De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Uitstel deal Nuon-aandelen
Leeuwarden – Het staat nog niet vast dat Fryslân volgend jaar al over de Nuon-miljoenen kan beschikken. De provincie wil een voorschot nemen op de opbrengst van de aandelen door ze onder te brengen in de houdstermaatschappij Falcon, maar de PvdA is er niet van overtuigd dat er haast geboden is. Het besluit over de voorfinanciering van de aandelen van energiebedrijf Nuon is uitgesteld tot de volgende statenvergadering op 9 november. Via de constructie kan de provincie de komende acht jaar bij een niet nader bekend gemaakte bank tot 690 miljoen euro lenen.
Volgens gedeputeerde Ploeg moet de deal volgend jaar al ingaan, omdat het geld nodig is om de begroting van 2007 dekkend te krijgen. Afhankelijk van het wel of niet invoeren van de voor energiebedrijven geldende splitsingwet kan de provincie op zijn vroegst pas in 2010 over de Nuon-miljoenen beschikken. De waarde daarvan wordt geschat op ruim een miljard euro.
De PvdA - die kon rekenen op steun van FNP, ChristenUnie/SGP, GrienLinks, SP en GBF - is niet overtuigd van de haast van Ploeg en wil weten waarom een goedkope lening niet volstaat. Bovendien denkt Statenlid R. Fokkens dat de provincie het geld helemaal niet nodig heeft voor een sluitende begroting. Ploeg kon daar gisteren onvoldoende bevredigende antwoorden op geven. De PvdA en de FNP denken dat er wellicht een hogere opbrengst te behalen is.
Het CDA liet zich door Ploeg wel overtuigen dat de deal met Falcon beter is dan lenen op de kapitaalmarkt. De fractie wees er net als veel andere partijen op dat de opbrengst deels gebruikt dient te worden voor het terugkopen van het belang in waterleidingbedrijf Vitens. Zo is het in december 2000 in de Staten besloten: zo gauw als de kans zich voordoet de Nuon-aandelen verkopen en Waterleiding Friesland terugkopen.
Of dat laatste nog mogelijk is, betwijfelt Ploeg. Het bedrijf is inmiddels opgegaan in Vitens, dat weer een veel groter belang dan alleen de watervoorziening in Fryslân heeft. Bovendien heeft Fryslân niet het eerste recht op koop van aandelen in Vitens.
De kleinere fracties legden vooral de nadruk op de risico’s van de constructie. J. Kloosterman van GBF had berekend dat de rentelast per 2013 jaarlijks even hoog is als de opbrengst van het dividend, namelijk zo’n vijftien miljoen euro. ,,Als je de aandelen niet kunt verkopen, wordt het een dure grap.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties