbrief aan alle aaisikers om buiten hun eigen rayon te zoeken.

Kritiek op Nijpels

Osinga was zaterdag niet in kennis gesteld van de vondst van het eerste kievitsei. Hij vindt het jammer dat Nijpels zich heeft laten lenen voor een showvertoning rondom het eerste zogenaamde kievitsei. ,,In aai is pas in earste ljipaai as it yn it lottertobke yn it Provinsjehűs leit en sinkt. Dit is surrogaat en ik fyn it net wiis fan Nijpels dat er hjir oan meiwurket.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties