De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Bijschriftdinsdag, 5 april 2005

Jezus zingt
De kortste tekst in de Bijbel telt twee woorden.
Matteüs 26:30
De kortste tekst in de Bijbel telt twee woorden. ‘Jezus weende.’ Tot driemaal toe lezen we in de Schriften dat Jezus heeft geschreid. Tranen over een gestorven vriend. Tranen over Jeruzalem. Tranen in het nachtelijk donker van de Olijvenhof (Hebreeën 5:7). Slechts eenmaal lezen we dat Jezus heeft gezongen. Na de viering van wat wij noemen het Laatste Avondmaal. Het was het eerste Avondmaal.
Jezus zong de lofzang, dat is het ‘groot-hallel’, bestaande uit de psalmen 115 tot en met 118. Petrus zong ook. Maar zoals wij niet weten te bidden naar behoren, zo weten wij ook niet te zingen naar behoren. Petrus zong: ‘De Getrouwe is met mij, ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen!’ (Psalm 118:6).
Nog in diezelfde nacht kwam er een nietig mens. Een dienstmeisje. Ze vroeg aan Petrus: jij hoorde toch ook bij die Jezus? Toen werd Petrus bang. Van zijn moedige psalm kwam niets terecht. Hij verloochende Jezus hartgrondig. Ook de andere tien discipelen waren angstig, zij kozen het hazenpad.
Jezus zingt zijn eigen lied. Psalmen die over Hemzelf gaan. Maar hoe aangrijpend, vlak voor zijn gevangenneming zingt Hij een bevrijdingslied, vlak voor zijn dood een levenslied. Je kunt het je bijna niet voorstellen. De dag begint voor Joods besef ’s avonds bij zonsondergang. Bij het zingen van de lotzang was dus voor het besef van Jezus en de zijnen de vrijdag reeds begonnen, de Goede Vrijdag. Jezus wist wat Hem die dag te wachten stond: het meest smartelijke lijden en de meest smadelijke dood.
De beker was rondgegaan, de beker der dankzegging. De Schrift zou in vervulling gaan: ‘Hij heeft zijn leven voor ons uitgegoten in de dood.’ Jezus zou de beker van het lijden drinken tot op de bodem.
Je zou verwachten dat Jezus zegt: Lieve vrienden, Ik kan nu niet zingen, lijden en dood staan Mij te wachten, de allerdiepste versmaadheid en de angst van de hel, dit is geen uur voor een lotzang.
Jezus zingt! Als gastheer gaat Hij als eerste staan en heft de lofzang aan. Wij weten wat de laatste woorden zijn geweest die Jezus voor zijn sterven samen met zijn vrienden heeft gezongen: ‘Looft de Getrouwe, want Hij is goed, ja zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.’ Wie luistert naar de zingende Jezus houdt de adem in. Wat een geloof, wat een hoop, wat een liefde! Jezus leert ons zingen. Een lied in de nacht.
Jaap Zijlstra
Uit: ‘Toekomst’, Kok Kampen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties