De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkdinsdag, 5 april 2005

Meerderheid kerkenraden steunt jeugdwerkkoepel al
FCJF voorlopig gered na steun kerken
Leeuwarden - De Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland (FCJF) is voorlopig gered. Dankzij een nabetaling door YMCA en financiële bijdragen van 60 procent van de plaatselijke kerken kan de koepel voor jeugdclubs nu zeker tot in de zomer van 2006 vooruit. ,,Komende tijd hopen we nog meer kerkenraden te overtuigen dat ze ons steunen’’, zegt voorzitter Wieger van der Heide uit Akkrum. ,,Daarnaast gaan we op zoek naar persoonlijke donateurs, die voor tien euro per jaar ‘Vriend van de FCJF’ willen worden.’’
GERHARD BAKKER
Eind vorig jaar zag de toekomst van de federatie er somber uit. ,,De landelijke leiding van YMCA kondigde aan de subsidie stop te zetten per 2005, en kwam ook maar niet over de brug met hun bijdrage voor 2004’’, vertelt Van der Heide. ,,Toen dreigden wij onze jeugdwerkadviseur te moeten ontslaan. Zonder YMCA-geld viel de begroting niet sluitend te krijgen. Gelukkig is de YMCA bereid gebleken om toch over de brug te komen met hun bijdrage voor 2004. Tezamen met de bijdragen van de plaatselijke kerkenraden kunnen we nu weer een tijdje vooruit.’’
Jeugdwerkadviseur Sietze de Jong staat voor twintig uur per week op de loonlijst van de FCJF. Daarnaast is hij kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente van Oppenhuizen en Uitwellingerga. In de afgelopen maanden heeft het bestuur al enkele classes bezocht. Sietze de Jong en vrijwilligster Pietsje van der Molen zijn bij de plaatselijke jeugdraden aan het lobbyen voor de Federatie. ,,Vroeger steunden de Gereformeerde Kerken ons met 25 cent per lid’’, legt De Jong uit. ,,Na de invoering van de euro werd dat 11,3 eurocent. Veel gereformeerde kerken zijn ons blijven steunen, ook als ze fuseerden met hervormde gemeenten. Nu vragen we alle gemeenten een bijdrage van 25 eurocent per lid. Aan de classes vragen we om een steunbetuiging, en om een positief advies richting de plaatselijke kerkenraden. Hoewel nog niet alle classes bezocht zijn, blijkt nu al 60 procent van de plaatselijke kerken ons te steunen. Het komende jaar zijn alle inspanningen erop gericht om dat percentage verder te verhogen.’’

Kweekschool

De meeste jeugdclubs in Fryslân staan los van de plaatselijke kerken. Toch vindt Wieger van der Heide dat de Federatie een goed verhaal heeft richting de kerkenraden. ,,Een jeugdclub is iets heel anders dan catechisatie of kindernevendienst. ‘Openbare’ jongeren die niet naar catechisatie gaan, komen wel naar het clubwerk. En hoewel het vooral om de gezelligheid en het samen-zijn draait, krijgen ze toch ook iets van de ‘C’ mee. Het is méér dan een voetbal- of volleybalclub. In zekere zin kun je het clubwerk zien als kweekschool voor kerkgangers. Bij ons in de kerk van Akkrum zie ik verschillende mensen die vroeger niet in de kerk kwamen, maar wel op de jeugdclub waren. Kennelijk is er iets bij hen blijven hangen, wat hen nu de gang naar de kerk doet maken, nu ze ouder zijn en zelf kinderen hebben. Dat vind ik altijd weer machtig om te zien.’’
Sietze de Jong ziet de meerwaarde van de Federatie, waar hij nu vijf jaar voor werkt, ook heel duidelijk. ,,Deze provincie telt ruim driehonderd jeugdclubs verdeeld over 140 plaatsen. Al die clubs samen bieden zes- tot achtduizend jongeren tussen de acht en twintig jaar gelegenheid om met elkaar samen te zijn, en om elkaar te ontmoeten in districts- en provinciaal verband. Neem zoiets als de provinciale playbackshow: die brengt zevenhonderd jongeren op de been. Dat is toch prachtig? Zonder federatie zou dat netwerk binnen de kortste keren ophouden te bestaan.’’
Bij zijn bezoeken aan districtsvergaderingen en ook aan plaatselijke jeugdclubs valt De Jong steeds vaker op, dat jeugdclubleiders vragen om werkmateriaal waarin de ‘C’ tot uitdrukking komt. ,,Natuurlijk zijn er onder de vierhonderd vrijwilligers achter die driehonderd jeugdclubs ook mensen die niets met de kerk hebben. Maar als ik onderweg ben in de provincie, hoor ik meer en meer opmerkingen dat ze de ‘C’ toch wel belangrijk vinden. Op dat punt kan ik als theoloog natuurlijk goed uit de voeten. Met de nieuwste themamap, Contact , hebben we duidelijk geprobeerd in te spelen op die toenemende behoefte. Toen de provinciale welzijnsorganisatie Partoer de map maakte, was die voor een veel bredere doelgroep bestemd; ook voor scouting bijvoorbeeld. Nu we hem weer zelf maken, kunnen we wat makkelijker aanhaken bij bijbelverhalen en geloofs-vraagstukken. Van de nieuwste map heb ik er driehonderd laten drukken. Die zijn nu vrijwel op. Zo veel bestellingen heb ik voor de vorige, die nog van Partoer was, lang niet gekregen. En de bestellingen stromen nog altijd binnen. Het mooie van deze map is, dat er naast een voorbeeld voor een viering en allerlei verhalen, ook veel ‘hapklare’ spelletjes inzitten, die ze alleen maar hoeven te kopiëren. Daar blijkt heel duidelijk behoefte aan; als je als vrijwilligers weinig tijd hebt, is dat wel zo handig.’’
Het afgelopen jaar heeft Sietze de Jong zijn gezicht steeds vaker in de regio laat zien, samen met de vrijwilligsters Pietsje van der Molen en Martje Kuperus. ,,Daardoor worden niet alleen de contributies steeds makkelijker betaald (twintig euro per jaar per club), maar daardoor krijgt de leiding ook steeds beter in de gaten welke kennis en materialen de Federatie in huis heeft. Daarnaast groeit het aantal aanvragen om trainingen te geven aan clubleiders nog steeds. Op dat punt doet vrijwilligster Joke Kuipers ontzettend goed werk. Die is regelmatig op pad om leiders te vertellen hoe je een club opzet en draaiende houdt, en om nieuwe werkvormen te introduceren.’’

Concurrent

Een concurrent voor het Protestants Dienstencentrum is de Federatie volgens De Jong niet. ,,Wij richten ons op het clubwerk, en dat is toch vrij specialistisch. Landelijke organisaties als het YMCA en het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk bieden daarvoor steeds minder materiaal aan; die zijn zelf fors aan het bezuinigen op jeugdwerk. De regionale dienstencentra moeten zich vooral richten op materialen voor catechisatie en kindernevendiensten. Die komen niet aan clubwerk toe.’’
,,Een tweede belangrijk verschil is dat de jeugdwerkers van het PDC niets mogen organiseren voor jongeren. Dat doen wij wel, van volleybal- en voetbaltoernooien tot de jaarlijkse grote ‘clubstriid’ en de playbackshow. Daardoor is de federatie steeds dichter bij het plaatselijke clubwerk komen te staan. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in, dat de kerkenraden de noodzaak zullen inzien om ons te ondersteunen.’’

Betrokkenheid

Helemaal tevreden is voorzitter Wieger van de Heide nog niet. ,,Wat mij betreft mag de betrokkenheid nog wel wat groter worden. Er zijn nog altijd jeugdouderlingen en kerkenraden die amper kennis hebben van of contact hebben met de jeugdclub in hun eigen dorp. En hoeveel ouders weten nou wat hun kinderen allemaal beleven op de club? Juist om de ouders te stimuleren, wil ik op de jaarvergaderiverdan vanavond een plan lanceren om mensen in de gelegenheid te stellen op individuele basis donateur te worden van de Federatie. Daarmee kunnen ouders ons concreet steunen, evenals al die andere mensen die zich de betekenis van het clubwerk nog herinneren uit hun eigen jeugd.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties