De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Economiedonderdag, 13 oktober 2005

Ruilverkaveling biedt oplossing
Boeren zorgen in verkeer voor meer problemen

Langelille – Het aantal gevaarlijke verkeerssituaties door grote landbouwmachines op de openbare weg neemt de komende jaren toe. Door de noodzakelijke schaalvergroting kopen boeren steeds meer percelen die verder van het bedrijf af liggen. De provincie kan problemen voorkomen wanneer de komende jaren meer geld wordt vrijgemaakt voor ruilverkaveling.

Deze aanbeveling gaf de Dienst Landelijk Gebied gisteren mee aan gedeputeerde A. Andriesen van de Provincie Fryslân. De Dienst presenteerde gisteren bij melkveehouder D. Kraak in Langelille het Landbouwstructuuronderzoek Fryslân dat werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Volgens het rapport leidt vergroting van de landbouwbedrijven tot meer versnippering van percelen. Daarbij hebben de grotere bedrijven steeds meer te maken met openbare wegen die over een deel van hun bedrijfsoppervlakte lopen. Percelen liggen ook verder van het boerenbedrijf waardoor meer gebruik gemaakt moet worden van wegen.
Vooral in gebieden waar veel animo is om te groeien kunnen verkeersproblemen de komende jaren groter worden. Als voorbeeld noemt het rapport de provinciale weg tussen Leeuwarden en Holwerd. ‘De weg is een knelpunt geworden door toenemend agrarisch bedrijfsverkeer gecombineerd met het ontbreken van vrijliggende fietspaden.’
De gedeputeerde pleit er dan ook voor niet af te wachten tot de huidige herverkavelingsplannen zijn afgerond. ,,We moeten nu al de herverdeling laten meegaan met de schaalgrootte. Daarbij moeten we ook kijken naar gebieden waar net al een herverkavelingstraject is afgerond. De ontwikkelingen gaan namelijk zo snel dat er bijvoorbeeld in Wymbritseradiel na de afronding van de vorige herverkaveling nu alweer met een nieuwe kan worden begonnen.’’
Pagina 7: Ruilverkaveling is nodig voor behoud boeren

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties